กรุงฮานอยปฏิบัติมาตรการช่วยเหลือหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิดอย่างคล่องตัว

(VOVWORLD) - การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และการปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ทำให้ประชาชนในกรุงฮานอยประสบความยากลำบากเป็นอย่างมากซึ่งทางการปกครองทุกระดับของนครฯกำลังปฏิบัติมาตรการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมกรุงฮานอยปฏิบัติมาตรการช่วยเหลือหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิดอย่างคล่องตัว - ảnh 1สำนักงานและหน่วยงานทุกระดับของกรุงฮานอยได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุปสรรค์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (qdnd.vn)

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ทางการกรุงฮานอยได้เริ่มปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามคำสั่งที่ 15 ของรัฐบาล โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในกรุงฮานอยจะได้รับการฟื้นฟูสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ การปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อชีวิตของชาวฮานอย โดยเฉพาะแรงงานอิสระ โรคระบาดได้ทำให้คนกลุ่มนี้ตกงานและชีวิตประสบควมยากลำบากเป็นอย่างมาก ดังนั้น ภายหลังการปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมตามคำสั่งที่ 16 ของรัฐบาล เขตและอำเภอต่างๆยังคงต้องปฏิบัติโครงการสวัสดิการสังคมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ที่เขตนามตื่อเลียม แรงงานและนักศึกษาต่างจังหวัดได้รับการช่วยเหลือจากทางการปกครองท้องถิ่นโดยได้รับสิ่งของช่วยเหลือ มูลค่าชุดละ 400,000 ด่ง รวมทั้ง ข้าว น้ำปลาและผัก เป็นต้น โดยสิ่งของช่วยเหลือแต่ละชุดไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงหลังโรคระบาดเท่านั้น หากยังแสดงให้เห็นถึงความสนใจของทางการปกครองท้องถิ่นต่อผู้ที่ประสบความยากลำบากอีกด้วย

-         ผมมีความประทับใจเป็นอย่างมากต่อโครงการนี้ หวังว่าโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบความยากลำบากได้จำนวนมาก

-         ดิฉันและลูก 2 คนประสบความยากลำบากมาก เงินสำหรับใช้จ่ายใกล้จะหมดแล้ว การได้รับสิ่งของช่วยเหลือนี้มีประโยชน์มาก

ด้วยเป้าหมาย "ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง" การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุปสรรคเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นต่างๆได้ปฏิบัติตามมติของส่วนกลางและกรุงฮานอยอย่างรวดเร็ว คล่องตัวและสอดคล้องกับแต่ละกรณีเพื่อค้ำประกันการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ นาย เหงียนก๊วกแค้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมกรุงฮานอยได้กล่าวว่า

“สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนและแรงงานบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังไม่ได้รับการระบุในข้อกำหนด ทางกรุงฮานอยฯได้มีนโยบายช่วยเหลือเฉพาะ ควบคู่กันนั้นได้สั่งให้ประยุกต์ใช้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และคล่องตัวเพื่อช่วยเหลือแรงงานฟันฝ่าความยากลำบากจากโควิด-19”

กรุงฮานอยปฏิบัติมาตรการช่วยเหลือหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิดอย่างคล่องตัว - ảnh 2มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่ประสบความยากลำบากในเขตหว่างมาย กรุงฮานอย (tuoitrethudo.com.vn)

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด เด็ก ๆ ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะในกิจกรรมการศึกษา จากการตระหนักได้ดีถึงความยากลำบากของนักเรียนและผู้ปกครอง กองเยาวชนกรุงฮานอยได้ประสานกับกองเยาวชนทุกระดับปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่มีความหมายและเป็นรูปธรรม

ที่เขตหว่างมาย การเปิดโครงการ "ให้กำลังใจเด็กฟันฝ่าโรคระบาดเพื่อไปโรงเรียน" มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีฐานะยากจนในท้องถิ่นให้เข้าถึงอุปกรณ์การเรียนออนไลน์  นาง เหงียนกวิ่งจาง เลขาธิการกองเยาวชนเขตหว่างมายได้เผยว่า

“เราทำการสำรวจในเขตเพื่อรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และเราได้จัดทำโครงการสนับสนุนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์สำหรับพวกเขา เราได้ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าที่ยังใช้งานได้ และจัดซื้อแท็บเล็ตใหม่กว่า 20 เครื่องสำหรับเด็ก และเรายังคงเปิดรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนนักเรียนต่อไป”

การฟื้นฟูกิจกรรมการผลิต การค้ำประกันชีวิตที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในยุคชีวิตวิถีใหม่คือหน้าที่สำคัญที่ทางการกรุงฮานอยวางไว้ในช่วงเวลานี้ ในการประชุมสภาประชาชนกรุงฮานอยครั้งที่ 2 สมัยที่ 16 เมื่อเร็วๆ นี้ ทางการกรุงฮานอยได้อนุมัติมติให้ปรับลดหรือยกเว้นค่าเทอมสำหรับการศึกษาทุกระดับ และเพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยง ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกรุงฮานอย และได้รับความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงจากผู้แทนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงฮานอย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด