แนวคิดเพื่อมนุษย์ในพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - ในตลอดชีวิตของการต่อสู้เพื่อภารกิจการปลดปล่อยประชาชาติและมนุษย์ ประธานโฮจิมินห์มีความปรารถนาอันแรงกล้าคือนำเอกราชมาสู่ประเทศ ประชาชนเวียดนามได้รับการปลดปล่อยและได้อยู่ในความผาสุก ดังนั้น ในพินัยกรรมของท่าน แนวคิดเพื่อมนุษย์และปลดปล่อยมนุษย์จึงเต็มไปด้วยความหมายแห่งมนุษยธรรมอันสูงส่งและปรัชญาเพื่อมนุษย์ที่ท่านเป็นผู้จัดทำ
แนวคิดเพื่อมนุษย์ในพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ - ảnh 1 (Tuyengiao.vn)

 

หัวข้อเกี่ยวกับมนุษย์และแนวคิดแห่งความเป็นมนุษย์ของโฮจิมินห์ที่ถูกระบุในพินัยกรรมคือความรักใคร่ต่อประชาชนทุกชั้นชนในสังคม โดยไม่ได้เพียงแต่ถูกเขียนในพินัยกรรรมว่า “ทิ้งความรักใคร่มากมายให้แก่ประชาชนทุกชั้นชน พรรค กองทัพ เยาวชนและยุวชน” เท่านั้น แต่ท่านประธานโฮจิมินห์ได้ใช้เวลาตลอดชีวิตเพื่อรับใช้ประชาชาติและมีความปรารถนาอันแรงกล้าคือประเทศเวียดนามมีเอกราช ประชาชนมีเสรีภาพ ทุกครอบครัวมีความอยู่ดีกินดีและทุกคนได้เรียนหนังสือ

ดูแลผลประโยชน์ของมนุษย์

ศาสตราจารย์ ดร. แหมกกวางทั้ง จากสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้ยืนยันว่า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ในพินัยกรรม ประธานโฮจิมินห์เขียนว่า “ส่วนงานแรกคือเพื่อมนุษย์” โดยท่านได้กำชับให้นักปฏิวัติรุ่นต่อไปต้องดูแลเอาใจใส่ผลประโยชน์ของมนุษย์ และพรรคกุมอำนาจต้องมีแผนการที่ดีเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างดีที่สุด “สิทธิของมนุษย์คือสิทธิได้ใช้ชีวิต มีเสรีภาพและมีความสุข ซึ่งเป็นคุณค่าของมนุษย์ที่ประธานโฮจิมินห์ได้รวบรวมและประยุกต์ใช้ในเวียดนามคือสิทธิในการปลดปล่อยประชาชาติเหมือนที่ท่านเคยพูดว่าพวกเราต่อสู้และได้ช่วงชิงเอกราชแล้ว แต่ถ้าประชาชนไม่มีเสรีภาพ เอกราชนั้นก็ไม่มีความหมาย มนุษย์ต้องได้อยู่อย่างสันติและชีวิตมีความอิ่มหนำผาสุก นั่นคือแนวคิดโฮจิมินห์และสิ่งนี้ได้ถูกระบุในพินัยกรรมของท่าน”

จากชีวิตที่มีเสรีภาพและความผาสุกของมนุษย์ ความเมตตาและความรักใคร่ของประธานโฮจิมินห์ยังคงมีต่อคนจนในสังคมซึ่งเป็นกรรมกรและเกษตรกร ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักใคร่ ประธานโฮจิมินห์เข้าใจและตระหนักได้ดีเกี่ยวกับความทุกข์จากการถูกกดขี่ขูดรีด ความลำบากและความสูญเสียในสงครามของประชาชน ผู้ใช้แรงงานจากเขตเขาถึงเขตที่ราบ ท่านเสนอว่า “ให้ยกเลิกการเก็บภาษีเกษตรจากเกษตรกรเป็นเวลา 1 ปีเพื่อให้พวกเขามีกำลังใจมากขึ้นและผลักดันการผลิตหลังจากต้องให้การสนับสนุนจากวัตถุ แรงกายและแรงใจเป็นเวลาหลายปีเพื่อภารกิจการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติ ช่วงชิงเอกราชและเสรีภาพให้แก่ปิตุภูมิ” ในพินัยกรรม ประธานโฮจิมินห์กำชับว่า “ต้องมีนโยบายพิเศษต่อประชนชนทุกชั้นชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปิตุภูมิ” ตามความเห็นของท่าน นี่คือส่วนงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติ ถึงแม้จะลำบากและซับซ้อนถึงแค่ไหนก็ต้องพยายามปฏิบัติ ดร. จูดดึ๊กติ๊ง อดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์เผยว่า “ในพินัยกรรมที่กำชับกับทางพรรคก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไป ท่านได้สานต่อเกียรติประวัติของกษัตริย์พระองค์ต่างๆในประวัติศาสตร์ประชาชาติที่ได้คิดถึงและเตรียมแผนหลังสงครามจบ เช่นการตอบแทนบุญคุณและดูแลผู้ที่มีส่วนร่วมต่อการปฏิวัติ ท่านเข้าใจว่าเกษตรกรคือผู้ที่ลำบากที่สุด นี่คือความสนใจที่เป็นรูปธรรมของประธานโฮจิมินห์ นอกจากความสนใจ ท่านยังกำชับให้พรรคให้ความสนใจถึงชีวิตของประชาชนโดยยกเลิกการเก็บภาษีจากเกษตรกรเป็นเวลา 1 ปีและจนถึงปัจจุบัน พรรคได้ปฏิบัติแนวทางนี้อย่างมีประสิทธิภาพ”

แนวคิดเพื่อมนุษย์ในพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ - ảnh 2(Dangcongsan.vn) 

พรรคต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความปรารถนาเกี่ยวกับสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและนำความผาสุกมาให้แก่ประชาชน ในพินัยกรรม ประธานโฮจิมินห์ได้มีโอวาทอันศักดิ์สิทธิ์ว่า “พรรคต้องมีแผนการที่ดีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนอย่างไม่หยุดยั้ง” ในช่วงเวลาปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ คำสั่งสอนนี้ของประธานโฮจิมินห์ได้กลายเป็นประทีบนำทางให้แก่การตัดสินใจของพรรคและรัฐ รองศาสตราจารย์ ดร. เหงียนจ่องฟุก อดีตหัวหน้าสถาบันประวัติศาสตร์พรรคของสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้แสดงความเห็นว่า “ความสนใจอย่างรอบด้านของพรรคในการปฏิบัติพินัยกรรมและพวกเราได้พยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของประธานโฮจิมินห์ต่อมนุษย์คือการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ ขณะนี้ พรรคและรัฐได้ปฏิบัตินโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง มติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 8 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาในขั้นพื้นฐาน มติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 9 เกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความเห็นของผม พรรคให้ความสนใจถึงผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน และส่งเสริมปัจจัยมนุษย์ในภารกิจการพัฒนาประเทศ”

สำหรับพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ นอกจากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมืองแล้ว ในพินัยกรรมนี้ยังสะท้อนความรักใคร่ของประธานโฮจิมินห์ต่อประชาชน สหายและเพื่อนมิตรชาวต่างชาติอย่างเปี่ยมล้น ภายหลัง 50 ปีของการปฏิบัติตามพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กำหนดและนำประชาชนปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ประสบความสำเร็จ นำประเทศหลุดพ้นจากวิกฤต มีเสถียรภาพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวคิดแห่งความเป็นมนุษย์ที่สูงส่งในพินัยกรรมกำลังเป็นแสงสว่างให้แก่พรรค รัฐและประชาชนเวียดนามในการก้าวไปสู่เป้าหมายประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีประชาธิปไตย ยุติธรรมและอารยธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด