ไม่สามารถปฏิเสธความพยายามของเวียดนามในการป้องกันและต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์

(VOVWORLD) - เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในทั่วโลกปี 2019 โดยยังมีการระบุให้เวียดนามอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องเฝ้าติดตามต่อไป และมีการประเมินที่ขาดภาวะวิสัยและไม่ถูกต้อง ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในระดับสูงของเวียดนามในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมค้ามนุษย์ในเวลาที่ผ่านมา
ไม่สามารถปฏิเสธความพยายามของเวียดนามในการป้องกันและต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ - ảnh 1ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลักลอบค้ามนุษย์ให้แก่สตรีชนกลุ่มน้อย (daidoanket.vn

การลักลอบค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่อันตรายและเป็นปัญหาที่หลายประเทศต้องเผชิญรวมทั้งเวียดนาม การลักลอบค้ามนุษย์ไม่เพียงแต่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งผลเสียทั้งด้านจิตใจ สุขภาพและชีวิตของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้น หากยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศอีกด้วย  ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้พยายามปรับปรุงระบบกฎหมาย ประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านนี้

การประเมินที่ขาดภาวะวิสัย

รายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในทั่วโลกปี 2019 ยังระบุว่า เวียดนามยังไม่ตอบสนองเงื่อนไขขั้นพื้นฐานเพื่อลดปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์อย่างสมบูรณ์ แต่ก็มีความพยายามในเรื่องนี้มากขึ้น พร้อมทั้งระบุว่า ข้อกำหนดและการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ยังคงเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความไม่เคร่งครัดของทางการท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสร้างอุปสรรคให้แก่งานด้านการป้องกันและต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ เช่น บริษัทจัดหาแรงงานหรือบริษัทนายหน้าผิดกฎหมายทำการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดหลายเท่า ซึ่งทำให้แรงงานที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้มีความเสี่ยงจากการถูกบังคับให้ใช้แรงงาน รัฐบาลไม่มีรายงานเกี่ยวกับการสืบสวนและนำตัวเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีในขณะที่มีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐพัวพันกับการค้ามนุษย์

พยายามต่อต้านการลักลอกค้ามนุษย์

ทั้งนี้การมองและประเมินปัญหาใดๆต้องอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างความเข้าใจผิดและกลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวียดนาม 

ไม่สามารถปฏิเสธความพยายามของเวียดนามในการป้องกันและต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ - ảnh 2ช่วยเหลือสตรีเวียดนามที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศจีน (CHINA DAILY) 

ในทางเป็นจริง การป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากพรรคและรัฐเวียดนาม มีการเข้าร่วมของทั้งระบบการเมืองและได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงทั้งในการป้องกัน การลงโทษผู้กระทำผิดและการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยรัฐบาลเวียดนามมีแนวทางส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยและเป็นระเบียบ ยืนหยัดป้องกันและต่อต้านการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายและการลักลอบค้ามนุษย์ด้วยการประกาศใช้และปฏิบัตินโยบายและกฎหมายต่างๆเพื่อปฏิบัติแนวทางดังกล่าว เช่น กฎหมายการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมปี 2017และมติที่ 62ของรัฐบาลที่จำกัดความเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ การรักษาความปลอดภัยให้แก่เหยื่อและญาติ ล่าสุดนี้ เมื่อวันที่ 20มีนาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ลงนามประกาศใช้แผนปฏิบัติข้อตกลงเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยและเป็นระเบียบของสหประชาชาติ โดยระบุถึงมาตรการที่ครอบคลุมในทุกด้านเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารการโยกย้ายถิ่นฐาน การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อพยพ

นอกจากนี้ เวียดนามกำลังตรวจสอบและวิจัยเพื่อจัดทำแผนการป้องกันและต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ระยะปี2021-2025  เพื่อปฏิบัติเป้าหมายลดความเสี่ยงจากการลักลอบค้ามนุษย์ ลดจำนวนอาชญากร ปกป้องและช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กันนั้น เวียดนามได้กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ ส่งเสริมบทบาทของสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายและช่วยเหลือพลเมืองเวียดนามที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในการเดินทางกลับประเทศ

ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า การลักลอบค้ามนุษย์คือภัยคุกคามระดับโลกในตลอด20 ปีที่ผ่านมา ส่วนเวียดนามได้ตระหนักได้ดีถึงข้อบกพร่องและปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่และความพยายามของเวียดนามในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด