แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามกับเป้าหมายสร้างสรรค์กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ

(VOVWORLD) - วันที่ 18 กันยายน ณ กรุงฮานอย แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสมัยที่ 9 วาระปี 2019-2024 ได้เริ่มทำการประชุมสมัชชาใหญ่เป็นวันแรก  ในการประชุมสมัชชาใหญ่ที่ผ่านๆมา ยุทธศาสตร์ หน้าที่และการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการดำเนินงาน ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังที่เข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในการเป็นสะพานเชื่อมให้ประชาชาติมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามกับเป้าหมายสร้างสรรค์กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ - ảnh 1ภาพการประชุมสมัชชาใหญ่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสมัยที่ 9 (VGP) 

ตามความเห็นของประธานโฮจิมินห์ ถ้าอยากสร้างสรรค์กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติที่มั่นคง ต้องมีกองกำลังและแกนหลัก ท่านได้ย้ำว่า “มหาสามัคคีหมายความว่า ก่อนอื่นต้องสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนทุกชั้นชนซึ่งเป็นกรรมกร เกษตรกรและคนงานต่างๆ นั่นคือรากฐานของมหาสามัคคี” นี่ก็คือพื้นฐานเพื่อให้ประธานโฮจิมินห์และพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก่อตั้งและบริหารแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

มหาสามัคคีชนในชาติ: หน้าที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในทุกระยะ

มหาสามัคคีชนในชาติคือแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ เป็นพลังภายในและพลังที่เข้มแข็งอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนปี 1930 สมาคมคัดค้านพันธมิตรซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรแรกของแนวร่วมประชาชาติรวมเอกภาพเวียดนามได้รับการก่อตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและผู้นำ เหงียนอ๊ายก๊วก เป็นผู้ริเริ่มและชี้นำ สร้างนิมิตหมายการพัฒนาเกี่ยวกับขบวนการสามัคคีรักชาติของประชาชนเวียดนามในการต่อสู้กับนักล่าอาณานิคมและพรรคพวก

จากการสานต่อภารกิจการปฏิวัติ แนวร่วมฯได้ระดมประชาชนทุกชั้นชน พรรคการเมืองต่างๆที่รักชาติและองค์กรกู้ชาติ ส่งเสริมความสามัคคีและให้กำลังใจประชาชนในการลุกขึ้นสู้เพื่อยืดคืนทางการ นำการปฏิวัติสิงหาคมปี 1945 ไปสู่ชัยชนะและสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันคือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งบนพื้นฐานของความสามัคคีกองทัพและประชาชนทุกชั้นชน รวมทั้งบทบบาทที่ยิ่งใหญ่ของแนวร่วมฯ ได้สร้างชัยชนะเดียนเบียยนฟูปี 1954 ปลดปล่อยภาคใต้อย่างสมบูรณ์ รวมประเทศเป็นเอกภาพในปี 1975 นำประเทศเวียดนามพัฒนาไปสู่สังคมนิยม

ในการย่างเข้าสู่ยุคแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในฐานะองค์การพันธมิตรการเมือง สมาพันธ์อาสาขององค์กรการเมือง องค์กรการเมือง-สังคม องค์กรสังคมและบุคคลดีเด่นในชนชั้นต่างๆ ในสังคม ชนเผ่า ศาสนาและชาวเวียดนามในต่างประเทศได้ระดม ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ปฏิบัติประชาธิปไตยและผลักดันความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในสังคม

การรณรงค์ ขบวนการแข่งขันที่แนวร่วมฯเปิดขึ้นได้ปลุกเร้าจิตใจแห่งการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนทุกชั้นชนเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาสังคม สร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม มีการรณรงค์ต่างๆที่มีการเข้าร่วมของประชาชนทุกชั้นชนในทั่วประเทศต่อภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ซึ่งมีส่วนร่วมส่งเสริมศักยภาพและพลังที่เข้มแข็งของประชาชนทุกคน คณะและชุมชน สร้างพลังเข้มแข็งที่ยิ่งใหญ่ในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ สร้างแหล่งพลังเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาให้ทันสมัย นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า “แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่ถูกระบุในหลักนโยบายของพรรคและรัฐธรรมนูญของประเทศ การที่แนวร่วมฯระดมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติถูกสะท้อนผ่านหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รักษางานด้านกลาโหม ความมั่นคงและสร้างสรรค์ระบอบการเมืองในทั่วประเทศให้เข้มแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของแนวร่วมฯในภารกิจการพัฒนาประเทศ”

แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามกับเป้าหมายสร้างสรรค์กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ - ảnh 2นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม (VGP) 

ส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความสามัคคีชนในชาติ

ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกมีการผันผวนอย่างซับซ้อน ประเทศต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย เช่น กลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริได้ดำเนินแผนการสร้างความแตกแยกกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสร้างแรงกดดันอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ร้อนแรง  ดังนั้น หน้าที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของแนวร่วมฯคือการขยายและผลักดันกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ค้ำประกันความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการปฏิบัติแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ ผู้บริหารแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้กำหนดว่า ต้องถือการสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่สันติภาพ เอกราช เอกภาพ มีบูรณภาพแห่งดินแดน “ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีประชาธิปไตย มีความยุคิธรรมและอารยธรรม” คือเป้าหมายหลักนาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า “ในวาระปี 2019-2024 แนวร่วมฯทุกระดับต้องเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเข้มแข็ง ยกระดับบทบาท ความรับผิดชอบต่อพรรคและประชาชนเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เป็นแหล่งระดมพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้เดินหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ค้ำประกันงานด้านกลาโหม ความมั่นคงและการสร้างสรรค์ระบบการเมืองของประเทศ แนวร่วมฯต้องยกระดับคุณภาพการรณรงค์ ขบวนการแข่งขัน โดยเฉพาะการรณรงค์มวลชนสามัคคี สร้างสรรค์ชนบทใหม่ ตัวเมืองที่มีอารยธรรม แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน รณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” ให้ความสนใจมากขึ้นถึงงานด้านการต่างประเทศ ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเพื่อระดมพลังที่เข้มแข็งของชาวเวียดนามในต่างประเทศกว่า 4.5 ล้านคนเพื่อมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ประเทศ”

การส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติคือหน้าที่รอบด้านของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในทุกระยะพัฒนา การที่แนวร่วมฯปฏิบัติหน้าที่นี้คือแหล่งพลังภายในที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืนบนเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด