นครโฮจิมินห์และท้องถิ่นภาคใต้ร่วมมือเพื่อพัฒนา

(VOVWORLD) - นครโฮจิมินห์มีสถานะและบทบาทที่สำคัญต่อประเทศเวียดนามและเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้ อีกทั้งเป็นหัวเรือและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดต่างๆในเขตนี้ ซึ่งการผลักดันการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างนครโฮจิมินห์กับภาคใต้ในเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรให้แก่เกษตรกร สถานประกอบการ สร้างแหล่งจัดสรรสินค้าที่มีเสถียรภาพของนครโฮจิมินห์และผลักดันการผลิต
นครโฮจิมินห์และท้องถิ่นภาคใต้ร่วมมือเพื่อพัฒนา - ảnh 1ตัวแทนโรงงานผลิตกุ้งแห้งโซงเดิ่มแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ที่ นครโฮจิมินห์
 

ก่อนหน้านี้ โรงงานผลิตกุ้งแห้งโซงเดิ่มในอำเภอเดิ่มเยย จังหวัดก่าเมาสามารถขายกุ้งแห้งได้ 400-500 กิโลกรัมต่อปีในจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการร่วมมือด้านการค้ากับนครโฮจิมินห์ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน ปริมาณการขายกุ้งแห้งเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ส่วนราคาขายก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 20-30 ซึ่งกุ้งแห้งถูกวางขายในตลาดและร้านสะดวกซื้อในนครโฮจิมินห์ นาย เลมิงซาง เจ้าของโรงงานผลิตกุ้งแห้งโซงเดิ่มได้เผยว่า“การขายกุ้งแห้งที่จังหวัดต่างๆมักถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการค้าและการเชื่อมโยงอุปสงค์กับอุปทานระหว่างสถานประกอบการต่างๆ เช่น Big C, Coopmart และร้านขายอาหารปลอดสารพิษ เราสามารถลงนามในสัญญาซื้อขายกุ้งแห้งได้มากขึ้น”

แต่ละวัน มีการขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตรหลายพันตันจากท้องถิ่นต่างๆไปยังตลาดค้าส่งในนครโฮจิมินห์เพื่อจัดสรรให้แก่ตลาดกว่า 230 แห่ง ซึ่งโครงการร่วมมือด้านการค้าไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรและสถานประกอบการเท่านั้น หากยังส่งเสริมการเชื่อมโยงเพื่อให้สถานประกอบการในนครโฮจิมินห์ขยายโรงงานผลิตและแปรรูปอีกด้วย  หลังการปฏิบัติโครงการมาเป็นเวลา 5 ปี สถานประกอบการ 28 แห่งในนครโฮจิมินห์ได้ลงทุนในโรงงานผลิต 47 แห่งในจังหวัดและนครต่างๆในเขตตะวันออกและเขตตะวันตกภาคใต้ โดยได้สนับสนุนเงินทุนในการผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่ได้สร้างความเชื่อมโยงและจัดตั้งเขตผลิตวัตถุดิบระยะยาวในท้องถิ่นเหล่านี้

ส่วนผู้บริหารสำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมจังหวัดและนครต่างๆในเขตตะวันออกและเขตตะวันตกภาคใต้ได้เผยว่า โครงการนี้ได้ช่วยให้เกษตรกรและสถานประกอบการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และค้ำประกันความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นาง โจว์ถิเหละ รองผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมจังหวัดลองอานได้ประเมินว่า“โครงการนี้ช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของเกษตรกรและสถานประกอบการ ทางจังหวัดลองอานให้การสนับสนุนและจะจัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่นครโฮจิมินห์มากขึ้น”

นครโฮจิมินห์และท้องถิ่นภาคใต้ร่วมมือเพื่อพัฒนา - ảnh 2สถานประกอบการในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ที่ นครโฮจิมินห์

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของโครงการ นาง เหงวียนหวิ่งจาง รองผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า ทางสำนักงานฯกำลังเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษตามมาตรฐาน VietGap และ GlobalGap เพื่อส่งออกไปยังตลาดที่มีมาตรฐานเข้มงวด ต้องค้ำประกันทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ ซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่งยากที่จะปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าวเพียงลำพัง โดยต้องร่วมมือกันในระดับภาค ซึ่งนครโฮจิมินห์จะช่วยผลักดันการเชื่อมโยงนี้ นาย เยืองแองดึ๊ก รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ย้ำว่า“ทางนครฯได้ชี้นำให้สำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับจังหวัดและนครต่างๆในการส่งเสริมการค้า สนับสนุนฝ่ายต่างๆในการเชื่อมโยงผ่านการแก้ไขอุปสรรคต่างๆและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการในการเชื่อมโยงด้านการค้า การผลิตและการส่งออก”

สถานประกอบการหลายแห่งตระหนักในหลักการประกอบธุรกิจที่ว่า “ไปคนเดียวอาจไปได้ไว แต่ถ้าอยากไปได้ไกลเราต้องไปด้วยกัน” ซึ่งนครโฮจิมินห์ จังหวัดและนครต่างๆในเขตตะวันออกและเขตตะวันตกภาคใต้จะผลักดันความร่วมมือเพื่อขยายการผลิตและการเชื่อมโยงระดับภาคเพื่อมุ่งสู่ตลาดส่งออกในขอบเขตที่กว้างขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด