เวียดนาม- ประเทศสมาชิกที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อสันติภาพของโลก

(VOVWORLD) -ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนเมษายน วันที่ 19 เมษายน เวียดนามได้จัดการประชุมหารือระดับสูงผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ภายใต้หัวข้อ “ บทบาทขององค์การระดับภูมิภาคในการสร้างความไว้วางใจและการสนทนเพื่อการป้องกันการปะทะ”ภายใต้อำนวยการของประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุก ซึ่งเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงบทบาทของเวียดนามในการมีส่วนร่วมและแบ่งเบาความรับผิดชอบของสหประชาชาติ แก้ไขปัญหาการปะทะเพื่อเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก

เวียดนาม- ประเทศสมาชิกที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อสันติภาพของโลก - ảnh 1ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุก

นี่เป็นครั้งแรกที่ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานในการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเข้าร่วมกิจกรรมการต่างประเทศพหุภาคีที่สำคัญ   ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สำคัญพิเศษที่เวียดนามจัดขึ้นในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนเมษายนนี้และในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020 -2021

เชิดชูการสร้างความไว้วางใจและการสนทนา

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นสำนักงานหลักของสหประชาชาติที่มีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดสงครามและการปะทะ รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ดังนั้น หัวข้อของการประชุมนี้ที่เวียดนามเสนอจึงเกาะติดหน้าที่ที่สำคัญของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แม้สันติภาพและเสถียรภาพจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเน้นปฏิบัติแต่ก็ยังคงเกิดการปะทะอย่างดุเดือดบางพื้นที่ ดังนั้น หัวข้อของการประชุมดังกล่าวจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาคมโลก

นับตั้งแต่กำหนดหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในวาระดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020 -2021 เวียดนามได้เน้นส่งเสริมบทบาทขององค์การระดับภูมิภาคในการร่วมมือกับสหประชาชาติ โดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นี่เป็นการสานต่อผลสำเร็จที่ได้บรรลุในปีประธานอาเซียน 2020 ของเวียดนามและความคิดริเริ่มของเวียดนามในวาระที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนมกราคมปี 2020 โดยได้จัดการประชุมนัดแรกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับอาเซียน”

จากการเป็นประเทศสมาชิกที่แข็งขันและมีความรับผิดชอบของประชาคมโลก   สหประชาชาติและอาเซียน ด้วยประสบการณ์ของประเทศที่ใฝ่สันติภาพและมีความเข้าใจได้ดีต่อคุณค่าของสันติภาพ ความเจ็บปวดสูญเสียที่ได้รับจากการปะทะและสงคราม เวียดนามจึงมีความประสงค์ว่า องค์การระดับภูมิภาคจะส่งเสริมบทบาทของตน ผลักดันการแบ่งเบาความรับผิดชอบกับสหประชาชาติในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการปะทะในภูมิภาคเพื่อเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและโลก

ส่งเสริมบทบาทของอาเซียน

การประชุมหารือดังกล่าวมีส่วนช่วยยกระดับความคิดริเริ่มของเวียดนามในอาเซียน มีส่วนร่วมรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในการผลักดันมาตรการสร้างความไว้วางใจและการสนทนาเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการปะทะ ผ่านการประชุมดังกล่าว เวียดนามอยากยืนยันคำมั่นและความพยายามของตนในการแก้ไขความท้าทายต่างๆที่ประชาคมโลกต้องเผชิญ

การประชุมนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในสภาวการณ์ที่เวียดนามเพิ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2020 ซึ่งในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา อาเซียนได้มีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงประเทศต่างๆในภูมิภาค แปรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเกิดการปะทะและการพิพาทให้กลายเป็นเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพและเจริญรุ่งเรืองเหมือนในปัจจุบัน อาเซียนยังคงส่งเสริมบทบาทที่สำคัญในการจัดทำกลไกและฟอรั่มต่างๆเพื่อส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้ง ระหว่างประเทศสมาชิกกับหุ้นส่วนต่างๆทั้งภายในและนอกภูมิภาค

จากการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน เวียดนามมีความประสงค์ว่า อาเซียนจะส่งเสริมเสียงพูด สถานะและบทบาทในปัญหาที่เกี่ยวข้องภูมิภาค ส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในฐานะเป็นองค์การระดับภูมิภาคในสหประชาชาติ ผ่านการประชุมดังกล่าว เวียดนามจะมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศและสหประชาชาติต่อความร่วมมือกับอาเซียน ส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในฟอรั่มระดับโลกในเวลาที่จะถึง นี่ก็เป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาผู้นำสหประชาชาติ ผู้บริหารองค์การระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน สหภาพยุโรปหรืออียู สหภาพแอฟริกาหรือเอยู บรรดาผู้นำประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทำการหารือเพื่อยืนยันบทบาทที่สำคัญขององค์การระดับภูมิภาค แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละองค์การระดับภูมิภาคในการแก้ไขอุปสรรคและความท้าทายต่างๆในภูมิภาคของตน ผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างองค์การระดับภูมิภาคต่างๆ และระหว่างองค์การระดับภูมิภาคกับสหประชาชาติ สร้างสรรค์เครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานในการระดมแหล่งพลังต่างๆและเพิ่มทักษะความสามารถขององค์การระดับภูมิภาค

การที่ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกเป็นประธานในการประชุมนี้ถือเป็นการยืนยันในระดับสูงเกี่ยวกับแนวทางการต่างประเทศที่อิสระ พึ่งพาตนเอง มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายรูปแบบหลายฝ่าย เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนามในระยะแห่งการพัฒนาใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด