การสร้างสรรค์และพัฒนากรุงฮานอยผ่านขบวนการ “คนดีทำงานดี”

(VOVWORLD) -จากการเป็นนครหลวงของประเทศเวียดนาม กรุงฮานอยเป็นท้องถิ่นเดินหน้าในการปฏิบัติขบวนการแข่งขันการสร้างสรรค์และพัฒนาท้องถิ่นและประเทศและเป็นท้องถิ่นแรกที่เปิดการแข่งขัน “คนดีทำงานดี” ในตลอด 27 ปีที่ผ่านมา ขบวนการ “คนดีทำงานดี” ได้กลายเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากรุงฮานอยที่มีอายุนับพันปี

การสร้างสรรค์และพัฒนากรุงฮานอยผ่านขบวนการ “คนดีทำงานดี” - ảnh 1พิธีสดุดีพลเมืองฮานอยดีเด่นปี 2019 

นับตั้งแต่ปี 1992  ฮานอยเป็นท้องถิ่นแรกที่เปิดขบวนการแข่งขัน “คนดีทำงานดี”ผสานกับการปฏิบัติขบวนการรณรงค์ “ประชาชนสามัคคีเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรมในเขตชุมชน” “ประชาชนทุกชั้นชนสามัคคีเพื่อสร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม”และการรณรงค์สร้างสรรค์ชาวฮานอยที่มีสุภาพเรียบร้อยและมีอารยธรรม” เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากรประชาชนทุกชั้นชน  ผ่านขบวนการต่างๆ ทางการกรุงฮานอยได้สดุดีตัวอย่างดีเด่นและพลเมืองกรุงฮานอยดีเด่น  ซึ่งเรื่องราวของบุคคลได้สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่ทุกคน ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมมากขึ้นต่อชุมชนและสังคม โดยนาง เหงวียนถิก๊าย อายุ 75 ปีในแขวงแบกมาย เขตฮายบ่าตรึงเป็นตัวอย่างดีเด่นในขบวนการแข่งขันรักชาติในช่วงปี 2013 -2018  แม้ครอบครัวยากจนและสามีป่วยเป็นอัมพาตมานานแล้วแต่นางเหงวียนถิก๊ายก็ยังคงช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุปสรรค

“ ถ้าหากดิฉันยังมีสุขภาพแข็งแรง ดิฉันจะออกไปทำงานรับจ้างเพื่อหาเงิน ถ้าหากเพื่อนบ้านของดิฉันประสบอุปสรรค ดิฉันก็สามารถแบ่งเบาได้ส่วนหนึ่ง”

  ส่วนคุณครู ต๋าถิหงอกแทง แขวงหยิกหวองเหิว เขตเกิ่วเยิ้ย ซึ่งเป็นพลเมืองดีเด่นของกรุงฮานอยประจำปี 2016 ก็ได้สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่ทุกคน แม้อายุกว่า 80 ปีแต่ครูแทงยังคงบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า15 คนและเด็ก 2 คนที่เป็นลูกของทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บนเกาะ  กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาของครูแทงได้ช่วยเด็กยากจนได้ไปโรงเรียน ในจำนวนเด็กๆที่ได้รับความช่วยเหลือจากครู แทง มีเด็กหลายคนกำลังเรียนมหาวิทยาลัยและไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ ครูแทงก็ยังลงทะเบียนบริจาคกระจกตาหลังจากที่เสียชีวิต เธอบอกว่า

“ดิฉันเก็บเงินเพื่อทำการกุศล ใช้เงินบำนาญส่วนหนึ่งและเงินบริจาคเพื่อซื้อหนังสือตำราเรียน ปากกาและจักรยานให้แก่นักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดี  ดิฉันจะทำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ส่วนสำหรับนาย ลี้วันฝู ชาวเย้าในตำบลบาหวี่ อำเภอบาหวี่ ซึ่งเป็นพลเมืองดีเด่นของกรุงฮานอยประจำปี 2019  เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน      แม้ตัวเขาไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ก็ได้บริจาคที่ดิน 200 ตารางเมตรเพื่อก่อสร้างถนนในหมู่บ้านและในหลายปีที่ผ่านมา นายฝูยังแนะนำวิธีการปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

“ผมรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้รับการรับรองให้เป็นพลเมืองดีเด่น ในเวลาที่จะถึง ผมจะเป็นตัวอย่างเพื่อให้คนอื่นปฏิบัติตามเพื่อมีส่วนร่วมต่อสังคม  เพิ่มจำนวนพลเมืองดีเด่นให้มากขึ้นเพื่อให้ประเทศนับวันพัฒนาและมีอารยธรรม”

จากขบวนการแข่งขันต่างๆ จนถึงขณะนี้มีคนดีทำงานดีระดับนครเกือบ 2 หมื่น 5 พันคนและระดับเขต อำเภอและตำบลเกือบ 3 หมื่น 5 พันคนและพลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นนับร้อยคน  นาย เหงวียนดึ๊กจุง ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยได้ยืนยันว่า ทางการกรุงฮานอยชื่นชมและให้ความสำคัญต่อการขยายผลของตัวอย่างคนดีทำงานดีและพลเมืองกรุงฮานอยดีเด่นในการพัฒนาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและกลาโหมในท้องถิ่น

“ผ่านการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ของแนวร่วมปิตุภูมิและองค์กรการเมือง-สังคม ขบวนการ “คนดีทำงานดี”ได้รับการขยายผลในชุมชน ดึงดูดการเข้าร่วมของผู้สูงอายุ เยาวชน ยุวชน เจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนกลางและชาวต่างชาติที่อาศัยและทำงานในท้องถิ่น ส่งเสริมจิตใจแห่งความรักใคร่ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของเจ้าหน้าที่และประชาชนกรุงฮานอย”

ตัวอย่างดีเด่นของกรุงฮานอยนับหมื่นคนได้สร้างพลังขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมือง เป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม กลาโหมและความมั่นคงของกรุงฮานอย รวมทั้ง การพัฒนาของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด