จุดเด่นและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก

จุดเด่นและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก

(VOVWORLD) - ในรายงานเกี่ยวกับศักยภาพเศรษฐกิจโลกที่ได้รับการเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ปรากฎว่า สถาบันการเงินรายใหญ่เกือบทุกแห่งให้ข้อสังเกตุว่า เศรษฐกิจโลกได้หลุดพ้นจากความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอยและมีการเติบโตเล็กน้อยในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงมาก
การเป็นสมาชิกของสภาบริหาร UN Women เป็นการยอมรับของนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในเวียดนาม

การเป็นสมาชิกของสภาบริหาร UN Women เป็นการยอมรับของนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในเวียดนาม

(VOVWORLD) - เวียดนามได้รับการโหวตจากทุกประเทศสมาชิกของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรือ ECOSOC ให้เป็นสมาชิกของสภาบริหารขององค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Women วาระปี 2025-2027...
ผลสำเร็จที่น่าประทับใจของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุม COP 28 และเยือนประเทศตุรกี

ผลสำเร็จที่น่าประทับใจของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุม COP 28 และเยือนประเทศตุรกี

(VOVWORLD) -ค่ำวันที่ 3 ธันวาคม นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้กลับถึงกรุงฮานอย เสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP 28...
การประชุม COP28 และความท้าทาย

การประชุม COP28 และความท้าทาย

(VOVWORLD) - การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญากรอบสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP ครั้งที่ 28 ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ณ...
การตัดสินใจที่สำคัญในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 6 สมัยที่ 15

การตัดสินใจที่สำคัญในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 6 สมัยที่ 15

(VOVWORLD) - การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 6 สมัยที่ 15 ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย หลังจากประชุมมาเป็นเวลากว่า...
เวียดนามให้คำมั่นเกี่ยวกับปฏิบัติการเพื่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตุรกี

เวียดนามให้คำมั่นเกี่ยวกับปฏิบัติการเพื่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตุรกี

(VOVWORLD) -ตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และรัฐบาลตุรกี นาย ฝ่ามมิงชิ้ง นายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเยือนประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน...
ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น มุ่งสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น มุ่งสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาใหม่

(VOVWORLD) -ประธานประเทศ หวอวันเถืองและภริยาได้เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นนิมิตหมายสำคัญในตลอด 50...
นิมิตหมายของเวียดนามในการประชุมเอพีครั้งที่ 11

นิมิตหมายของเวียดนามในการประชุมเอพีครั้งที่ 11

(VOVWORLD) - การประชุมสภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศย่านเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอพีครั้งที่ 11 ซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอยด้วยผลสำเร็จอย่างงดงามและสร้างนิมิตหมายที่น่าประทับใจ ที่ยืนยันถึงความพยายามของเวียดนามในการร่วมมือกับองค์กร หุ้นส่วนและเพื่อนมิตรต่างประเทศเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของมนุษย์...
ส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งพลังสำหรับพัฒนาประเทศ

ส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งพลังสำหรับพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - เวียดนามเป็นประเทศที่มีกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมาก พร้อมวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อันเป็นการมีส่วนร่วมพัฒนาคลังมรดกวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่นับวันเพิ่มขึ้น มีส่วนร่วมพัฒนาวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ อีกทั้งเป็นแหล่งพลังให้แก่การพัฒนาประเทศ
ช่วยเหลือคนจนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ช่วยเหลือคนจนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

(VOVWORLD) - เวียดนามได้เสร็จสิ้นเดือนปฏิบัติการเพื่อคนจนที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคมถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน นี่คือกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในจังหวัดและนครต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการขานรับจากประชาชนทุกชั้นชนเนื่องจากมุ่งสู่เป้าหมายคือการช่วยเหลือคนยากจนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
สร้างสรรค์ระบบอาหารโลกใหม่ที่ยั่งยืนมากขึ้น

สร้างสรรค์ระบบอาหารโลกใหม่ที่ยั่งยืนมากขึ้น

(VOVWORLD) -การประชุมสุดยอดว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารโลกปีนี้ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เน้นถึงความพยายามระหว่างประเทศในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเชื่อมโยงความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านการเกษตรเพื่อสร้างสรรค์ระบบอาหารโลกใหม่ที่ยั่งยืนมากขึ้นและรับมือปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารที่กำลังเพิ่มขึ้นในโลก
เอเปก 2023: การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

เอเปก 2023: การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

(VOVWORLD) - การประชุมผู้นำฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่ 30 กำลังมีขึ้น ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐ ในระหว่างวันที่ 15...
สามัคคีเพื่อสร้างสรรค์ประเทศ

สามัคคีเพื่อสร้างสรรค์ประเทศ

(VOVWORLD) - มหาสมัคคีชนในชาติมีบทบาทที่สำคัญพิเศษและเสมอต้นเสมอปลายในแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐเวียดนาม โดยไม่ว่าจะในระยะไหนและในทุกความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ ก็มีความสามัคคีของกรรมกร เกษตรกร ปัญญาชน...
เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและแข็งขันของเอเปก

เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและแข็งขันของเอเปก

(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน นาย หวอวันเถือง ประธานประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมสัปดาห์ผู้นำฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปก...
G7 ยืนยันบทบาทในการแก้ไขความท้าทายระดับโลก

G7 ยืนยันบทบาทในการแก้ไขความท้าทายระดับโลก

(VOVWORLD) - การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G7 เพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ณ กรุงโตเกียว...
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัจจัยที่สำคัญในภารกิจการสร้างสรรค์นิติรัฐ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัจจัยที่สำคัญในภารกิจการสร้างสรรค์นิติรัฐ

(VOVWORLD) - วันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันกฎหมายเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูบทบาทที่สำคัญของระบบกฎหมายในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน โดยในระบบกฎหมายเวียดนาม ข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเป็นข้อกำหนดที่สำคัญและมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายการสร้างสรรค์นิติรัฐให้ประสบความสำเร็จ
3 เสาหลักของเศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวอย่างน่ายินดี

3 เสาหลักของเศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวอย่างน่ายินดี

(VOVWORLD) - เศรษฐกิจเวียดนามในเดือนตุลาคมและในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวและได้บรรลุผลงานที่สำคัญในหลายด้าน โดยเฉพาะใน 3 เสาหลักของเศรษฐกิจ...