การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนานครดานังเป็นตัวเมืองอัจฉริยะและทันสมัย

(VOVWORLD) -มติของกรมการเมืองเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนานครดานังจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045ได้กำหนดเป้าหมายจนถึงปี 2030 คือ นครดานังจะเสร็จสิ้นการสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ เชื่อมโยงกับเครือข่ายตัวเมืองอัจฉริยะภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ทางนครฯได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลจนถึงปี 2025 แนวทางจนถึงปี 2030 โดยกำหนดการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเป็นพลังขับเคลื่อน สร้างก้าวกระโดดในหลายด้าน มุ่งสู่การพัฒนานครดานังเป็นตัวเมืองเชิงนิเวศที่ทันสมัย อัจฉริยะและน่าอยู่

 
 
การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนานครดานังเป็นตัวเมืองอัจฉริยะและทันสมัย - ảnh 1ความสวยงามของนครดานังในยามราตรี

หนึ่งในความสำเร็จเบื้องต้นของนครดานังในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือการใช้แอพพลิเคชันต่างๆสำหรับประชาชนและสถานประกอบการ  ซึ่งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทางการท้องถิ่นกับประชาชนในด้านดิจิทัล โดยแอพพลิเคชันต่างๆ มีประสิทธิภาพสูง เช่น แพลตฟอร์ม  Danang Smart City  MyPortal เว็บไซต์แสดงความคิดเห็นต่อนครดานังและการกู้ภัย เป็นต้น  นาง เหงวียนถิลาน อยู่อาศัยในเขตแทงเค นครดานังได้เผยว่า การปรับเปลี่ยนสู่ยุคิจิทัลได้ช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับทางการนครฯและอำนวยความสะดวกให้แก่การทำระเบียบราชการ

“ประชาชนสามารถช้อปปิ้งออนไลน์และทำระเบียบราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องใช้เวลานาน”

นครดานังกำหนดว่า ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นด้านหลักของเศรษฐกิจดิจิทัล มีสัดส่วนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากที่สุด  ตามการประเมินของกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในปี 2021 เศรษฐกิจดิจิทัลได้มีส่วนร่วมเกือบร้อยละ 13 ต่อ GRDP ของของนครดานัง ปัจจุบัน นครดานังได้พัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน   ช่วยให้สถานประกอบการแนะนำและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการทำธุรกิจออนไลน์  จนถึงขณะนี้ มีสถานประกอบการกว่า 1,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ 2,500 ชนิดที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ สถานประกอบการทั้งหมดในนครดานังใช้บิลอิเล็กทรอนิกส์  พัฒนารูปแบบตลาด 4.0 โดยไม่ใช้เงินสดในการชำระในตลาดใหญ่ 3 แห่งของนคานัง โดยมีการเข้าร่วมของผู้ค้ากว่า 1,000 ราย  ซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและเอื้อให้แก่ผู้บริโภคเข้าถึงวิธีการชำระที่ทันสมัย  

ส่วนในด้านการท่องเที่ยว นครดานังได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีแอพพลิเคชันการท่องเที่ยว Da Nang Fantasticity  Chatbot การท่องเที่ยว แผนที่ดิจิทัลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของนครดานัง VR360 เป็นต้น นาย เหงวียนซวนบิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวนครดานังได้เผยว่า สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวหลายแห่งได้ผลักดันการลงทุนในด้านการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

“บรรดาสถานประกอบการได้เชื่อมโยงกับบริษัทบริการดิจิทัลเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ  โดยเฉพาะกิจกรรมเศรษฐกิจในช่วงกลางคืนได้มีส่วนช่วยให้นครดานังเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจมากขึ้น”

การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนานครดานังเป็นตัวเมืองอัจฉริยะและทันสมัย - ảnh 2นครดานังได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ปัจจุบัน การบริการสาธารณะทั้งหมดของนครดานังมีเงื่อนไขเพียงพอเพื่อปฏิบัติออนไลน์ในระดับ ที่ 4   นครดานังกำลังมุ่งสู่การที่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปแต่ละคนมีบัญชีสำหรับทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้รหัส ID เดียวเท่านั้น   เมื่อปี 2021 นครดายังได้รับรางวัลที่ 2 “ตัวเมืองอัจฉริยะเวียดนาม”และรางวัลการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2022  คณะกรรมการประชาชนนครดานังได้รับรางวัลสำนักงานภาครัฐเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลที่ดีที่สุด นาย เจิ่นเฟือกเซิน รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังได้เผยว่า

“จากบทบาทการเป็นศูนย์กลางด้านการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ การเปลี่ยนแปลงใหม่ นวัตกรรม การท่องเที่ยว การค้าและการเงิน นครดานังต้องเสร็จสิ้นการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายตัวเมืองอัจฉริยะทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  นครดานังได้ประกาศใช้นโยบายที่สำคัญเพื่อผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งโครงการการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล จนถึงปี 2025 แนวทางจนถึงปี 2030ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนานครดานัง”

มติของพรรคสาขานครดานังครั้งที่ 22 วาระปี 2020 -2025 กำหนดว่า 1 ใน 3 หน้าที่หลักเชิงก้าวกระโดดคือการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเน้นถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศผสานกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ นวัตกรรม ตัวเมืองอัจฉริยะ สร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันการพัฒนาหน่วยงานและด้านใหม่ๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัลและทางการดิจิทัล  นครดานังได้ใช้พลังทุกแหล่ง การเข้าร่วมของทั้งระบบการเมืองและสังคมในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด