COP –๑๙ :สัญญาณที่ไม่น่ายินดีจากวอร์ซอ

(VOVworld) – การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่๑๙ หรือคอป๑๙ เป็นเวลา๑๒วัน กำลังจัดขึ้น ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ด้วยความคาดหวังว่า จะบรรลุพัฒนาการใหม่ในการอภิปรายเกี่ยวกับข้อตกลงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั่วโลกที่จะใช้แทนที่พิธีสารเกียวโตที่จะหมดอายุภายในปี๒๐๒๐ แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ที่กรุงวอร์ซอทำให้ประชามติไม่ได้คาดหวังต่อผลการประชุมครั้ง

(VOVworld) –การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่๑๙ หรือคอป๑๙ เป็นเวลา๑๒วัน กำลังจัดขึ้น ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ด้วยความคาดหวังว่า จะบรรลุพัฒนาการใหม่ในการอภิปรายเกี่ยวกับข้อตกลงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั่วโลกที่จะใช้แทนที่พิธีสารเกียวโตที่จะหมดอายุภายในปี๒๐๒๐ แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ที่กรุงวอร์ซอทำให้ประชามติไม่ได้คาดหวังต่อผลการประชุมครั้ง

COP –๑๙ :สัญญาณที่ไม่น่ายินดีจากวอร์ซอ - ảnh 1
นายบันคีมูน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (Photo: TTX)

ในที่ประชุมคอป ๑๗ ที่เดอร์บาน ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปี๒๐๑๑ บรรดาประเทศได้เห็นพ้องกันเกี่ยวกับสัญญาที่จะใช้แทนพิธีสารเกียวโตตั้งแต่ปี๒๐๑๓ถึงปี๒๐๑๕และตกลงกันที่จะทำการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับใหม่ที่คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปี๒๐๑๕ซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่ปี๒๐๒๐เป็นต้นไปสำหรับทุกประเทศ ดังนั้น เนื้อหาของคอป๑๙นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะปี๒๐๑๓เป็นปีเริ่มต้นการปฏิบัติพิธีสารเกียวโตในระยะที่๒ และเป็นปีที่๒ที่ประเทศต่างๆจะอภิปรายกรอบทางนิตินัยใหม่ระดับทั่วโลกที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี๒๐๑๕
อุปสรรคจากการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว
การประชุมคอปครั้งก่อนๆได้ดำเนินไปในบรรยากาศที่ตึงเครียดเพราะประเทศต่างๆยืนยันปกป้องผลประโยชน์ของตน ดังนั้น จึงไม่บรรลุเสียงพูดร่วมกันในปัญหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดี การประชุมคอป๑๙ ครั้งนี้ได้ดำเนินไปประจวบเหมาะกับพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงจนส่งผลให้การประชุมครั้งนี้ถูกปกคลุมด้วยเงามืดและเป็นสัญญาณเตือนให้ประเทศต่างๆต้องมีการเข้าถึงอื่น ดังนั้น นอกจากอภิปรายข้อตกลงที่จะใช้แทนที่พิธีสารเกียวโตแล้ว คอฟ ๑๙ตั้งความหวังว่า จะเร่งรัดให้ประเทศพัฒนาต่างๆปฏิบัติคำมั่นจัดสรรเงิน๑แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับมือกับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
แต่จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าการประชุมคอป๑๙ได้ผ่านมาแล้วครึ่งทาง แต่คำแถลงต่างๆจากการประชุมได้ทำให้กระบวนการเจรจาตกเข้าสู่ภาวะชงักงันและนับเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ถูกคาดหวังว่า จะเดินหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโตแต่กลับสร้างความตกตะลึงต่อที่ประชุมเพราะได้ประกาศว่า จะเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกร้อยละ๓.๑ซึ่งขัดกับคำมั่นสัญญาก่อนหน้านั้นคือจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ๒๕ภายในปี๒๐๒๐ส่วนออสเตรเลียก็สร้างความผิดหวังต่อที่ประชุมคอป๑๙เพราะได้ประกาศการปรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ๕ภายในปี๒๐๒๐เท่านั้นเมื่อเทียบกับคำมั่นสัญญาเมื่อปี๒๐๐๐คือ ตั้งแต่ร้อยละ๑๕ถึงร้อยละ๒๕ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีประเทศนี้ยังยกเลิกกฎหมายเก็บภาษีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ยุบสำนักงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตัดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการช่วยเหลือโครงการพลังงานรีไซเคิลและเปิดทางให้แก่การทำเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่  ในบทปราศรัยที่เสนอต่อที่ประชุมคอป๑๙ ตัวแทนออสตรเลียยังใช้กลุ่มศัพท์“ไม่ตกลง” “ไม่สนับสนุน” และชะลอการปฏิบัติคำมั่นในการวางกลไกการช่วยเหลือความเสียหายและความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  แม้กระทั่ง ในที่ประชุมครั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพโปแลนด์ก็ถูกตำหนิติติงเพราะได้อนุญาตให้บริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลเข้าร่วมการเจรจาครั้งต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศนี้ ยังคงดำเนินนโยบายใช้พลังงานคาร์บอน
สู่การชะลอการปฏิบัติคำมั่นสัญญาสมทบ
หนึ่งในปัญหาที่หวังว่า จะบรรลุในที่ประชุมคอปครั้งนี้คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือประเทศที่มักจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ การระดมเงินให้แก่กองทุนสภาพอากาศสีเขียว อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดให้คำมั่นที่จะสมทบเงินในช่วงปี๒๐๑๓ถึงปี๒๐๒๐ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อประเทศที่กำลังพัฒนาที่มักจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพราะไม่ทราบว่า ตนมีเงินเท่าไหร่เพื่อวางแผนรับมือ
อุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ทำให้การประชุมคอป๑๙ ตกเข้าสู่ทางตันคือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาเรียกร้องให้ยกเลิกการกีดกันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญา แต่ประเทศพัฒนากลับไม่มีความประสงค์เช่นนี้เพราะ มูลค่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวจะนำมาซึ่งรายได้มหศาล
จากความตั้งใจถึงการปฏิบัติยังไกลเอื้อม
แม้ว่า คอป๑๙ได้ยอมรับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก แต่ก็ยังไม่สามารถแสวงหาเสียงพูดร่วมกันได้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ตั้งแต่การประชุมครั้งก่อนๆ
นอกห้องประชุมก็กำลังมีความพยายามมากมายเพื่อเรียกร้องผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากวอร์ซอโดยจำนวนผู้ประท้วงอดอาหารเพิ่มขึ้นพร้อมกับผู้เข้าร่วมการชุมนุมอย่างสันตินับแสนคนเพื่อแสดงการสนับสนุนความยุติธรรมในปัญหาสภาพภูมิอากาศ แรงกดดันจากประชาคมกำลังเพิ่งขึ้นยิ่งกว่าเวลาใดทั้งหมดและอีกไม่กี่วัน การประชุมคอป๑๙จะเสร็จสิ้นลง  แต่หยดน้ำตาของหัวหน้าคณะผู้แทนฟิลิปปินส์เมื่อคิดถึงพี่น้องประชาชนของตนที่ประสบเคราะห์ร้ายจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนจะสามารถปลุกมโนธรรมในใจของมวลมนุษย์ได้หรือไม่ และคอป๑๙จะสามารถใช้โอกาสในนาทีสุดท้ายหรือไม่ซึ่งกำลังรอคำตอบที่มีอยู่แล้ว./.

Huyền-VOV5

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด