๑๕ ปีร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

(VOVWORLD) - ความร่วมมือทางทะเล รวมทั้งความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในอ่าวตะวันออกคือจุดเด่นของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านเวียดนาม จีน ภายหลัง ๑๕ ปีนับตั้งแต่ข้อตกลงกำหนดอ่าวตะวันออกและข้อตกลงร่วมมือด้านการประมงในอ่าวตะวันออกเวียดนาม-จีนมีผลบังคับใช้ ได้มีส่วนร่วมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอ่าวทะเลตะวันออก
๑๕ ปีร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน - ảnh 1การสัมมนาประเมิน ๑๕ ปีการปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือด้านการประมงอ่าวตะวันออก (laodong.vn) 

ข้อตกลงร่วมมือด้านการประมงในอ่าวตะวันออกเวียดนาม-จีนคือหนึ่งในข้อตกลงสำคัญ มีความหมายทางประวัติศาสตร์ในการเจรจากำหนดเขตอ่าวตะวันออกระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๐๐๔ โดยมีอายุรวมเป็น 15 ปี ตามข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายต้องจัดตั้งเขตประมงร่วมที่มีพื้นที่ ๓ หมื่น ๓ พัน ๕ ร้อยตารางกิโลเมตร มีขอบเขตตั้งแต่ละติจูด 20 ถึงเส้นปิดอ่าว อยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตอ่าว 30.5 ไมล์ทะเลจากแต่ละด้าน

สร้างเสถียรภาพ ความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในภูมิภาค

ตามเนื้อหาของข้อตกลง ประเทศที่เป็นเจ้าของเขตเศรษฐกิจจำเพาะมีสิทธิตรวจสอบและอนุญาตให้เรือประมงสามารถเข้าเขตทำการประมงร่วมและกำหนดปริมาณการจับสัตว์น้ำภายใต้หลักการของความเสมอภาค นอกจากนั้น แต่ละฝ่ายมีสิทธิร่วมมือทำการประมงกับฝ่ายที่ ๓ ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตน

ในการสัมมนาประเมิน ๑๕ ปีการปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือด้านการประมงในอ่าวตะวันออก ผู้บริหารของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามและกระทรวการเกษตร ชนบทจีนได้ยืนยันว่า การนำข้อตกลงว่าด้วยเขตอ่าวตะวันออกและข้อตกลงร่วมมือด้านการประมงเข้าสู่ชีวิตได้มีส่วนร่วมสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอ่าวทะเลตะวันอก  สร้างบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียรภาพและร่วมมือของทั้งสองประเทศ ทั้งสองประเทศได้ธำรงการผลิตและความมั่นคงทางทะเลเป็นอย่างดี โดยเรือประมงส่วนใหญ่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงตามข้อกำหนด ชาวประมงประกอบอาชีพประมงตามข้อกำหนดและตรวจสอบของกองกำลังตำรวจทะเลและทหารป้องกันชายแดน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ฝุ่งดึ๊กเตี๊ยน ยืนยันว่า “ข้อตกลงได้กำหนดขอบเขตและสร้างกรอบทางนิตินัยระหว่างประเทศที่ชัดเจด อำนวยความสะดวกให้แต่ละประเทศในการบริหาร การใช้และพัฒนาเขตทะเลและไหล่ทวีปของตนในอ่าวตะวันออก อีกทั้งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือเพื่อพัฒนาอ่าวตะวันออกอย่างยั่งยืน ธำรงเสถียรภาพในอ่าว ผลักดันความไว้วางใจและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ”

นับตั้งแต่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ สำนักงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ประสานงานในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใหม่ในภูมิภาค เร่งรัดให้ชาวประมงของทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลง ตรวจสอบเรือประมงในเขตประมงร่วม นาย   ยวี้ ค่าง เชิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรชนบทจีนประเมินว่า “ภายใต้ความพยายามของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ บนเจตนารมณ์แห่งความร่วมมือมิตรภาพ ความไว้วางใจ ความเข้าใจกัน ความเป็นระเบียบในการทำประมง ได้ช่วยให้ข้อตกลงนี้มีเสถียรภาพ สามารถปฏิบัติในขั้นพื้นฐานการทำประมง ความสัมพันธ์ของชาวประมงและวิธีการบริหารอาชีพประมงซึ่ง ๑๕ ปีของการปฏิบัติข้อตกลงคือ ๑๕ ปีแห่งความร่วมมือด้านการประมงที่ทั้งสองประเทศได้บรรลุผลงานอย่างโดดเด่น มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพให้แก่เขตประมง

ผลักดันการบังคับใช้ข้อตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อตกลงร่วมมือด้านการประมงในอ่าวตะวันออกคือผลงานของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับจีน อ่าวตะวันออกมีบทบาทสำคัญต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงและกลาโหมของเวียดนามและจีน อีกทั้งมีความหมายเป็นอย่างมากต่อด้านเศรษฐกิจและเป็นแหล่งสัตว์น้ำที่หลากหลาย ดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความต้องการร่วมมือด้านการประมง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปกป้องและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอ่าว ดังนั้นการปฏิบัติข้อตกลงอย่างมีประสิทธิภาพในตลอด ๑๕ ปีที่ผ่านมาได้อำนวยความสะดวกให้แก่การแก้ไขปัญหาที่คั่งค้างจากประวัติศาสตร์ สร้างพื้นฐานและพลังขับเคลื่อนเพื่อผลักดันกระบวนการสร้างความไว้วางใจ ผลักดันสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับจีน บนพื้นฐาน ๑๕ ปีแห่งความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายกำลังผลักดันและปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้แก่ชาวประมงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ค้ำประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงและข้อกำหนดอื่นๆของกฎหมาย นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายก็กำลังทำการตรวจสอบ ประเมินการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ เว้นช่วงการทำประมงเพื่อให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์ ผลักดันการประสานงานในการตรวจตราตรวจสอบ ควบคุมอาชีพประมงในเขตทะเลเพื่อผลักดันการพัฒนาแหล่งสัตว์น้ำในอ่าวตะวันออกอย่างยั่งยืนและผลักดันความไว้วางใจระหว่างเวียดนามกับจีน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด