เสริมสร้างความสัมพันธ์พิเศษที่มีมาช้านานระหว่างเวียดนามกับคิวบา

(VOVworld) –  ท่านเหงวียนเติ้นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เดินทางไปเยือนประเทศคิวบาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่๒๖ถึงวันที่๒๘มีนาคมซึ่งเป็นกิจกรรมต่างประเทศที่สำคัญของทั้งสองประเทศในปี๒๐๑๔และเป็นโอกาสเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อนมิตรพิเศษที่มีมาช้านานระหว่างเวียดนามกับคิวบา ...

(VOVworld) –  ท่านเหงวียนเติ้นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เดินทางไปเยือนประเทศคิวบาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่๒๖ถึงวันที่๒๘มีนาคมซึ่งเป็นกิจกรรมต่างประเทศที่สำคัญของทั้งสองประเทศในปี๒๐๑๔และเป็นโอกาสเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อนมิตรพิเศษที่มีมาช้านานระหว่างเวียดนามกับคิวบา ยกระดับประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน

เสริมสร้างความสัมพันธ์พิเศษที่มีมาช้านานระหว่างเวียดนามกับคิวบา - ảnh 1
ท่านเหงวียนเติ้นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามและท่านRaul Castro Ruz ประธานสภาแห่งรัฐคิวบา
ในการเยือนเวียดนาม เมื่อเดือนกรกฎาคมปี๒๐๑๒(Photo:VGP )

ในความสัมพันธ์กับเวียดนาม คิวบาได้สงวนน้ำใจไมตรีอันดีงามและลึกซึ้งเฉพาะให้แก่เวียดนาม มีความศรัทธาเวียดนามในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติ เปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาประเทศ  เมื่อ๕๔ปีก่อน ในวันที่๒ธันวาคมปี๑๙๖๐ คิวบาเป็นประเทศแรกในซีกโลกตะวันตกที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามอย่างเป็นทางการ และนับแต่นั้นมา ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้รับการธำรงรักษาและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีงาม

ในเวลาที่ผ่านมา สัมพันธไมตรีที่มีมาช้านานและความร่วมมือในทุกด้านระหว่าง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ส่วนลึกซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ธำรงการเยือนระดับสูงและการพบปะทวิภาคีเป็นประจำ โดยเมื่อปี๒๐๑๒ ท่านเหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เดินทางไปเยือนประเทศคิวบา และท่านRaul Castro Ruz ประธานสภาแห่งรัฐคิวบาได้เดินทางมาเยือนเวียดนามและเมื่อปี๒๐๑๓ ท่านMiguel Diaz Canel รองประธานคนที่๑สภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีคิวบาได้เดินทางมาเยือนเวียดนาม

ทั้งสองฝ่ายธำรงกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมรัฐบาลประจำปี ขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ และหน่วยงานเพื่อขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกด้านระหว่างพรรค รัฐ และประชาชนทั้งสองประเทศ  ในที่ประชุมครั้งที่๓๐ของคณะกรรมการร่วมรัฐบาลเวียดนาม คิวบา ที่กรุงฮาวานา เมื่อเดือนกันยายนปี๒๐๑๒ และในที่ประชุมครั้งที่๓๑ ที่กรุงฮานอย เมื่อเดือนกันยายนปี๒๐๑๓ได้เน้นหารือเกี่ยวกับเนื้อหาของความร่วมมือด้านการเกษตร การจัดสรรข้าว การศึกษา สาธารณสุข การก่อสร้าง และเทคโนโลยีชีวภาพ ยืนยันถึงความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของแต่ละประเทศ  ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันในเนื้อหาของระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ระยะปานกลางระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศเพื่อลงนามกันในเวลาข้างหน้า

สร้างพื้นฐานให้แก่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าพัฒนาต่อไป

อาจยืนยันได้ว่า ความสัมพันธ์ทางการเมืองอันดีงามระหว่างสองประเทศกำลังเปลี่ยนมาเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจเพื่อให้นักธุรกิจเวียดนามหันเหการลงทุนไปยังคิวบาและคิวบาได้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักธุรกิจเวียดนาม  ปัจจุบัน เวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางการค้าใหญ่อันดับ๒ของคิวบาในเอเชีย  มูลค่าการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเมื่อปี๒๐๑๑อยู่ที่๒๗๔ล้านเหรียญสหรัฐ มาปี๒๐๑๒อยู่ที่๑๗๕ล้านเหรียญสหรัฐและปี๒๐๑๓อยู่ที่กว่า๒๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการค้าทวิภาคียังมีการขยายตัวอย่างล่าช้าและเป็นการค้าข้าวเป็นหลัก นอกจากข้าว เวียดนามยังส่งออกถ่านหิน เคมีภัณฑ์ สิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังคิวบา ส่วนคิวบาส่งออกเภสัชภัณฑ์มายังเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ ผู้บริโภคคิวบานิยมใช้สินค้าเวียดนามเนื่องจากมีคุณภาพดีและราคาถูก โดยเฉพาะ สินค้าประเภทอาหาร

นอกจากด้านการค้าแล้ว ปัจจุบัน สถานประกอบการเวียดนามจำนวนมากให้ความสนใจลงทุนในคิวบา มีโครงการจำนวนหนึ่งที่ได้รับความชื่นชมจากคิวบา เช่น โครงการก่อสร้างโรงแรมและสนามกอล์ฟ๑๘หลุมของเครือบริษัทก่อสร้างเคหะฮานอยหรือHUD โครงการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมของปิโตรเวียดนาม โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นและโรงงานผลิตเครื่องจักรทำการเกษตร ในด้านการเกษตร โครงการปลูกข้าวที่จังหวัดPina Ddenrrio  กำลังเกิดประสิทธิผลโดยมีทุ่งนาให้ผลผลิตข้าวตั้งแต่๕ถึง๖ตันต่อเฮกต้าร์ต่อฤดู ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงและหน่วยงานของทั้งสองประเทศที่ได้รับการลงนาม เช่น ข้อตกลงระหว่างพรรคสาขากรุงฮานอยและพรรคสาขากรุงฮาวาน่า  ระหว่างกระทรวงการคลังของทั้งสองประเทศและบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างโรงแรม๕ดาวที่กรุงฮาวานา มูลค่า๒๕๐ล้านเหรียญสหรัฐ  เมื่อเร็วๆนี้ ท่านDamar Maceo Cruz รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเบาของคิวบาได้เรียกร้องให้นักธุรกิจเวียดนามขยายการลงทุนในโครงการร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามกับกระทรวงอุตสาหกรรมเบาของคิวบา โดยเฉพาะ ในด้านสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จ เครื่องหนังและรองเท้า เครื่องเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์พลาสติก  นอกจากนี้ก็ยังมีด้านต่างๆที่นักธุรกิจของทั้งสองประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและจะผลักดันในเวลาข้างหน้าเช่น สาธารณสุข เภสัชภัณฑ์ การผลิตและแปรรูปนิกเกิล เป็นด้าน

เสริมสร้างความสัมพันธ์พิเศษที่มีมาช้านานระหว่างเวียดนามกับคิวบา

ในสภาวการณ์ดังกล่าว การเยือนคิวบาอย่างเป็นทางการของท่านเหงวียนเติ้นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์เพื่อนมิตรเท่านั้นหากยังสร้างพื้นฐานเพื่อเปิดลู่ทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ประสบการณ์พัฒนาเศรษฐกิจและการขยายการค้าและการลงทุนกับเวียดนามเป็นเนื้อหาสำคัญที่คิวบามีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนกับเวียดนามในการเยือนนี้  ในสภาวการณ์ที่เวียดนามกำลังปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์สมัยที่๑๑และคิวบากำลังทำการปฏิรูปอย่างเข้มแข็ง การเยือนประเทศคิวบาอย่างเป็นทางการของท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเป็นโอกาสเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายผลักดันมาตรการร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความยั่งยืน สอดคล้องกับเงื่อนไขใหม่และผลประโยชน์ของแต่ละประเทศ  การเยือนนี้ยังเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับเส้นทางไปสู่สังคมนิยมเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจการปฏิวัติในแต่ละประเทศให้ประสบความสำเร็จ ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด