ทหารชายแดนทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อประชาชนในเขตชายแดน

(VOVWORLD) -จากการส่งเสริมเกียรติประวัติของทหารกองทัพประชาชนเวียดนาม ร้อยโท  กิมมิงดึ๊ก ผู้ช่วยกองเยาวชนสาขาหน่วยทหารชายแดนจ่าวิงได้พยายามเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ ผ่านการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีความหมายและมีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนในเขตชายแดน ร้อยโท กิมมิงดึ๊กได้กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างดีเด่นของกองกำลังทหารชายแดน

ทหารชายแดนทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อประชาชนในเขตชายแดน - ảnh 1ร้อยโท กิมมิงดึ๊ก (คนที่ 3 จากด้านซ้าย) พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารไปเยือนครอบครัวที่ยากจนในท้องถิ่น

ร้อยโท กิมมิงดึ๊ก เกิดที่อำเภอชายแดนเยวียนหาย จังหวัดจ่าวิง หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยการเมืองสังกัดกระทรวงกลาโหมเวียดนามเมื่อปี 2013   ก็ได้มาประจำการที่ด่านชายแดนลองหว่า หน่วยทหารชายแดนจ่าวิง โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้ากลุ่มรณรงค์มวลชน ภายหลัง 1 ปีที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยจิตใจแห่งความกล้าคิดกล้าทำ ร้อยโท มิงดึ๊กก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกองเยาวชนสาขาหน่วยทหารชายแดนจ่าวิง เขาบอกว่า

ตอนที่เพิ่งได้รับหน้าที่ ผมประสบอุปสรรคไม่น้อยแต่ผมยิ่งทำงานก็ยิ่งชอบเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทหารชายแดนกับประชาชนในเขตชายแดน ผมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน โดยเฉพาะ บรรดาผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่

หลังจากที่ได้รับหน้าที่ในบ้านเกิดของตน ร้อยโท กิมมิงดึ๊กคิดว่า ต้องหาทางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบากในเขตชายแดน  ซึ่งเขาได้พยายามเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและขบวนการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง  เขาคิดในใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่เพียงแต่เป็นการจัดตั้งขบวนการต่างๆเท่านั้นหากยังต้องมีเข้าใจเกี่ยวกับความปรารถนาและอุปสรรคของประชาชนที่นี่เพื่อช่วยเหลือพวกเขา

ผมเกิดในเขตชายแดนที่ยังคงประสบอุปสรรคมากมาย ดังนั้น ผมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความยากลำบากของประชาชน โดยเฉพาะ ชีวิตด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้งานทำของผมมีคุณค่าด้านวัตถุไม่มากแต่มีความหมายด้านจิตใจและช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจฟันฝ่าอุปสรรค

จากแนวคิดนี้ ร้อยโท กิมมิงดึ๊กได้ให้คำปรึกษาแก่พรรคสาขา กองบัญชาการทหารชายแดนจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความหมาย เช่น การก่อสร้างบ้านให้แก่เพื่อนสหาย รายการ “วสันต์ฤดูในเขตชายแดน –ตรุษเต๊ตในทะเลและเกาะแก่ง” มอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  ครอบครัวที่ยากจนและนักเรียนที่ยากจนในท้องถิ่น   จากการสนับสนุนของทางการท้องถิ่น ร้อยโท กิมมิงดึ๊กยังจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจร การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การรักษาความมั่นคงในท้องถิ่น กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน เช่น การก่อสร้างถนนในเขตชนบท การก่อสร้างระบบชลประทานและการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งปฏิบัติการที่มีความหมายของร้อยโท กิมมิงดึ๊กได้รับการสนับสนุนของประชาชนและทางการท้องถิ่น  ร้อยโท แถกเวด เจ้าหน้าที่กองกำลังทหารชายแดนหมีลอง อำเภอเกิ่วงางได้เผยว่า

ประชาชนในเขตชายแดน โดยเฉพาะ ชนเผ่าเขมรรักคุณดึ๊กมาก ส่วนในกองกำลัง เขาเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการปฏิบัติของกองเยาวชนและงานด้านรณรงค์มวลชน เขาเป็นที่พึ่งทางจิตใจสำหรับทหารหนุ่มที่เพิ่งมารับหน้าที่ในเขตชายแดนนี้

จากความพยายาม ความกระตือรือร้นและประสิทธิภาพในการทำงาน ในหลายปีที่ผ่านมา ร้อยโท กิมมิงดึ๊กได้รับหนังสือชมเชยของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดจ่าวิงเนื่องจากผลสำเร็จในการปฏิบัติขบวนการแข่งขัน หนังสือชมเชยเยาวชนปฏิบัติตามโอวาทของประธานโฮจิมินห์ของคณะกรรมการบริหารกองเยาวชนสาขาจังหวัดจ่าวิงในช่วงปี 2011 -2016 เขาก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนที่เข้าร่วมการประชุมผู้แทนเยาวชนที่ปฏิบัติตามโอวาทของประธานโฮจิมินห์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างดีเด่นของกองกำลังทหารชายแดน./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด