10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม

(VOVWORLD) - 10 เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม
10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 1

1. เศรษฐกิจของเวียดนามฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและติดกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตของจีดีพีที่สูงที่สุด

เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ที่วางไว้หลังจากสามารถฟันฝ่าความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความผันผวนที่ซับซ้อนของสถานการณ์โลก  โดยควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดและการผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม การสร้างเศรษฐกิจที่อิสระและพึ่งตนเอง เป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกและมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อได้รับการควบคุม ความสมดุลที่สำคัญของเศรษฐกิจได้รับการค้ำประกันในสภาวะการณ์ที่ประสบความยากลำบากมากมาย คาดว่า การเติบโตของจีดีพีในปี 2022 จะบรรลุร้อยละ 8.02 สูงที่สุดในช่วงปี 2011-2022 สามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อให้อยู่ที่ร้อยละ 3.15 ยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกบรรลุประมาณ 7 แสน 3 หมื่น 2 พัน 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5.

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 2

2. มีการตัดสินใจปัญหาสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาของประเทศ

ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯครั้งที่ 5 และ 6 สมัยที่ 13 ได้ตัดสินใจเนื้อหาสำคัญๆ เช่น การกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาบูรณาการแห่งชาติในช่วงปี 2021-2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2050 เดินหน้าผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงวิธีการนำของพรรค สร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้มีความสมบูรณ์ นโยบาย กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ปัญหาการเกษตร เกษตรกร ชนบท เศรษฐกิจแบบกรรมสิทธิ์รวม ยกระดับคุณภาพของแถวขบวนเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคในระยะใหม่ กรมการเมืองพรรคฯได้ประกาศใช้มติ 6 ฉบับเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ค้ำประกันงานด้านกลาโหม ความมั่นคงจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงด้านความเข้าใจและการปฏิบัติภายในองค์กรพรรค ปวงชนและกองทัพ บนพื้นฐานดังกล่าว สภาแห่งชาติและรัฐบาลได้จัดทำโครงการ มีการตัดสินใจที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติในสถานการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งเปิดโอกาสการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 3

3. งานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นมีความเข้มข้นมากขึ้น

ในปี 2022 งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นนับวันเข้าสู่ส่วนลึก ควบคู่กับการสร้างสรรค์ การปรับปรุงองค์กรพรรคฯ การต่อต้านความเสื่อมถอยด้านแนวคิดการเมือง คุณธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต การจัดตั้งคณะกรรมการชี้นำเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นใน 63 จังหวัดและนครได้เกิดประสิทธิผลในเบื้องต้น การลงโทษเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ละเมิดกฎหมายได้รับการปฏิบัติอย่างรอบคอบ มีภาวะวิสัย เป็นกลางและตามข้อกำหนดของพรรคและกฎหมายของรัฐ

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 4

สำนักงานตุลาการได้สอบสวนดำเนินคดีทุจริตคอรัปชั่น เกือบ 2,500 คดี รวมถึงคดีทุจริตที่ร้ายแรงและซับซ้อนหลายคดี เช่น คดีที่เกี่ยวข้องกับกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ คดีเกี่ยวกับบริษัท Viet A กลุ่มบริษัท FLC  กลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh บริษัท AIC Company กลุ่มบริษัทVan Thinh Phat การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมีส่วนร่วมเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคต่อการนำของพรรคฯและระบอบสังคมนิยมต่อไป

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 5

4. กิจกรรมด้านการต่างประเทศช่วยยกระดับสถานะของเวียดนาม

การเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง คือเหตุการณ์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการเยือนนี้บรรลุผลงานอย่างรอบด้าน มีส่วนร่วมเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์เวียดนาม-จีน นอกจากนี้ ยังมีการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีและอินโดนีเซียของประธานประเทศ เหงียนซวนฟุก การเยือนสหรัฐ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียมและลักเซมเบิร์กของนายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง การเยือนฮังการี อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์ของประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 6

เวียดนามยังเข้าร่วมฟอรั่มระดับภูมิภาคและโลกอย่างเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ เช่น อาเซียน ไอป้า เอเปกและสหประชาชาติ  ปี 2022 ยังสร้างนิมิตหมายด้วยการประสบความสำเร็จในการจัดปีมิตรภาพเวียดนาม-ลาว เวียดนาม-กัมพูชา เวียดนามยังคงยืนยันถึงนโยบายต่างประเทศที่เปิดกว้าง สร้างสรรค์และรักษาบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับสถานะและชื่อเสียงของเวียดนาม

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 7

5. เวียดนามได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมปี 2022 เวียดนามได้รับเลือกเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งที่สองในวาระปี2023-2025 ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมากในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 77 ซึ่งจัดขึ้น ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐ

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 8

ผลการลงคะแนนถือเป็นการรับรองของประชาคมระหว่างประเทศต่อคำมั่นและความพยายามที่เข้มแข็งของเวียดนามในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน อันจะเปิดโอกาสให้เวียดนามมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของความเที่ยงธรรม ความร่วมมือและการสนทนา และค้ำประกันสิทธิของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกด้าน

 
10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 9

6. ประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31

ด้วยสโลแกน “เพื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคมปี 2022 หลังจากแข่งขันเป็นเวลา 14 วัน คณะนักกีฬาเวียดนามสามารถคว้าได้ 205 เหรียญทอง 15 เหรียญเงินและ 116 เหรียญทองแดง อยู่อันดับหนึ่งในตารางเหรียญรางวัลค้ำประกันการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ยุติธรรม เปิดกว้าง แสดงให้เห็นถึงการมีน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีของประชาคมอาเซียน เวียดนามได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นมิตรและกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็ง

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 10

7. ตลาดทุนและอสังหาริมทรัพย์มีความผันผวนอย่างซับซ้อน และต้องได้รับการแก้ไข

ปี 2022 เป็นปีที่ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดน้ำมัน มีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์เวียดนามที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี เนื่องจากผลกระทบของตลาดโลก ในขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง เนื่องจากแหล่งนำเข้าได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการแก้ปัญหาในด้านลบที่สั่งสมมานานของสถานประกอบการขนาดใหญ่บางแห่ง และการให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ต่อปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดในปี 2023 ต่อไป.

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 11

8.การขาดแคลนยาและอุปกรณ์การแพทย์ สร้างอุปสรรคต่องานด้านการตรวจรักษาโรค

โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศประสบปัญหาขาดแคลนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหานี้มากจากปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูล สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านการการตรวจรักษาโรค การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสวัสดิการสังคม นี่คือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อแก้ไขของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 12

9. การสร้างระบบคุณค่าระดับชาติ ระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม ระบบคุณค่าครอบครัว และบรรทัดฐานทางสังคมของคนเวียดนามในยุคใหม่

เมื่อหวนมอง 1 ปีของการปฏิบัติตามข้อสรุปของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ในการประชุมวัฒนธรรมทั่วประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการแห่งชาติภายใต้หัวข้อ “ระบบคุณค่าแห่งชาติ ระบบคุณค่าวัฒนธรรม ระบบคุณค่าครอบครัวและบรรทัดฐานทางสังคมของคนเวียดนามในยุคใหม่” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ณ จังหวัดบั๊กนิงห์ ได้มีการจัดการสัมมนาวัฒนธรรมภายใต้หัวข้อ “กลไก นโยบายและแหล่งพลังสำหรับการพัฒนาวัฒนธรรม” การจัดการสัมมนาเหล่านี้มีขึ้นภายหลัง 1 วันของการประชุมวัฒนธรรมทั่วประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของพรรค รัฐและสังคมในความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้า เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของประชาชาติ เพื่อให้วัฒนธรรมเป็นพลังภายในที่เข้มแข็ง เป็นพื้นฐานทางจิตใจและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของประเทศบนเจตนารมณ์ของมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 13

10. ผลักดันการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 22 เมษายนปี 2022 นายกรัฐมนตรีได้ออกมติที่ 505 โดยกำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติ ปี 2022 เป็นปีแห่งความสำเร็จที่โดดเด่นในการสร้างสรรค์รัฐบาลดิจิทัล  เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัลและการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

10 ​เหตุการณ์เด่นภายในประเทศประจำปี 2022 จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 14

การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้กลายเป็นเรื่องของประชาชนทุกชั้นชน โดยมีการเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ มติที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคได้ถือการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือแนวทางการพัฒนาใหม่เชิงก้าวกระโดด ช่วยผลักดันและลดขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด