3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์-ประเด็นหลักในการพัฒนาของเวียดนามในอีก 10 ปีข้างหน้า

(VOVWORLD) -ร่างเอกสารต่างๆที่จะยื่นต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 กำลังได้รับการเผยแพร่เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพรรค กองทัพและประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่ง 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกระบุในร่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี 2011 -2020 วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2021 -2030 คือเสร็จสิ้นการจัดทำระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาด การพัฒนาแหล่งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียงตามแนวทางที่ทันสมัย ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติ

3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์-ประเด็นหลักในการพัฒนาของเวียดนามในอีก 10 ปีข้างหน้า - ảnh 1นาย โด๋วันซิง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างจิ 

ร่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี 2011 –2020และการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2021 -2030 ได้ระบุ3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ของเวียดนามในอีก 10 ปีข้างหน้าคือ การเสร็จสิ้นและยกระดับคุณภาพระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมอย่างสมบูรณ์ พร้อมเพรียง ทันสมัยและผสมผสาน การเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารประเทศตามแนวทางที่ทันสมัย โดยเฉพาะ การบริหารการพัฒนาและการบริหารสังคม การเสร็จสิ้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างพร้อมเพรียง ทันสมัยโดยให้ความสนใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวเมืองใหญ่และการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นี่เป็นก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเวลาที่จะถึง นาย บุ่ยวันเกื่อง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดดั๊กลักได้เห็นว่า

3 ก้าวกระโดดด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและกลไกมีความสำคัญมาก ซึ่งการปฏิรูปกลไกมีส่วนช่วยการบริหารรัฐและสังคมให้ดีขึ้น ส่วนการพัฒนาแหล่งบุคลากรก็เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นและผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมก็เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา”

ก้าวกระโดดด้านกลไกได้รับการกำหนดให้มีความสำคัญที่สุด  โดยต้องสามารถทำให้สามารถดึงดูดและใช้แหล่งพลังต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวกระโดดด้านกลไกอาจช่วยแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจและการบริหารอำนาจอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างบรรยากาศการผลิตและการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส นาย โด๋วันซิง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างจิได้เห็นว่า

“พวกเราต้องทำการตรวจสอบทุกกฎหมายเพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาด สองคือ ต้องส่งเสริมความโปร่งใสเพื่อระดมแหล่งพลังต่างๆ ในกฎหมาย ต้องระบุถึงการสร้างกลไกที่เอื้อให้แก่การเปิดและบริหารของตลาด”

3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์-ประเด็นหลักในการพัฒนาของเวียดนามในอีก 10 ปีข้างหน้า - ảnh 2นาย เลแทงเวิน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดก่าเมา(Photo: quochoi.vn) 

สำหรับก้าวกระโดดด้านบุคลากร ในร่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในระยะ 10 ปี ให้ความสนใจต่อการพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะ ผู้บริหารและด้านหลัก  การพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงผสานกับการยกระดับคุณภาพในการศึกษาและฝึกอบรม ผลักดันการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมและพลังของคนเวียดนาม นาย เลแทงเวิน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดก่าเมาได้วิเคราะห์ว่า

พวกเรายังไม่ให้ความสนใจต่อการคัดเลือกสรรหาเจ้าหน้าที่พนักงานตามสาขาวิชาชีพเพื่อจัดตำแหน่งให้เหมาะสม  โดยเฉพาะทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่แต่ละคน แหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความสำคัญมากเพราะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบาย ซึ่งการเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถและคุณสมบัติเพรียบพร้อมเพื่อนำประเทศพัฒนา”

สำหรับก้าวกระโดดด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมยังย้ำถึงโครงการแห่งชาติหลักด้านคมนาคม การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ให้ความสนใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลตามกระบวนการ นาย บุ่ยแทงตุ่ง ผู้แทนสภาแห่งชาตินครไฮฟองได้เห็นว่า ต้องสร้างก้าวกระโดดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียงและทันสมัย

ต้องเน้นลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพราะในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ถ้าหากไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียง ก็จะส่งผลกระทบต่อการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนทางการค้า ดังนั้น ต้องให้ความสนใจต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียง”

การปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักในวาระการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม การตระหนักได้ดีต่อ 3 ก้าวกระโดดดังกล่าวคือการเพิ่มการบริหาร สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ทั้งด้านการตระหนักและการปฏิบัติในทั้งพรรค กองทัพและประชาชนเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของเวียดนามในอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด