จังหวัดเดียนเบียนส่งเสริมจิตใจแห่งชัยชนะเดียนเบียนฟูเพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

(VOVWORLD) -เดียนเบียนเป็นแผ่นดินแห่งการปฏิวัติที่มีความผูกพันกับชัยชนะเดียนเบียนฟูที่โด่งดังไปทั่วโลก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมปี 1954 ซึ่งเป็นหนึ่งในนิมิตหมายทางประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชของประชาชาติเวียดนาม ปัจจุบัน ทางการและประชาชนจังหวัดเดียนเบียนพยายามสร้างสรรค์จังหวัดฯที่นับวันสวยงาม พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

จังหวัดเดียนเบียนส่งเสริมจิตใจแห่งชัยชนะเดียนเบียนฟูเพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน - ảnh 1นาย เลแถ่งโด ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเดียนเบียน 
 
 

จังหวัดเดียนเบียนมีเมือง 1 แห่ง อำเภอเมือง 1 แห่ง อำเภอ 8 แห่ง ตำบลและแขวง 130 แห่ง โดยมีพื้นที่กว่า 9 พัน 5 ร้อยตารางกิโลเมตร มีประชากรกว่า 6 แสน 3 หมื่นคน มี 19 ชนเผ่าที่ตั้งหลักแหล่งอาศัย ซึ่งในนั้น ชนกลุ่มน้อยคิดเป็นเกือบร้อยละ 83 ของประชากรทั้งจังหวัดฯ  จังหวัดเดียนเบียนมีสถานะเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากมีเส้นแบ่งพรมแดนติดกับลาวและจีนความยาวเกือบ 460 กิโลเมตร

จังหวัดเดียนเบียนมีศักยภาพและจุดแข็งในการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว ในหลายปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเดียนเบียนอยู่ในระดับสูง  โครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการปรับเปลี่ยน  เมื่อปีที่แล้ว จังหวัดเดียนเบียนได้บรรลุผลงานในทุกด้าน บรรลุ 48 เป้าหมายในจำนวนทั้งหมด 51 เป้าหมาย อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 10.19 ในการลงพื้นที่จังหวัดเดียนเบียนเมื่อต้นเดือนเมษายนเมื่อเร็วๆนี้  นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้ง ได้กำชับให้ทางจังหวัดฯปฏิบัติงานด้านการวางผังและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ทางการเมืองที่สำคัญ เร่งเสร็จสิ้นการจัดทำวิสัยทัศน์จนถึงปี 2050 นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้ง ได้ย้ำว่า

“ต้องเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาและฝึกอบรม สาธารณสุขและการปกป้องพรมแดน เน้นถึง 3 พลังขับเคลื่อนคือการอุปโภคบริโภค การลงทุนและการส่งออกผสานกับการพัฒนาสถานประกอบการ ทางจังหวัดฯเน้นผลักดันการพัฒนาสถานประกอบการควบคู่กับการปรับปรุงระเบียบราชการ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และการแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการ”

เพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน จังหวัดเดียนเบียนต้องปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานเศรษฐกิจ ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการพัฒนาการเกษตร ป่าไม้ การท่องเที่ยวการเกษตร ไฟฟ้าพลังน้ำ แร่ธาตุ อุตสาหกรรมการแปรรูปและเศรษฐกิจจุดผ่านแดนตามแนวทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจหมุนเวียนผสานกับศักยภาพ จุดแข็ง โอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันของจังหวัด นาย เลแถ่งโด ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเดียนเบียน ได้เผยว่า 

“จังหวัดเดียนเบียนได้ดึงดูดสถานประกอบการและนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบรรดานักลงทุนที่มีศักยภาพที่มาศึกษา สำรวจและปฏิบัติโครงการลงทุน พวกเราได้เปิดเที่ยวบินเส้นทางจังหวัดเดียนเบียน-กรุงฮานอย จังหวัดเดียนเบียน-นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวและดึงดูดการลงทุน  ผลักดันการปฏิบัติโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเวนคืนที่ดินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติโครงการขยายสนามบินเดียนเบียน โครงการก่อสร้างถนนกว้าง 60 เมตรและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอ๋างกาง”

ในด้านการเกษตรและป่าไม้ จังหวัดเดียนเบียนได้ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานการเกษตรผสานกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ การพัฒนาเขตเพาะปลูก ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และพัฒนาการปลูกต้นไม้ที่เป็นจุดแข็ง เช่น กาแฟ ยางพาราและแมคคาเดเมีย นาย บุ่ยมิงหาย ผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดเดียนเบียน ได้เผยว่า 

“ในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานการเกษตร ได้มีการจัดตั้งห่วงโซ่การผลิต  จัดตั้งสหกรณ์และผลักดันการผลิตผลิตภัณฑ์   OCOP  จนถึงขณะนี้ มีผลิตภัณฑ์ OCOP  หลายรายการในกว่า 20 ห่วงโซ่การเชื่อมโยงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ  การพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ปลูกข้าวพื้นเมืองของอำเภอเดียนเบียนได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตสูง”

จังหวัดเดียนเบียนตั้งเป้าไว้ว่า อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้จะอยู่ที่กว่าร้อยละ 10     ปี 2024 จะรำลึกครบรอบ 70 ปีชัยชนะเดียนเบียนฟู ทางจังหวัดฯต้องสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนา จากศักยภาพและแหล่งพลังที่อุดมสมบูรณ์ จังหวัดเดียนเบียนมีเงื่อนไขเพียงพอเพื่อกลายเป็นจังหวัดที่พัฒนาในระดับปานกลางในเขตภูดอยและเขตเขาทางทิศเหนือของเวียดนามภายในปี 2030 .

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด