เวียดนาม – สหรัฐ เริ่มกระบวนการร่วมมือใน25 ปีต่อไป

(VOVWORLD) -ปี 2020 ครบรอบ 25 ปีที่เวียดนามและสหรัฐปรับความสัมพันธ์ทางการทูตให้เป็นปกติ ซึ่งในตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในด้านความรู้และการปฏิบัติของรัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศและได้ประสบผลที่น่ายินดีในด้านต่างๆ ซึ่งกิจกรรมฉลองที่จะมีขึ้นในปีนี้ถือเป็นแรงผลักดันให้เวียดนามและสหรัฐสานต่อความร่วมมือนี้ต่อไปในอีก 25 ปีข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ
เวียดนาม – สหรัฐ เริ่มกระบวนการร่วมมือใน25 ปีต่อไป - ảnh 1 นาย Daniel Kritenbrink เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเวียดนาม (Photo vn.usembassy.gov)

ภายหลัง 25 ปีที่ทั้งสองประเทศปรับความสัมพันธ์ทางการทูตให้เป็นปกติเมื่อปี 1995 เวียดนามและสหรัฐได้กลายเป็นหุ้นส่วนในทุกด้าน ให้ความเคารพนโยบายเกี่ยวกับภูมิภาคของแต่ละประเทศและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ดังนั้น ทั้งเวียดนามและสหรัฐต่างตระหนักได้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยแสดงความตั้งใจทางการเมือง วิสัยทัศน์ในระยะยาวและทั่วไป ร่วมแรงร่วมใจเพื่อกระชับความสัมพันธ์นั้นให้นับวันแน่นแฟ้นมากขึ้น และปี 2020 ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายสรุปผลของ25 ปีการปรับความสัมพันธ์เป็นปกติและมุ่งสู่การพัฒนาใน 25 ปีข้างหน้า

ความไว้วางใจกันนับวันเพิ่มสูงขึ้น

ในตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจกัน ทั้งสองฝ่ายได้เน้นให้ความสนใจถึงผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของแต่ละฝ่าย ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ผ่านการสนทนาในเชิงสร้างสรรค์ บนเจตนารมณ์แห่งความรู้และความเคารพระหว่างกัน ให้ความเคารพระบอบการเมืองและมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขยายความสัมพันธ์ร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน นักวิเคราะห์สถานการณ์โลกหลายคนได้ประเมินว่า นี่คือความสัมพันธ์พิเศษที่หาได้ยากในปัจจุบัน ดังนั้น กิจกรรมฉลองครบครอบ 25 ปีการปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติในปี 2020 จึงมีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับทั้งสองประเทศ นาย Daniel Kritenbrink เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเวียดนามเผยว่า “เรารอคอยกิจกรรมฉลองนี้เป็นอย่างมาก นี่คือโอกาสเพื่อยกย่องสดุดีความสัมพันธ์ร่วมมือและไมตรีจิตมิตรภาพที่สหรัฐและเวียดนามได้ทำนุบำรุงในตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เราเป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจของกัน ร่วมกันพัฒนาเจริญรุ่งเรือง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราสามารถปิดอดีต สร้างสรรค์ความเป็นมิตรและความร่วมมือในทุกด้าน”

ผลในวันนี้มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของทั้งคนเวียดนามและคนอเมริกันรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ได้พยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมืออย่างกว้างลึก ดังนั้น กิจกรรมแรกในปีนี้คือการยกย่องสดุดีชาวอเมริกันคนแรกๆที่ได้เดินหน้าในการปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกตินี้ โดยในการเยือนครอบครัวส.ว. John McCain ผู้ล่วงลับเมื่อวันที่ 13 ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสหรัฐ ห่ากิมหงอกและสมาชิกในครอบครัวได้กล่าวถึงความทรงจำเกี่ยวกับส.ว. John McCain ผู้ที่รักเวียดนามเป็นอย่างมากและได้มีส่วนร่วมสมานแผลสงครามเพื่อมุ่งปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติ เอกอัครราชทูต ห่ากิมหงอก ยืนยันถึงวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ความกล้าหาญของส.ว. John McCain ที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การพบปะในระดับประชาชน การประสานงานในปัญหาระดับภูมิภาคและโลกที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน

หวนมองและเดินหน้า

เมื่อสรุปผลความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับสหรัฐในตลอด 25 ปีที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า ถึงแม้เวลาไม่ยาวนานแต่ผลที่ได้บรรลุน่าประทับใจมาก โดยได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งทั้งด้านขอบเขตและส่วนลึก จากการเป็นศัตรูในอดีต ปัจจุบัน เวียดนามและสหรัฐได้กลายเป็นหุ้นส่วนในทุกด้าน นาย โงกวางซวน อดีตเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ว่า “ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนจากการเป็นศัตรูในอดีตมาเป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจมีความสำคัญเป็นอย่างาก โดยเฉพาะต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค สหรัฐมองเห็นผลประโยชน์ผ่านความสัมพันธ์กับเวียดนามและศักยภาพของความสัมพันธ์นี้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ การค้า เชื่อว่า ในอนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะแน่นแฟ้นมากขึ้น”

บนพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ที่พัฒนาในทุกด้านปัจจุบัน รัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศตระหนักได้ดีว่า ความร่วมมือยังมีศักยภาพสูงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันมากขึ้น การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตให้เป็นปกติจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทั้งสองประเทศพัฒนาอย่างเข้มแข็งและนำความสัมพันธ์เวียดนาม – สหรัฐขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด