90 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม-ความไว้วางใจและความหวัง

(VOVWORLD) -ในตลอด 90 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งพรรคคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ปี 1930 มาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนเวียดนามต่างมีความไว้วางใจต่อการนำของพรรค   โดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ระดมแหล่งพลังของประชาชาติและประสบความสำเร็จในการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์  ในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศปัจจุบัน  ประชาชนเวียดนามมีความเชื่อมั่นว่า   พรรคจะส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคีเพื่อนำประเทศก้าวรุดหน้าไป โดยเฉพาะ การที่พรรคผลักดันการสร้างสรรค์ ปรับปรุงและยกระดับทักษะความสามารถในการนำได้สร้างความไว้วางใจและความหวังให้แก่ประชาชน

“สัปดาห์ทอง”เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่สวยที่งามสุดเกี่ยวกับพลังของประชาชนในช่วงแรกเริ่มก่อตั้งงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี 1945  ซึ่งในช่วงนั้น ทางการปฏิวัติที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมาย  โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการเงินและปัญหาความอดอยากและหนึ่งในมาตรการที่รัฐในตอนนั้นต้องปฏิบัติเพื่อแก้ไขอุปสรรคคือ การพึ่งพาส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงิน 20 ล้านด่งและทองคำเกือบ 400 กิโลกรัมใน “สัปดาห์ทอง”  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคและประธานโฮจิมินห์ในตอนนั้น  นาย เจิ่นหงอกเฟือง วีรชนกองกำลังติดอาวุธ ชาวบั๊กยางได้เผยว่า ถ้าหากไม่มีความไว้วางใจต่อพรรค ประชาชนจะไม่บริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อประเทศและการพัฒนาระบอบการเมือง

“ผมเติบโตในช่วงที่พรรคชี้นำการปฏิวัติเดือนสิงหาคมให้ประสบความสำเร็จ ประเทศประสบอุปสรรคมากมายแต่แม้จะประสบลำบากแค่ไหน ประชาชนก็ยังคงมีความไว้วางใจต่อพรรคและระบอบการเมือง โดยพร้อมบริจาคเงินทองเพื่อสร้างสรรคระบอบการเมืองที่ดี ผมเชื่อมั่นว่า นี่คือความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค”

จากความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคและความผูกพันธ์กับประชาชน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อสร้างชัยชนะที่ด่งดังและยิ่งใหญ่ เช่น ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์เดียนเบียนฟู มหาชัยชนะฤดูใบไม้ผลิปี 1975 และผลสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ  โดยความไว้วางใจของประชาชนได้สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการในตลอด 90 ปีที่ผ่านมา

ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ ประชาชนเวียดนามยิ่งมีความไว้วางใจเป็นพิเศษต่อพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ร่วมกับพรรคในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประเทศ  ซึ่งเพื่อส่งเสริมความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ประกาศมติและข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการปรับปรุงองค์กร สร้างสรรค์แหล่งเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์  โดยเฉพาะ กำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารในการเป็นตัวอย่าง ในภารกิจการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค พรรคได้ปรับปรุงมาตรฐาน หลักการ กระบวนพัฒนาแหล่งบุคลากรให้มีความปร่งใส เปิดเผยและมีภาวะวิสัย โดยเฉพาะ การที่พรรคเดินหน้าในการปรับปรุงองค์กรพรรคและปฏิบัติมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง การลงโทษเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่กระทำผิด ซึ่งได้สร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชน รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เหงวียนมิงต๊วน หัวหน้าสถาบันการสร้างสรรค์พรรค สถาบันการเมืองแห่งชาติโฮมินห์ได้ยืนยันว่า “ ในวาระที่ 12 นี้ ปัญหาที่โดดเด่นคือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่มีเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคกว่า 2000คนถูกลงโทษเนื่องจากทุจริตคอรรัปชั่น  นี่เป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่ของพรรคและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน”

เพื่อตอบคำถามว่า “ทำไมพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเน้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและต่ลัทธิปัจเจกนิยม”ในสภาวการณ์ปัจจุบัน” นั่นก็เพราะความห่วงใยที่สุดของประธานโฮจิมินห์เมื่อก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคือความเสี่ยงที่พรรคตกอยู่ในภาวะเสื่อมถอยเนื่องจากเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคมีความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม  สำหรับพรรครัฐบาล ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือ ไม่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและไม่สามารถเกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริง ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดกับประชาชนและเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค บรรดาสมาชิกพรรคและทั้งพรรคต้องเชิดชูบุคลิกแห่งการปฏิวัติและคุณธรรมที่ซื่อสัตย์ ศาสตราจารย์ หว่างชี้บ๋าว ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงและสมาชิกสภาทฤษฎีส่วนกลางได้เผยว่า

  “ประธานโฮจิมินห์ได้สั่งสอนพวกเราว่า  ให้ทำมากกว่าพูด ต้องเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนผ่านความเสียสละและการเป็นตัวอย่าง มีความตั้งใจในการขจัดลัทธิปัจเจกนิยม  ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวทำเพื่อประชาชนและรับใช้ประชาชน ซึ่งถ้าทำได้  พรรคจะสถิตอยู่ในหัวใจ จิตใจ การตระหนักและความภาคภูมิใจของประชาชน”

  90 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งพรรคมาจนถึงปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคและต้องการให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยกระดับความรับผิดชอบและมีความพยายามมากขึ้นในการส่งเสริมจุดแข็งและแก้ไขข้อบกพร่อง เสริมสร้างทักษะความสามารถในการนำของพรรคในสภาวการณ์ใหม่  ในบทความในโอกาสรำลึกครบรอบ 89 ปีวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า “พรรคเข้มแข็ง ประเทศพัฒนา ประชาชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” ดังนั้น พรรคได้เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการนำ ผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างพรรคกับประชาชนเพื่อให้สมกับบทบาทของพรรครัฐบาลที่บริหารประเทศให้นับวันยิ่งพัฒนา  สมกับความไว้วางใจและความคาดหวังของประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด