เวียดนาม - 25 ปีการเข้าเป็นสมาชิกและการยกระดับสถานะพร้อมกับอาเซียน

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 1995 เวียดนามก็เป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในภูมิภาค การที่เวียดนามส่งเสริมบทบาทประธานอาเซียน 2020 ในสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถือเป็นการย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับส่วนร่วมของเวียดนามในอาเซียนในตลอด 25 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งเป็นการยืนยันสถานะและบทบาทของประเทศเวียดนามที่มีความรับผิดชอบสูงในภูมิภาค
เวียดนาม - 25 ปีการเข้าเป็นสมาชิกและการยกระดับสถานะพร้อมกับอาเซียน - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีฝ่ามบิ่งมิงห์เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกการก่อตั้งอาเซียน

ส่วนร่วมของเวียดนามต่อการพัฒนาอย่างเข้มแข็งของอาเซียน

ปี 2020 เป็นปีที่มีความหมายสำคัญ โดยเวียดนามดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนครั้งที่ 3 และครบรอบ 25 ปีที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน ในตลอด 25 ปีที่ผ่านมาเวียดนามได้เสนอข้อคิดริเริ่มต่างๆและแปรข้อคิดริเริ่มหลายข้อให้เป็นการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่นการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขยายวงหรือ ADMM + การจัดตั้งคณะกรรมการผลักดันและปกป้องสิทธิของสตรีและเด็กอาเซียน เมื่อปี 2010 ในฐานะประธานอาเซียน เวียดนามได้สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในอาเซียนเกี่ยวกับการขยายการประชุมระดับสูงเอเชียตะวันออกหรือ EAS โดยมีรัสเซียและสหรัฐเข้าร่วม 

ในฐานะผู้ประสานงาน เวียดนามได้ปฏิบัติหน้าที่การเชื่อมโยง ขยายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่นจีนสหรัฐรัสเซียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีสหภาพยุโรปออสเตรเลียและอินเดียอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กันนั้นเวียดนามได้เข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งโดยเข้าร่วมการจัดทำร่างเอกสารเกี่ยวกับความคิดริเริ่มกระชับความเชื่อมโยงภายในอาเซียนมีส่วนร่วมและลดช่องว่างการพัฒนาและสนับสนุนสมาชิกใหม่ในการผสมผสานเข้ากับกระแสของภูมิภาค สำหรับบทบาทและส่วนร่วมของเวียดนามในตลอด 25 ปีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูต เจิ่นดึ๊กบิ่งห์หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำอาเซียนแสดงความคิดเห็นว่า

"อาจกล่าวได้ว่าในตลอด 25 ปีที่ผ่านมาเวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นฝ่ายรุกและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของอาเซียนอย่างเข้มแข็งเวียดนามได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของประชาคมอาเซียนเรามักจะอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการปฏิบัติแผนทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนในระดับสูงเวียดนามนับวันได้เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือต่างๆของอาเซียนอย่างเข้มแข็งส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นเอกฉันท์ภายในอาเซียนปรับปรุงบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการธำรงความร่วมมือสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค"

ผลสำเร็จที่สำคัญในปี 2019 คือเวียดนามได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอื่นๆสร้างสรรค์และอนุมัติจุดยืนเกี่ยวกับมหาสมุทรอินเดีย-แปซิฟิกซึ่งช่วยจัดทำจุดยืนร่วมของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหานี้ นอกจากนั้นเวียดนามได้ร่วมมือกับบรรดาประเทศอาเซียนพยายามบรรลุร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือCOCกับจีนที่กำลังชะงักงันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อปี 2019 เวียดนามได้เข้าร่วมและผลักดันการอนุมัติการเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงการค้าและบริการจัดทำกระบวนการยกเลิกและลดกำแพงภาษีศุลกากรและเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEPซึ่งคาดว่าจะได้รับการลงนามในปี 2020 ณ ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้เวียดนามได้เข้าร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติความคิดริเริ่มต่างๆของประธานอาเซียนครั้งก่อนๆ

เวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในปี 2020

ปี 2020 ประชาคมอาเซียนได้มีการปฏิบัติอย่างทันการณ์และเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว การเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในทั่วโลก จากความสำเร็จของการประชุมพิเศษผู้นำอาเซียนและการประชุมอาเซียน +3 เกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เมื่อเดือนเมษายนปี 2020 การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 ได้ถูกจัดขึ้นผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ในการประชุมเหล่านี้บรรดาประเทศสมาชิกได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวเพื่อฟันฝ่าความท้าทายและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประทีบส่องทางของอาเซียนบนเส้นทางการพัฒนาและผสมผสาน ภายใต้การนำของเวียดนามบรรดาประเทศในภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนผลสำเร็จในเบื้องต้นที่น่ายินดีในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และความคิดริเริ่มต่างๆเช่น การจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  คลังอุปกรณ์การแพทย์ของภูมิภาคกลไกการปฏิบัติตามมาตรฐานของอาเซียนในเรื่องสาธารณสุขฉุกเฉินการจัดทำแผนฟื้นฟูอย่างรอบด้านหลังการแพร่ระบาด จากผลสำเร็จที่น่ายินดีดังกล่าว บรรดาผู้นำอาเซียนได้ชื่นชมบทบาทการนำและความคล่องตัวของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน 2020 นาย Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนประเมินว่า

"เวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการแนะแนวการปฏิบัติของกลุ่มอาเซียนในภูมิภาคเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาเซียนมีความสามัคคีและรับมือการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การปฏิบัติที่เข้มแข็งนั้นส่วนใหญ่มาจากการนำของเวียดนามโดยเฉพาะการผลักดันให้บรรดาประเทศสมาชิกสนทนาและร่วมมือกันผ่านการประชุมออนไลน์ครั้งต่างๆ อาเซียนสามารถฟันฝ่าความท้าทายของโรคโควิด 19 เนื่องจากมีความเป็นเอกฉันท์ ความกล้าหาญและความพยายาม"

ปี 2020 ได้สร้างความท้าทายต่างๆต่อเวียดนามเมื่อต้องดำรง 2 ตำแหน่งสำคัญพร้อมกันคือทั้งประธานอาเซียนและสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี2020-2021 แต่ด้วยจิตใจ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” ซึ่งก็เป็นหัวข้อของปีประธานอาเซียน 2020 เวียดนามสามารถเสร็จสิ้นหน้าที่ต่างๆด้วยความรับผิดชอบสูงและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของอาเซียน พร้อมทั้งแสดงให้โลกทราบเกี่ยวกับกลุ่มอาเซียนที่มีพลังภายในอย่างเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นและความพยายามเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด