ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ

(VOVworld) – ในตลอด 40 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ประเทศรวมเป็นเอกภาพ มีชาวเวียดนามที่อาศัยและทำงานในต่างประเทศกลับประเทศมากขึ้นพร้อมความคาดหวังที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ส่งกลับประเทศเพิ่มขึ้นในทุกๆปี จำนวนสถานประกอบการที่มีเงินสนับสนุนของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งใจสุ่ปิตุภูมิของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ

(VOVworld) – ในตลอด 40 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ประเทศรวมเป็นเอกภาพ มีชาวเวียดนามที่อาศัยและทำงานในต่างประเทศกลับประเทศมากขึ้นพร้อมความคาดหวังที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ส่งกลับประเทศเพิ่มขึ้นในทุกๆปี จำนวนสถานประกอบการที่มีเงินสนับสนุนของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งใจสุ่ปิตุภูมิของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ

ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ - ảnh 1
คณะชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเดินทางมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ

เดือนเมษายนปี 2015 คือโอกาสเพื่อให้ชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศต่างๆกลับมาชุมนุมที่เวียดนามเพื่อแสดงความปลื้มปิติยินดีในวันรวมประเทศเป็นเอกภาพ ทบทวนความทรงจำและแสดงออกถึงการมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ
เห็นอกเห็นใจกับชุมชน
หลังจากที่ประเทศได้รับการปลดปล่อย นาย เดวิด เยืองและครอบครัวได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ประเทศสหรัฐโดยเริ่มสร้างฐานะจากการขายเศษเหล็กซึ่งจากรถยนต์เก่าๆคันแรก ปัจจุบัน บริษัท California Waste Solutions ของครอบครัวเขาได้พัฒนาเป็นบริษัทอันดับที่ 37 จากจำนวน 100 บริษัทชั้นนำเกี่ยวกับการบำบัดของเสียในสหรัฐ ผลการประกอบธุรกิจที่น่าประทับใจได้ช่วยสร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชมรมชาวเวียดนามที่นี่ ปัจจุบัน บริษัทของเขามีสาขาที่ฟิลิปปินส์ จีนและเขตบำบัดของเสียในเวียดนาม 2 แห่ง รวมพื้นที่นับร้อบเฮกต้าร์โดยทุกโรงงานต่างใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐ หลังจากบำบัดของเสียเสร็จก็จะทำการแยกตะกอนเพื่อนำไปผลิตปุ๋ยและแก๊สสำหรับใช้ในครัวเรือน ไม่เพียงแต่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการสร้างฐานะเท่านั้น แต่นาย เดวิด เยือง ยังมีชื่อเสียงในการปฏิบัติกิจกรรมการกุศลในเวียดนามเมื่อจัดตั้งบริษัทที่เวียดนาม พวกเราได้ตั้งใจสงวนรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อให้การช่วยเหลือชุมชนเพราะความยากลำบากของสังคมคืองานที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมให้พัฒนามากขึ้น”
ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ - ảnh 2
นาย เดวิด เยือง
เช่นเดียวกับความปรารถนาของนาย เดวิด เยืองคือทำงานเพื่อชุมชน นาย เหงียนวันกง ชาวเวียดนามที่อาศัยในฝรั่งเศสได้กลับประเทศเมื่อปี 1975และเข้าร่วมการก่อสร้างอาคาร 7 แห่งที่นครโฮจิมินห์ เช่น ห่ามงี ทาว์เวอร์ Sunwah Tower และSaigon Center หลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อกว่า 10 ปีก่อน นาย กงพร้อมกลุ่มวิศวกรชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศได้ใช้เวลาส่วนใหญ่เดินทางไปยังจังหวัดและนครต่างๆในเวียดนามด้วยความใฝ่ฝันที่เรียบง่ายคือ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตถาวรแทนสะพานลิงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน จนถึงขณะนี้ ทางกลุ่มฯได้ประสบความสำเร็จในการระดมเงินทุนเพื่อก่อสร้างสะพานคอนกรีตเกือบ 200 แห่งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและเขตตะวันออกเฉียงใต้และคาดว่า ในปีนี้จะเดินหน้าก่อสร้างสะพานต่างๆในภาคเหนือต่อไป นาย เหงียนวันกงได้เผยว่าผมจะให้การช่วยเหลือชาวเวียดนาม ช่วยเหลือปิตุภูมิต่อไป ผมได้เดินทางไปยังท้องถิ่นต่างๆและเห็นว่า การสร้างสะพานนั้นสำคัญมาก เมื่อมีสะพานถาวร ประชาชนจะมีความสุขมากขึ้น ประเทศเรามีประชาชนที่อาศัยในชนบทร้อยละ 75 ที่กำลังรอความช่วยเหลือ เราต้องช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดก็คือการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น”
บำรุงจิตใจแห่งความรักชาติ
เช่นเดียวกับการมีน้ำใจที่มุ่งใจสู่ปิตุภูมิ ชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยที่ได้กลับประเทศตามคำเรียกร้องของประธานโฮจิมินห์ตั้งแต่ปี 1960 จนถึงปัจจุบันก็ได้มีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการพัฒนาของเวียดนาม ดังเช่นนาง ฟานถิเหื่อง ชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยที่กลับประเทศได้กว่า 20 ปีและปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการบริษัท วันมิง เอบี ที่ผลิตและพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นาง เหื่อง เกิดในครอบครัวที่มีคน 3 รุ่นอาศัยในประเทศไทยแต่เธอยังคงให้การศึกษาให้ลูกหลานมุ่งใจสู่ปิตุภูมิโดยนอกจากการประกอบธุรกิจ นาง เหื่อง ยังคงเป็นผู้ติดต่อและให้การช่วยเหลือชาวเวียดนามในประเทศลาวและไทยมาหลายปี เป็นสะพานเชื่อมเพื่อให้ชมรมชาวเวียดนามมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของพรรคและรัฐ ช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจกลับประเทศ ลงทุนและสร้างสรรค์ประเทศ นาง เหื่องยังคงตระหนักได้ดีว่า ชนรุ่นก่อนต้องสานต่อ เผยแพร่จิตใจแห่งความรักชาติให้แก่ชนรุ่นใหม่ ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเกียรติประวัติของเวียดนามเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีจิตใจแห่งความรักชาติเป็นอย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการอุทิศทั้งแรงกาย แรงใจและเงินทุนเพื่อช่วงชิงเอกราช จนถึงปัจจุบัน ทุกคนยังคงมุ่งใจสู่ปิตุภูมิและประชาชาติเวียดนาม ปัจจุบัน ชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยหลายคนมีวุฒิการศึกษา ยังคงมุ่งใจสู่ปิตุภูมิและมีความปรารถนากลับประเทศเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ”
ประเทศรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ 40 ปีแล้ว แต่ผลร้ายจากสงครามที่ดุเดือดยังคงสร้างจิตสำนึกและอคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับอดีต แต่ก้าวกระโดดในงานด้านชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศในเวลาที่ผ่านมาได้ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติในการสร้างสรรค์ประเทศ ตลอดจนการพิทักษ์รักษาอธิปไตย ดินแดนของประเทศซึ่งความรู้สึกต่างๆในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศถือเป็นการส่งเสริมจิตใจแห่งความรักชาติ ความภาคภูมิใจของประชาชาติ การรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมและมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด