ชายคาอันอบอุ่นของชาวซอกจัง

(VOVworld)- ปี2012ที่ผ่านมา ทางการจ.ซอกจังได้ประสบความสำเร็จที่สำคัญต่างๆในกระบวนการแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการก่อสร้างบ้านธารน้ำใจและบ้านสามัคคีมอบให้แก่ครอบครัวที่ยากจนอันเป็นการสร้างเงื่อนไขที่มั่นคงให้ผู้ยากจนสามารถพัฒนาการผลิตและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี


(VOVworld)- ปี2012ที่ผ่านมา ทางการจ.ซอกจังได้ประสบความสำเร็จที่สำคัญต่างๆในกระบวนการแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการก่อสร้างบ้านธารน้ำใจและบ้านสามัคคีมอบให้แก่ครอบครัวที่ยากจนอันเป็นการสร้างเงื่อนไขที่มั่นคงให้ผู้ยากจนสามารถพัฒนาการผลิตและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ชายคาอันอบอุ่นของชาวซอกจัง - ảnh 1
ครอบครัวนายแถกลองจัดพิธีฉลองขึ้นบ้านใหม่(nhandan.com.vn)

ในช่วงปลายปี2012 ชีวิตของชาวบ้านในหมู่โบ๊เลียน ต.ถวนฮึง อ.หมีตู๊ ดูเหมือนคึกคักยิ่งขึ้นเมื่อมีข่าวครอบครัวนายแถกลองจัดพิธีฉลองขึ้นบ้านใหม่ โดยเขาแต่งงานมีครอบครัวเมื่อ10ปีก่อนและมีลูก2คน แต่เนื่องจากฐานะครอบครัวทั้งสองฝ่ายยากจนดังนั้นครอบครัวเขาจึงไม่สามารถมีที่อยู่ที่มั่นคงโดยต้องหลบแดดหลบฝนในบ้านชั่วคราวที่ทำจากไม้ไผ่และหลังคามุงจาก ทั้งสองสามีภรรยาเป็นแรงงานรับจ้างดังนั้นรายได้แต่ละเดือนก็แค่พอกินพอใช้เท่านั้นและไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้อยู่ในบ้านหลังใหม่ แต่ความฝันของเขาได้เป็นจริงเมื่อทางการท้องถิ่นได้ช่วยลงทุนก่อสร้างบ้านถาวรที่สวยงามบนแปลงดินที่พ่อแม่เขาให้มาตั้งแต่เริ่มมีครอบครัวตามโครงการสนับสนุนที่พักที่มั่นคงแก่ครอบครัวผู้ยากจนของรัฐบาล ซึ่งนายลองกล่าวว่าบ้านของผมกันฝนไม่อยู่ หากฝนตกหนักน้ำจะเข้ามาเต็มบ้าน ซึ่งผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากเมื่อได้รับความดูแลเอาใจใส่จากรัฐ มีบ้านใหม่ที่ถาวรแล้วเราจะพยายามทำมาหากินผมจะเลี้ยงไก่เพื่อพ้นจากฐานะยากจน ส่วนนาย เซินเถียน อยู่ต.เลิมเกี๊ยด อ.แถกจิ รู้สึกดีใจเมื่อก้าวเข้าบ้านก่ออิฐหลังใหม่ หลังคามุงสังกะสีและพื้นปูกระเบื้องพร้อมเครื่องใช้จำเป็นที่เขาไม่เคยเห็น บ้านของผมเมื่อก่อนนี้ไม่มีผนัง หากวันไหนฝนตกต้องอดนอนเพื่อดูแลลูกๆไม่ให้โดนฝน เดี๋ยวนี้มีบ้านที่มั่นคงแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกๆขณะที่ผมไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวอีก

ไม่เพียงแต่ครอบครัวชนกลุ่มน้อยยากจนในเขตธุรกันดารได้รับการช่วยเหลือเท่านั้น หากยังมีหลายครอบครัวที่ยากจนในตัวเมืองจ.ซอกจังก็ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวของรัฐด้วยเช่นครอบครัวนางกาวหงอกเหี่ยน อาศัยที่แขวง3นครซอกจัง ซึ่งนี่เป็นเพียงตัวอย่างครอบครัวยากจนในจ.ซอกจังที่ได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลในการสร้างบ้านที่มั่นคงเพื่อเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิต ซึ่งตามรายงานของทางการจ. ปี2012 ซอกจัง สามารถก่อสร้างบ้านเกือบ1400หลังตามโครงการช่วยเหลือที่พักแก่ผู้ยากจนรวมมูลค่ากว่า2หมื่นล้านด่ง นอกจากนี้ทางการท้องถิ่นยังมีมาตรการช่วยเหลือด้านเงินทุนและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการผลิตแก่ครอบครัวที่ยากจนเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติกระบวนการแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม โดยในปี2012 ซอกจัง มี9พันครอบครัวสามารถหลุดพ้นจากความยากจนและในปี2013นี้ ทางการจ.ได้เร่งปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อผลักดันกระบวนการนี้ต่อไปตามเป้าหมายลดครอบครัวที่ยากจนลงเฉลี่ยร้อยละ3ต่อปี นาย เหงวียนจูงเฮี้ยว ประธานคณะกรรมการประชาชนจ.ซอกจังเผยว่า  ทางการท้องถิ่นจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวในหลากหลายรูปแบบตามแนวทางปรับเปลี่ยนโครงสร้างพืชและสัตว์ที่ควบคู่กับการแปรรูปและจำหน่ายสินค้า ยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมการสื่อสารและงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจิตสำนึกเกี่ยวกับความมั่นคง การป้องกันประเทศให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าเขมร

ปัจจุบัน ท้องถิ่นต่างๆในซอกจังกำลังขยายโครงการพัฒนาชนบทใหม่พร้อมการก่อสร้างกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางคมนาคมชนบท โรงเรียนและระบบการจัดสรรค์น้ำบริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ควบคู่กับการเน้นความสนใจแก้ปัญหาความยากจนและเพื่อบรรลุมาตรฐานชนบทใหม่แล้ว กิจการต่างๆเพื่อให้ผู้ยากจนมีที่พักที่มั่นคงจะมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนโฉมชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชนในเขตทุรกันดาร./. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด