เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อความสัมพันธ์กับลาวและกัมพูชาอยู่เสมอ

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของนาย ทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ประธานประเทศลาว และพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ประธานประเทศ โตเลิม จะเดินทางไปเยือนประเทศลาวและกัมพูชาในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม การเยือนนี้เป็นการยืนยันถึงแนวทางของเวียดนามคือ การให้ความสำคัญและให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อสัมพันธไมตรีที่ยิ่งใหญ่ ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับลาว ตลอดจนความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านที่ดีงาม สัมพันธไมตรีที่มีมาช้านาน ความร่วมมือในทุกด้าน ยั่งยืนและยาวนานระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา
เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อความสัมพันธ์กับลาวและกัมพูชาอยู่เสมอ - ảnh 1ประธานประเทศ โต เลิม

 

นี่คือการปฏิบัติภารกิจครั้งแรกของประธานประเทศ โตเลิม นับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2024 การเยือนครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความสามัคคีและความผูกพันระหว่างทั้ง 3 ประเทศ สร้างนิมิตหมายในระยะการพัฒนาใหม่ของความสัมพันธ์เวียดนาม-ลาว และเวียดนาม-กัมพูชา บนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ การให้ความเคารพผลประโยชน์ของกัน เสริมสร้างความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์ กระชับความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศดังกล่าวให้ลึกซึ้งมากขึ้น ผลักดันความสามัคคีระหว่างทั้ง 3 ประเทศและในประชาคมอาเซียน

กระชับความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเวียดนามกับลาว

การเยือนประเทศลาวของประธานประเทศ โตเลิม มีขึ้นในสภาวการณ์ที่ความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับลาวกำลังพัฒนาอย่างดีงาม ความตกลงระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ แถลงการณ์ร่วมเนื่องในโอกาสการเยือนของผู้นำทั้งสองประเทศและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศกำลังได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและบรรลุผลงานที่สำคัญในทุกด้าน ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนเมื่อปี 2023 บรรลุกว่า 1.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้บรรลุ 620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่น่าสนใจคือ โครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือ ODA ของเวียดนามให้แก่ประเทศลาวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกิจการและโครงการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ที่ประสบความยากลำบาก พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญหลายแห่งของลาวได้เกิดประสิทธิผลและเอื้อให้แก่การปรับปรุงสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งได้รับการยอมรับและให้ความสำคัญจากทางการปกครองท้องถิ่นและประชาชนลาว

“โครงการเหล่านี้สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น อำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น”

“นี่คือความปรารถนาของประชาชนในหลายปีที่ผ่านมา โครงการนี้จะมีส่วนร่วมทำนุบำรุงสัมพันธไมตรีพิเศษระหว่างลาวกับเวียดนาม”

“เวียดนามสนับสนุนลาวในการวิจัยและการปฏิบัตินโยบายพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนในด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปลอดสารพิษและการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีงามดังกล่าว ในกรอบการเยือน ประธานประเทศ โตเลิมและเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ประธานประเทศลาว ทองลุน สีสุลิด และผู้นำท่านอื่นๆ ของลาวจะประเมินความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสองพรรคและสองประเทศในเวลาที่ผ่านมา หารือและเห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายและมาตรการสำคัญเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในเวลาที่จะถึง ตลอดจนการประสานงานในฟอรั่มต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ และสิ่งที่สำคัญกว่าคือ การเยือนของประธานประเทศ โตเลิม ได้แสดงให้เห็นว่า พรรคและรัฐเวียดนามให้ความสำคัญและให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการเสริมสร้างและทำนุบำรุงสัมพันธไมตรีที่ยิ่งใหญ่ ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านเวียดนาม-ลาวอยู่เสมอ นาย เหงียนบ๊าหุ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศลาวย้ำว่า

“ผ่านการเยือนครั้งนี้ พรรคและรัฐเวียดนามมีความประสงค์ในการส่งข้อความยืนยันความสัมพันธ์พิเศษทสะท้อนความซื่อสัตย์และความเหนียวแน่นที่หายากในโลกระหว่างเวียดนามกับลาว อีกทั้ง ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเวียดนามที่จะร่วมมือกับลาวเพื่อนำความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศพัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่”

เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อความสัมพันธ์กับลาวและกัมพูชาอยู่เสมอ - ảnh 2นาย เหงียนบ๊าหุ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศลาว

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่รอบด้าน ยั่งยืนและยาวนานระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา

ในขณะเดียวกัน การเยือนกัมพูชาของประธานประเทศ โตเลิม มีขึ้นในสภาวการณ์ที่ทั้งสองประเทศเพิ่งฉลองครบรอบ 57 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน

ในตลอด 57 ปีที่ผ่านมา ผ่านความผันผวนของกาลเวลาทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาได้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ มีความลึกซึ้งและยึดมั่นในทุกด้าน ความสัมพันธ์ที่ดีงามนั้นได้กลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าของทั้งสองประชาชาติ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีงาม ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ยังคงได้รับการส่งเสริมและมีความจริงจังมากขึ้น ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนเป็นจุดเด่นในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ปัจจุบัน เวียดนามเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่อันดับ 3 ของกัมพูชาและเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้บรรลุ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในการประเมินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในปัจจุบัน นาย สก เจนดา โซเฟีย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายืนยันว่า

“ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างกัมพูชากับเวียดนามสะท้อนให้เห็นในหลายด้าน โดยผู้นำของทั้งสองประเทศได้หารือและแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเป็นประจำ เช่นในการปฏิบัติภารกิจของรัฐบาลสมัยที่ 7 นี้ นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต และนายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้พบปะกัน 6 ครั้งในรอบ 9 เดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในกรอบทวิภาคีและทัศนะของแต่ละประเทศต่อสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ผู้นำของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆยังประชุมและพบปะหารือกันเป็นประจำ”

ในกรอบการเยือน ประธานประเทศ โตเลิม จะพูดคุยและพบปะหารือกับผู้นำระดับสูงของกัมพูชา นี่เป็นโอกาสที่ดีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทบทวนข้อตกลงระดับสูง ด้านความร่วมมือที่สำคัญและวางแนวทางความร่วมมือในเวลาที่จะถึง 

ทั้งนี้การเยือนลาวและกัมพูชาของประธานประเทศ โตเลิม จะสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างเวียดนามกับทั้งสองประเทศนี้ให้ลึกซึ้ง รอบด้านและเข้มแข็งยิ่งขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด