การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลกับการให้บริการสาธารณะ

(VOVWORLD) - การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลในการใช้บริการสาธารณะเพื่อประหยัดเวลาและมุ่งสู่การพัฒนาพลเมืองดิจิทัล เป็นผลจากการปฏิบัติรูปแบบ การบริการ onestopservice และศูนย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรในการทำระเบียบการต่างๆ  ปัจจุบัน กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นทุกแห่งได้ปรับปรุงระบบให้บริการ onestop serviceและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำระเบียบการ ซึ่งช่วยให้การทำระเบียบการต่างๆมีความรวดเร็วมากขึ้น

 

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลกับการให้บริการสาธารณะ - ảnh 1ศูนย์บริการสาธารณะจังหวัดอานยาง (moc.gov.vn)
 
 

โครงการ onestop service ในการทำระเบียบการต่างๆได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนมีนาคมปี 2021 โดยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลได้ช่วยประหยัดเงินได้ประมาณ 410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นาง ฝ่ามถิเหละ อาศัยที่ตำบลเลืองฟี อำเภอจีโตน จังหวัดอายางได้รับหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินหลังจากยื่นคำขอประมาณ 20 วัน ซึ่งตามกำหนดการ จะมีการออกโฉนดที่ดินภายในเวลา 1 เดือนหลังจากได้รับคำขอ นาง ฝ่ามถิเหละ ได้เผยว่า

เจ้าหน้าที่ข้าราชการได้มารังวัดที่ดินและให้ใบนัดไปรับหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แนะนำการทำระเบียบการต่างๆอย่างรวดเร็ว

ในการใช้บริการ onestop serviceของสำนักงานคณะกรรมการประชาชนอำเภอจีโตน จังหวัดอานยาง ประชาชนต้องยื่นบัตรคิว คำร้องและรับใบนัด โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS เรื่องการนัดหมาย อีกทั้งมีระบบประเมินการปฏิบัติงานและให้บริการของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ และประชาชนสามารถยื่นคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  นาย โด๊ะมิงจี๊ รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอจีโตน จังหวัดอานยาง ได้เผยว่า

เจ้าหน้าที่ดูแลบริการonestop service ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนและการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ โดยปัจจุบัน บริการonestop service สามารถทำระเบียบการ 5 รายการในระดับตำบลและอำเภออย่างโปร่งใสและเปิดเผย มีระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทำการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

ส่วนที่ศูนย์บริการสาธารณะจังหวัดดั๊กลั๊ก ซึ่งเป็นสถานที่ทำระเบียบการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ 20 แห่ง รวมถึงสถานีตำรวจและสำนักงานประกันสังคม ก็มีบริการ onestop serviceและการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ นาย เลืองจุงแถ่ง อาศัยที่อำเภอ Ea Hleo ได้เผยว่า ตนได้ยื่นคำขอต่ออายุใบขับขี่ซึ่งใช้เวลาแค่ 5 นาทีและรอรับใบขับขี่ใหม่ผ่านทางไปรษณีย์

เมื่อก่อนนี้ ต้องไปทำระเบียบการที่หลายหน่วยงาน แต่ตอนนี้ การทำระเบียบการต่างๆสะดวกและรวดเร็วมาก

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลกับการให้บริการสาธารณะ - ảnh 2บริการ onestop service ที่จังหวัดดั๊กลั๊ก

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำระเบียบการต่างๆ ปัจจุบัน ศูนย์บริการสาธารณะจังหวัดดั๊กลั๊กกำลังผลักดันการทำระเบียบการที่ไม่ต้องรอนาน โดยประชาชนไม่ต้องรับใบนัดและสามารถทำระเบียบการได้เสร็จภายในการมาทำเรื่องเพียงครั้งเดียว รองศ.ดร. โงแถ่งกาน อดีตรองหัวหน้าคณะองค์การบริหารของสถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติได้ประเมินว่า บริการonestop serviceและศูนย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรในการทำระเบียบการต่างๆช่วยปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการให้มีความกระทัดรัด

บริการonestop serviceในการทำระเบียบการต่างๆช่วยประหยัดเวลา ปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการให้กระทัดรัด ลดค่าใช้จ่ายและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจให้แก่ประชาชน”

ปัจจุบัน ท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศได้ประกาศแผนปฏิบัติโครงการพัฒนาบริการonestop serviceในการทำระเบียบการต่างๆ โดยตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2025 จะทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล การยื่นคำขอและแก้ไขปัญหาต่างๆของบริการonestop serviceระดับตำบลและอำเภอให้แล้วเสร็จ ซึ่งบริการonestop serviceในการทำระเบียบการต่างๆควบคู่กับการเชื่อมระบบฐานข้อมูลมีส่วนร่วมพัฒนาพลเมืองดิจิทัลและสถานประกอบการดิจิทัลในการสร้างสรรค์รัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด