กลุ่มดิ่งหล่างเวียดส่งเสริมคุณค่าของมรดกเวียดนาม

(VOVWORLD) -กลุ่มดิ่งหล่างเวียดหรือแปลว่า ศาลาประจำหมู่บ้านเวียดนามเป็นกลุ่มผู้รักมรดกและวัฒนธรรมพื้นเมืองของเวียดนามที่ก่อตั้งโดยนักวิจัยด้านศิลปะ เหงวียนดึ๊กบิ่ง  จากการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มดิ่งหล่างเวียดได้ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ
กลุ่มดิ่งหล่างเวียดส่งเสริมคุณค่าของมรดกเวียดนาม - ảnh 1กลุ่มดิ่งหล่างเวียดประสานงานกับคณะกรรมการบริหารถนนโบราณ 36 สายฮานอยจัดกิจกรรมต่างๆในย่านโบราณ 36 สาย 

นับตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2014 กลุ่มดิ่งหล่างเวียดเป็นฟอรั่มเพื่อให้บรรดาสมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับศาลาประจำหมู่บ้าน เช่น สถาปัตยกรรม การแกะสลัก การตกแต่งและความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของศาลาประจำหมู่บ้านแต่ละแห่ง ตอนแรก กลุ่มดิ่งหล่างเวียดมีสมาชิกหลักร้อยคนเท่านั้นแต่ตอนนี้จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 หมื่น 6 พันคน ซึ่งมีทั้งที่อาศัยทั้งภายในและต่างประเทศที่มีความรักต่อมรดกวัฒนธรรมพื้นเมืองของประชาชาติ โดยเฉพาะศาลาประจำหมู่บ้าน

จากการจัดการเยือนต่างๆ บรรดาสมาชิกลุ่มดิ่งหล่างเวียดได้มีโอกาสสัมผัสกับมรดก หารือและเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม โดยสนองข้อมูลต่อชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของมรดก  ออกคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสื่อมโทรมของโบราณสถานเนื่องจากภัยธรรมชาติและมนุษย์  สำนักงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมความคิดเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มดิ่งหล่างเวียด เช่น เหิวเอียนเท้ เจิ่นจ่องเยือง เหงวียนหว่ายนาม เป็นต้นเกี่ยวกับโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่างๆ   นาย เหงวียนดึ๊กบิ่ง  นักวิจัยด้านศิลปะและผู้ก่อตั้งกลุ่มดิ่งหล่างเวียดได้เผยว่า

“ในกลุ่มของพวกเรามีนักวิจัยหลายคน เช่น นาย เจิ่นเหิวเอียนเท้และเจิ่นจุงเฮี้ยว โดยสถาปนิก เจิ่นจุงเฮี้ยวกำลังร่วมมือกับบรรดานักวิจัยอื่นๆเพื่อเปิดตัวหนังสือเกี่ยวกับศาลาประจำหมู่บ้าน พุทธศาสนาและลวดลายต่างๆ  ส่วนเมื่อปีที่ผ่านมา นาย เจิ่นเหิวเอียนเท้ได้เปิดตัวหนังสือหลายเล่ม  นอกจากนี้  ยังทำการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ Nghe และประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูสัตว์ศักดิ์สิทธิ์รวมทั้ง วัฒนธรรมพื้นเมืองต่างๆของเวียดนาม   ปีนี้ เพื่อรำลึกครบรอบ 1010 ปีทังลอง-ฮานอย พวกเราจะเปิดตัวหนังสือศิลปะทังลอง-ฮานอยที่จัดโดยสำนักพิมพ์ฮานอย  หนังสือเกี่ยวกับชุดอ๊าวหย่ายพื้นเมืองสำหรับผู้ชายและชุดหนังสือเกี่ยวกับศาลาประจำหมู่บ้าน”

กลุ่มดิ่งหล่างเวียดเน้นอนุรักษ์ศาลาประจำหมู่บ้าน มรดกวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลงทำนองเสิม กาจู่ เป็นต้น  ในเวลาที่ผ่านมา กิจกรรมต่างๆของวิหารดิ่งหล่างเวียดได้รับการชื่นชมจากสังคม เช่น งานนิทรรศการศาลาประจำหมู่บ้านเวียดนาม การสัมมนา การเสวนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆ การสาธิตบรรยากาศของเทศกาลสารทไหว้พระจันทร์  บรรยากาศตรุษเต๊ตในพิพิธภัณฑ์ ศาลาประจำหมู่บ้านและโบราณสถานต่างๆ นางเจิ่นถวี๊ลาน รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารถนนโบราณ 36 สายกรุงฮานอยได้เผยว่า

“กลุ่มดิ่งหล่างเวียดได้ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารถนนโบราณ 36 สายฮานอยจัดกิจกรรมต่างๆในย่านโบราณ 36 สายและเขตบริเวณโดยรอบสระคืนดาบ จัดงานเทศกาลวิหารกษัตริย์เล  กิจกรรมโดดเด่นของกลุ่มดิ่งหล่างเวียดคือการอนุรักษ์ชุดอ๊าวหย่ายสำหรับผู้ชาย การเดินแฟชั่นชุดอ๊าวหย่ายสำหรับผู้ชาย การเสวนาเกี่ยวกับชุดอ๊าวหย่ายสำหรับผู้ชาย  เป็นต้น ในเวลาที่จะถึง คณะกรรมการบริหารถนนโบราณ 36 สายและกลุ่มดิ่งหล่างเวียดจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของคนรุ่นก่อน”

บรรดาสมาชิกของกลุ่มดิ่งหล่างเวียด ซึ่งเป็นนักวิจัยวัฒนธรรมพื้นเมือง ช่างภาพ สถาปนิกและนักข่าว เป็นต้นมีความประสงค์ที่จะเรียนรู้คุณค่าวัฒนธรรมของศาลาประจำหมู่บ้านของเวียดนาม ซึ่งมีความผูกพันกับประชาชนเวียดนามแต่ละคน ซึ่งกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมของกลุ่มดิ่งหล่างเวียดถือเป็นช่องทางสื่อสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับศาลาประจำหมู่บ้านในทั่วประเทศ มีส่วนร่วมส่งเสริมคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม บรรยากาศวัฒนธรรมของศาลาประจำหมู่บ้านและบรรยากาศวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด