จังหวัดฮึงเอียนผลักดันกิจกรรมการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) -จังหวัดฮึงเอียนได้ปฏิบัติแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ขยายความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือด้านการลงทุน ซึ่งกิจกรรมการต่างประเทศได้สร้างประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมยกระดับสถานะและภาพลักษณ์ของจังหวัดฮึงเอียนที่คล่องตัวและมีความคิดสร้างสรรค์

 

 

จังหวัดฮึงเอียนผลักดันกิจกรรมการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ - ảnh 1 เกษตรกรของบริษัทไดกิ้นเวียดนามในเขตนิคมอุตสาหกรรมทังลอง 2 จังหวัดฮึงเอียน (Photo: nhandan.com.vn)

เมื่อปี 2019 อัตราการขยายตัวของจังหวัดฮึงเอียนอยู่ที่ร้อยละ 9.6 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่เกือบ 74 ล้านด่งต่อคนต่อปี อัตราครอบครัวยากจนอยู่ที่ร้อยละ 1.9 เท่านั้น ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2020 แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19แต่ดัชนีการขยายตัวในด้านต่างๆของจังหวัดฯยังอยู่ในระดับสูง อัตราจีดีพีของจังหวัดฮึงเอียนอยู่ที่เกือบร้อยละ 7 ซึ่งมีไม่กี่ท้องถิ่นที่บรรลุ โดยเฉพาะ จังหวัดฮึงเอียนยังคงเป็นจุดเด่นในการดึงดูดการลงทุนของประเทศ นาย เหงวียนวันฟ้อง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮึงเอียนได้ยืนยันว่า

“ใน 6 เดือนแรกของปี 2020 จังหวัดฮึงเอียนติดท็อปท้องถิ่นที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุด ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า จังหวัดฮึงเอียนยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติและจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการจัดตั้งอยู่ที่กว่า 500 แห่ง สูงกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับจำนวนสถานประกอบการที่ต้องยุติการดำเนินงาน ควบคู่กันนั้น ทางการจังหวัดฯได้ปฏิบัติมาตรการเกี่ยวกับการลดและยกเว้นภาษีสำหรับกลุ่มสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการปรับปรุงโครงสร้างและมีความมั่นใจในการผลิต”

ผลงานนี้มาจากการกำหนดแนวทางการพัฒนาของจังหวัดฯ การตระหนักได้ดีต่องานด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะ การผสมผสานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฯในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมการต่างประเทศได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดฯ งานด้านการต่างประเทศของพรรค ทางการและประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง ส่วนงานสำหรับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศก็ได้รับการชี้นำอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดฯ โดยเฉพาะ การดึงดูดแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศ นาย เหงวียนวันฟ้อง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮึงเอียนได้เผยต่อไปว่า

“ ในหลายปีที่ผ่านมา ชาวฮึงเอียนที่อาศัยในต่างประเทศได้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งสู่ปิตุภูมิ ซึ่งจำนวนเงินที่โอนกลับประเทศอยู่ในระดับสูง ทุกปี จังหวัดฯมีแรงงาน 3 พันคนไปทำงานในต่างประเทศ  มีส่วนร่วมต่อการรักษาสวัสดิการสังคม ชาวฮึงเอียนที่อาศัยในต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนทำการผลิตและประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในจังหวัดฯ มีส่วนร่วมต่อการสมทบเงินเข้างบประมาณของจังหวัดและสร้างงานทำให้แก่แรงงานนับพันคน”

ทางการจังหวัดฯได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่องานด้านการพบปะและการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น จนถึงขณะนี้ จังหวัดฮึงเอียนได้ลงนามเอกสารความร่วมมือเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการพบปะสังสรรค์มิตรภาพกับเมือง Nikaho ประเทศญี่ปุ่น จัดการพบปะสังสรรค์วัฒนธรรมระหว่างจังหวัดฮึงเอียนกับเบลารุสและเมืองต่างๆในโลก

จังหวัดฮึงเอียนผลักดันกิจกรรมการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ - ảnh 2นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกเป็นประธานในการประชุมกับผู้บริหารจังหวัดฮึงเอียน 

ควบคู่กับแนวโน้มการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของประเทศ แนวทางการพัฒนาของจังหวัดในเวลาที่จะถึงคือเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมและดึงดูดการลงทุน  ในการประชุมกับผู้บริหารจังหวัดฯเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า จังหวัดฮึงเอียนเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนา มีจุดแข็ง มีเกียรติประวัติแห่งการปฏิวัติ มีแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง อยู่ใกล้กรุงฮานอย ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่จังหวัดฮึงเอียนในการผลักดันการผสมผสานด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตรและการบริการ

“ผมกำชับให้จังหวัดฮึงเอียนต้องตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น ต้องเน้นเพิ่มความหลากหลายในการลงทุน โดยเฉพาะ การเลือกโครงการขนาดใหญ่เพื่อผลักดันการปฏิบัติ ต้องพยายามกลายเป็นหนึ่งในท้องถิ่นนำหน้าของประเทศ  โดยมีจุดแข็งด้านอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การคมนาคม การขนส่ง การท่องเที่ยว การบริการ การศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง”

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน จังหวัดฮึงเอียนต้องพยายามปฏิบัติ 2 เป้าหมายควบคู่กันคือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปีนี้ จังหวัดฮึงเอียนต้องบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นในแผนการที่ได้วางไว้ ใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็ง มีมาตรการเชิงก้าวกระโดดเพื่อให้จังหวัดฮึงเอียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว รอบด้านและยั่งยืน คาดว่า ในเวลาที่จะถึง  เวียดนามจะรับกระแสการลงทุนจากต่างประเทศ  นี่เป็นโอกาสเพื่อให้จังหวัดฮึงเอียนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ใช้แหล่งพลังเพื่อพัฒนา ควบคู่กันนั้นคือการพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรผสานกับอุตสาหกรรมการแปรรูปและการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

โฉมหน้าของจังหวัดฮึงเอียนได้มีการเปลี่ยนแปลง  กระบวนการผสมผสานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฯได้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  จากการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างแข็งขันแต่ยังคงสามารถอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองเอาไว้ได้ จังหวัดฮึงเอียนมีความมั่นใจในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่น่าสนใจในภาคเหนือ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด