จังหวัดซอกจังส่งเสริมกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา ขบวนการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง กว้างขวางและดึงดูดการเข้าร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดซอกจัง ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณเลือดสำรองเพื่อช่วยผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน
จังหวัดซอกจังส่งเสริมกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ - ảnh 1เมื่อปี 2022 จังหวัดซอกจังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 44 ครั้งที่มีผู้เข้าร่วม 8,046 คนและได้รับบริจาคโลหิตเกือบ 10,300 ยูนิต

จังหวัดซอกจังมีผู้บริจาคโลหิตกว่า 11,000 คน มีสโมสรการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ 19 แห่ง รวมสมาชิก 490 คน โดยเมื่อปี 2022 ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 44 ครั้งที่มีผู้เข้าร่วม 8,046 คนและได้รับบริจาคโลหิตเกือบ 10,300 ยูนิต เพิ่มขึ้นกว่า 1,500 ยูนิตเมื่อเทียบกับปี 2021 ส่วนใน 6 เดือนแรกของปีนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 11 ครั้งซึ่งได้รับบริจาคโลหิตเกือบ 2,560 ยูนิต คุณครู หวอถิเหลหั่ง จากโรงเรียนประถมศึกษาลองฟู้อา อำเภอลองฟู้ จังหวัดซอกจัง ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกว่า 30 ครั้ง และได้รับการยกย่องสดุดีจากสภากาชาดจังหวัดฯ ได้เผยว่า

ดิฉันบริจาคเลือด 250-350 มิลลิลิตรต่อครั้งและบริจาคเป็นประจำทุกๆ 4 เดือน การบริจาคเลือดทำให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งดิฉันได้ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆไปบริจาคโลหิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก

จากการเป็นผู้ประสานงานของคณะกรรมการชี้นำการรณรงค์บริจาคโลหิตระดับจังหวัด สภากาชาดจังหวัดซอกจังได้วางแผนและจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมทั้งตั้งเป้าหมายให้แก่คณะกรรมการชี้นำงานด้านนี้ระดับอำเภอและหน่วยงานต่างๆ ผลักดันการประชาสัมพันธ์ด้วยหลากหลายรูปแบบ เช่น กลไกสื่อสารมวลชน ภาพโปสเตอร์ การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของสภากาชาดระดับอำเภอและจังหวัดเพื่อให้ขบวนการนี้พัฒนาอย่างกว้างขวางมากขึ้นและช่วยยกระดับความรู้ในด้านนี้ในหมู่ประชาชน นาย หวิ่งฮิวบั่ง เลขาธิการกองเยาวชนอำเภอเมืองลองฟู้ อำเภอลองฟู้ ซึ่งเป็นตัวอย่างดีเด่นในการบริจาคโลหิต ได้เผยว่า

ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในท้องถิ่นอย่างกระตือรือร้น อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองเยาวชนทราบเกี่ยวกับความสำคัญของงานด้านนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้น

จังหวัดซอกจังส่งเสริมกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ - ảnh 2กิจกรรมนี้ได้รับการขยายผลอย่างกว้างลึก

ส่วนพรรคสาขาและทางการปกครองทุกระดับในจังหวัดซอกจังได้ให้ความสนใจชี้นำการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างมีประสิทธิภาพ นาย โด๊ะวันต๊วน ประธานสภากาชาดจังหวัดซอกจัง ได้เผยว่า

ก่อนบริจาคโลหิต เราได้รับการตรวจสุขภาพฟรี ซึ่งการบริจาคโลหิตไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริจาคเนื่องจากร่างกายมีการสร้างเม็ดโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตมาทดแทนส่วนที่เสียไปและสามารถได้รับเลือดฟรีในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งสะท้อนความเป็นมนุษย์และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อผู้ป่วย ครอบครัวและสังคม

ทั้งนี้ เพื่อให้ขบวนการบริจาคโลหิตขยายผลอย่างกว้างขวางมากขึ้น คณะกรรมการชี้นำงานด้านนี้ในทุกระดับของจังหวัดซอกจังได้ส่งเสริมบทบาทของสมาชิกสภากาชาดและสโมสรผู้บริจาคหมู่เลือดที่หายาก โดยเฉพาะมีการจัดการประชุมเพื่อยกย่องสดุดีบุคคลที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการบริจาคโลหิตประจำปีเพื่อให้กำลังใจและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมขบวนการนี้มากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด