ทีมลิงค์วีเอ็น ( LinkVn )ลิงค์ความช่วยเหลือสู่ผู้ที่ด้อยโอกาส

( VOVworld ) - ทีมลิงค์วีเอ็น ( LinhkVn )มีสมาชิก ๑๑ คนและผู้ร่วมงานอีก ๓๕ คน ซึ่งล้วนเป็นหนุ่มสาวไฟแรงที่กำลังเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงฮานอย  พวกเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจช่วยเหลือชุมชน


( VOVworld ) - ทีมลิงค์วีเอ็น ( LinhkVn )มีสมาชิก ๑๑ คนและผู้ร่วมงานอีก ๓๕ คน ซึ่งล้วนเป็นหนุ่มสาวไฟแรงที่กำลังเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงฮานอย  พวกเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจช่วยเหลือชุมชน
ทีมลิงค์วีเอ็น ( LinkVn )ลิงค์ความช่วยเหลือสู่ผู้ที่ด้อยโอกาส - ảnh 1
โครงการตู้หนังสือสันติภาพให้แก่เด็กนักเรียนจังหวัดเซินลา ( ภาพจากแฟ้ม )

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทีมลิงค์วีเอ็น ( LinhkVn ) คือ ความเป็นหนุ่มสาวไฟแรง กล้าคิดกล้าทำมีอายุตั้งแต่๑๙ ปีขึ้นไปและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ มีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาสให้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาส  ดังนั้นพวกเขาจึงได้ตั้งคำขวัญในการปฏิบัติคือ ลิงค์-รับฟังความคิดเห็น- ความรับผิดชอบ- ความยุติธรรมและความเหนียวแน่น  ทีมลิงค์วีเอ็น( LinhkVn ) เพิ่งก่อตั้งเมื่อต้นปีนี้ แต่เคยร่วมมือกันในโครงการอาสาหลายโครงการ นายเซืองหว่ายลิงห์ผู้ที่มีอายุมากที่สุดของทีมเผยว่า “ พวกเราได้จัดโครงการอาสาที่ทุงกวง หมกเจา จังหวัดเซินลา โดยได้รณรงค์ให้บริจาคสิ่งของ เสื้อผ้าและสมุดให้แก่เด็กๆ รวมทั้งฝช้ชีวิตกินอยู่กับชาวบ้าน ตรวจรักษาสุขภาพ แจกยารักษาโรค สอนเด็กแปรงฟันและใช้น้ำเกลือบ้วนปาก  พวกเราก็มีโครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเร่ร่อนของศูนย์ดูแลเด็กหมายเลข ๔ ที่บาหวี่  ซึ่งพวกเขาอยากให้เราช่วยสร้างงานที่มั่นคง

ลิงค์ในภาษาอังกฤษหมายความว่า ความเชื่อมโยง ดังนั้นสมาชิกทุกคนต่างประสงค์ที่จะเชื่อมโยงทุกหัวใจให้มู่งสู่ชุมชมผู้ด้อยโอกาส นางสาวเจิ่นทูเฮือง นักเรียนม.๖ ซึ่งมีอายุน้อยที่สุดของทีมได้เผยว่า “ ทีมลิงค์วีเอ็นเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการอาสาต่างๆเพื่อสามารถติดต่อพบปะกันได้สะดวกขึ้น  หนูอยากช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสให้มากขึ้น เพราะหลังจากเข้าร่วมโครงการและลงพื้นที่หนูได้พบผู้ด้อยโอกาสมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือ

ทีมลิงค์วีเอ็น ( LinkVn )ลิงค์ความช่วยเหลือสู่ผู้ที่ด้อยโอกาส - ảnh 2
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่เซินลา ( ภาพจากแฟ้ม )

ตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน ทีมลิงค์วีเอ็นได้เข้าร่วมโครงการอาสาต่างๆ แต่ก็ประสบกับปัญหาการเงินซึ่งต้องการบุคคลที่มีใจกุศลบริจาคเงินให้ แต่พวกเขาไม่อยากพึ่งคนอื่น จึงหาทางหาเงินด้วยตนเอง โดยได้จัดเทศกาลอาหารเจ ณ มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิก ฮานอย  อาหารเจ ๒๐ อย่างจำนวน ๓๐๐ ชุดจากฝีมือของสมาชิก ชุดละตั้งแต่ ๖ หมื่น ๕ พัน- ๗ หมื่น ๕ พันด่งหรือประมาณ ๑๐๐ บาท ขายเกลี้ยง นายเซืองหว่างลิงค์เผยว่า กว่าจะขายดีนั้น พวกเขาต้องเรียนรู้เทคนิกการทำอาหารเจ “ พวกเราแต่ละคนเรียนสูตรและวิธีการปรุงตามอาหารเจต่างๆในกรุงฮานอย  หลังจากนั้นพวกเราได้ไปซื้อวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆมาบ้านเพื่อนแล้วหารือกันถึงสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วลงมือทำ

งานอาหารเจได้ประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆได้เล่ากันปากต่อปากเกี่ยวกับกิจกรรมนี้จนมีคนเข้าร่วมต่อเนื่อง  นายดั่งแองเกวี๊ยต นักศึกษามหาวิทยาลัยโปลีเทคนิกฮานอยเผยว่า  “ เทศกาลอาหารเจเป็นประโยชน์มากสำหรับพวกเรา นำมาซึ่งไม่เพียงแต่บรรยากาศที่อบอุ่นที่ เราได้รู้จักเพื่อนใหม่เท่านั้น หากยังเป็นการแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักทีมหนุ่มสาวที่จัดงานซึ่งเป็นตัวเชื่อมลิงค์นักศึกษาให้มีโอกาสพบปะกัน  ซึ่งพวกเขาทำงานอย่างเต็มใจและมีความมุ่งมั่น

ทีมลิงค์วีเอ็น ( LinkVn )ลิงค์ความช่วยเหลือสู่ผู้ที่ด้อยโอกาส - ảnh 3
อาหารเจ( ภาพจากแฟ้ม )

เงินที่ได้จากการขายอาหารเจ ทีมลิงค์วีเอ็นจะนำไปจัดเทศกาลวันสาทไหว้พระจันทร์แบบโบราณ ณ เขตแทงซวนและโด๊งดา กรุงฮานอย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นเมืองที่โดดเด่นของประเทศให้นักเรียนประถมและมัธยมต้นได้รู้จัก  ปลายปีนี้ ทีมลิงค์วีเอ็นจะกลับไปที่ตำบลทุงกวง โหมกเจา จังหวัดเอียนบ๊ายเพื่อประเมินผลโครงการสุขอนามัยร่างกายและฟันสำหรับเด็กชนเผ่าม้ง  พวกเขาเป็นเยาวชนไฟแรงที่ประสงค์สร้างเรื่องราวหน้าใหม่เกี่ยวกับเยาวชนอาสาที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเด็กหรือคนด้อยโอกาสด้วยความจริงใจและสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนในสังคม ./. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด