ความคาดหวังอันแรงกล้าของสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 22 กันยายน สมาคมซอฟต์แวร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเวียดนาม หรือ VINASA ได้ประกาศยกย่องสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นเวียดนาม 10 แห่งประจำปี 2023 โดยในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา VINASA ได้ยกย่องสดุดีสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างข้ามขั้น ซึ่งสถานประกอบการดิจิทัล ผลิตภัณฑ์และโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งให้แก่สถานประกอบการเทคโนโลยีเวียดนามและมีส่วนร่วมผลักดันกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลระดับชาติ
ความคาดหวังอันแรงกล้าของสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลเวียดนาม - ảnh 1ภาพพิธียกย่องสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นเวียดนาม 10 แห่งประจำปี 2023 จากกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 
 

ตามรายงานของ VINASA สถานประกอบการดิจิทัลเวียดนาม รวมกว่า 7 หมื่นแห่งกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยในปี 2022 สร้างรายได้ประมาณ 1 แสน 4 หมื่น 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2012 มีวิศวกรและพนักงานกว่า 3 แสนคน ส่วนสำหรับสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นเวียดนาม 10 แห่งประจำปี 2023 มีรายได้กว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเกือบร้อยละ 44 ของยอดรายได้ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเวียดนามในปี 2022

ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน สถานประกอบการดิจิทัลก็มีการขยายตัวที่น่าประทับใจ เช่น บริษัท MOR Software และบริษัท Savvycom มีการขยายตัวภาคการส่งออกบริการ บริษัท   CMC Global มีอัตราการขยายตัวที่ 70% ส่วนสำหรับการพัฒนาตลาดภายในประเทศ บริษัท One Mount เพิ่มขึ้น 80% บริษัท Viettel Cyber Security และบริษัท FPT Smart Cloud เพิ่มขึ้น100% บริษัท ITSOL เพิ่มขึ้น 90 %ในขณะที่มีหลายสถานประกอบการกำลังทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ Generative AI, Blockchain เป็นต้น

ความคาดหวังอันแรงกล้าของสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลเวียดนาม - ảnh 2นาง เหงวียนถิทูยาง รองประธานและเลขาธิการ VINASA (VINASA)

นาง เหงวียนถิทูยาง รองประธานและเลขาธิการ VINASA ได้เผยว่า ได้มีการจัดพิธียกย่องสดุดีสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นมาแล้ว 9 ครั้งซึ่งช่วยยกย่องสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมกระตุ้นการพัฒนาหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งจุดประกายความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของสถานประกอบการเวียดนาม

พวกเราเดินพร้อมกับรัฐบาลในการพัฒนาสถานประกอบการดิจิทัลเวียดนามผ่านการสนับสนุนสถานประกอบการที่มีศักยภาพและมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

ในการยกย่องสดุดีสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นปีนี้ มีสถานประกอบการต่างๆที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล เช่น บริษัท  Viettel Solutions ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ IOC 36 แห่ง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลใน 32 จังหวัดและนคร ส่วนบริษัท OneMount Group กำลังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ร้านสะดวกซื้อกว่า 1 แสนแห่งในขณะที่เครือบริษัท VNPT และ MobiFone กำลังผลักดันแพลตฟอร์มดิจิทัลในภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว บริษัท FPT ได้ทำการวิจัยและพัฒนาชิปเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเริ่มได้รับใบสั่งซื้อ ส่วนบริษัท Rikkeisoft มีอัตรากรขยายตัวเฉลี่ยสูงถึง180% ต่อปี จากช่วงเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีก่อนที่มีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท 5 คน ปัจจุบันทางบริษัทมีพนักงาน 1,500 คน นาย บุ่ยซวนเซิน ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาซอฟต์แวร์ของเครือบริษัท Rikkeisoft ได้เผยว่า

สถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างมาก แหล่งบุคลากรในด้านนี้ก็ได้รับการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการมอบรางวัลสำหรับสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้แก่สถานประกอบการในการพัฒนาแบบก้าวกระโดด”

ความคาดหวังอันแรงกล้าของสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลเวียดนาม - ảnh 3นาย เหงวียนวันควา ประธานบริษัท FPT (vietnamnet.vn)

ส่วนนาย เหงวียนวันควา ประธานบริษัท FPT ได้เผยว่า เวียดนามมีศักยภาพอีกมากเพื่อพัฒนาสถานประกอบการดิจิทัล จากการเป็นบริษัทที่อยู่แถวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท FPT กำลังผลักดันการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี Make in Viet Nam เพื่อจุดประกายความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาโซลูชันดิจิทัล Make in Viet Nam เพื่อพัฒนาก้าวไปสู่ตลาดโลก

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันกำลังสร้างโอกาสมากมายให้แก่สถานประกอบการในการมีส่วนร่วมต่อภารกิจนี้ โดยเฉพาะสถานประกอบการเทคโนโลยี จากการเป็นบริษัทที่อยู่แถวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางบริษัท FPT พร้อมสนับสนุนสถานประกอบการดิจิทัลและขอเสนอให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการในด้านนี้และปรับปรุงระบบนิเวศดิจิทัล Make in Vietnam ที่เน้นในด้านสำคัญต่างๆ”

ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นของเวียดนามกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สถานประกอบการเทคโนโลยีต่างๆด้วยการจุดประกายความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลระดับชาติเพื่อพัฒนา 3 เสาหลักพร้อมๆกัน นั่นคือ รัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัลและการผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด