จังหวัดบิ่งเยืองพัฒนาห่วงโซ่การเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร

(VOVWORLD) -ปัจจุบัน การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเกษตร  ช่วยเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มที่เข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะ เกษตรกร นี่คือแนวทางและนโยบายที่จังหวัดบิ่งเยืองปฏิบัติผ่านการส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรในเวลาที่ผ่านมาและผลักดันในระยะปัจจุบัน

จังหวัดบิ่งเยืองพัฒนาห่วงโซ่การเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร - ảnh 1การปลูกแคนตาลูปที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอานท้าย-บิ่งเยือง (Photo:baocongthuong)

 
จังหวัดบิ่งเยืองอยู่ในภาคตะวันออกตอนใต้  มีพื้นที่ทั้งหมด 2,695 ตารางกิโลเมตรโดยร้อยละ 80 เป็นพื้นที่การเกษตร เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้การทำเกษตรของจังหวัดบิ่งเยืองพัฒนาเป็นอย่างมาก ซึ่งจังหวัดบิ่งเยืองได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเกษตรตามมาตรฐานเวียดแก๊ปโกลเบิ้ลแก๊ปและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดฯสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน ขอบเขตการพัฒนาและจำนวนสวนผลไม้และการผลิตเกษตรตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของจังหวัดได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในหลายปีที่ผ่านมา การเชื่อมโยงการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรได้รับความสนใจจากเกษตรกรและสถานประกอบการจำหน่ายเพื่อผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ   นาย เหงวียนแทงเกียน ผู้อำนวยการสหกรณ์การเกษตรแทงเกียน จังหวัดบิ่งเยืองได้เผยว่า

“ถ้าหากครอบครัวเกษตรกรและฟาร์มต่างๆเชื่อมโยงกันก็จะมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพให้แก่ราคาของผลิตภัณฑ์ กระทรวงและหน่วยงานต่างๆให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์ผ่านการเปิดการฝึกอบรมและการสัมมนาเพื่อให้เกษตรกรส่งเสริมการเชื่อมโยงกันและช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถครองส่วนแบ่งในตลาดต่างๆ”

จังหวัดบิ่งเยืองพัฒนาห่วงโซ่การเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร - ảnh 2สหกรณ์แทงเกียนปลูกฝรั่งเพื่อส่งออก  (Photo:thoibaokinhdoanh.vn)

นาง ดั๋งญือเติม รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชนบทจังหวัดบิ่งเยืองได้เผยว่า ควบคู่กับการลงทุนในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพในการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่า ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดบิ่งเยืองได้ประสานงานเพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการค้า การเชื่อมโยงระหว่างการจำหน่ายกับการผลิต ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงในท้องถิ่นต่างๆ

“ในหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานการเกษตรจังหวัดบิ่งเยืองมีก้าวพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด เน้นพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เมื่อเดือนธันวาคมปี 2019 สภาประชาชนจังหวัดฯได้ประกาศมติที่ 16 เกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายช่วยเหลือการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตเกษตรในจังหวัดบิ่งเยืองเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ สถานประกอบการและเกษตรกรให้เชื่อมโยงในการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการเกษตร มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในท้องถิ่น”

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองได้กำชับให้สำนักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ประสานงานกับสำนักงานและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องผลักดันการเชื่อมโยงเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์การเกษตรของจังหวัดในระบบการผลิต การแปรรูปและการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ  สำนักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ หน่วยงานการเกษตรจังหวัดบิ่งเยืองประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการส่งเสริมการค้า ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการ สหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกระตุ้น การเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเพื่อผลักดันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร

ทางการจังหวัดฯให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  การเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาการปลูกพืชและการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลตามแผนการพัฒนาการผลิตเกษตรของจังหวัดบิ่งเยือง จนถึงปลายปี 2025 พื้นที่การปลูกพืชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงคิดเป็นร้อยละ 30 คือ 5 หมื่นเฮกตาร์และฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงคิดเป็นร้อยละ 30 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นจนถึงปี 2025 โดยเน้นพัฒนารูปแบบสหกรณ์ที่เชื่อมโยง พัฒนาการเกษตรที่ให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปริมาณผลผลิต อุตสาหกรรมแปรรูปและการเชื่อมโยงตลาด กำหนดพื้นที่ปลูกพืชหลักของจังหวัดบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ซึ่งผลงานที่ได้บรรลุในเวลาที่ผ่านมาในการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดภัยผสานกับการสร้างเครื่องหมายการค้าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อสร้างสรรค์การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการจำหน่ายอย่างยั่งยืนในเวลาที่จะถึง มีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดบิ่งเยืองสามารถครองส่วนแบ่งในตลาดในกระบวนการผสมผสาน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด