บวนมาถวด-ศูนย์กลางของเขตเตยเงวียน

(VOVWORLD) -เมืองบวนมาถวดมีพื้นที่กว่า 370 ตารางกิโลเมตร มีประชากรกว่า 5 แสนคน ซึ่งเป็นชนเผ่ากิง เอเด เกอฮอ เกอตู เซอดังและยาราย เป็นต้น เมืองบวนมาถวดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนและเป็นตัวเมืองเขตเขาที่มีประชากรมากที่สุดในเวียดนาม ตามแผนการจนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045  เมืองบวนมาถวด จังหวัดดั๊กลักจะกลายเป็นตัวเมืองศูนย์กลางของเขตที่ราบสูงเตยเงวียน
บวนมาถวด-ศูนย์กลางของเขตเตยเงวียน - ảnh 1 เมืองบวนมาถวด

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เมืองบวนมาถวดได้รับเงินลงทุนนับล้านล้านด่งและได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติโครงการใหญ่ๆ  เช่น การยกระดับสนามบินบวนมาถวด การก่อสร้างถนนโฮจิมินห์ การก่อสร้างโรงพยาบาลเขตเตยเงวียน เป็นต้น ซึ่งมีส่วนร่วมพัฒนาเขตเตยเงวียน โดยเฉพาะ เมืองบวนมาถวด อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองบวนมาถวดเฉลี่ยอยู่ที่กว่าร้อยละ 13 ซึ่งสูงกว่าท้องถิ่นต่างๆ

เมืองบวนมาถวดได้ก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมเตินอานและหว่าฟู้เพื่อเป็นหัวเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาตัวเมืองเกือบ 60 โครงการกำลังได้รับการปฏิบัติ นาย ตื่อท้ายยาง เลขาธิการพรรคสาขาเมืองบวนมาถวดได้ยืนยันว่า“เมืองบวนมาถวดได้ประสบผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ-สังคม โดยมีจุดเด่นต่างๆ  ซึ่งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นและมีเสถียรภาพ รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรนับวันเพิ่มมากขึ้น  จนถึงขณะนี้ เมืองบวนมาถวดได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติระยะแรกของโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ พัฒนาด้านการค้า อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว การเงิน ธนาคารและประกันภัย”

บวนมาถวด-ศูนย์กลางของเขตเตยเงวียน - ảnh 2ศิลปิน  อามาลวาน และลูกสาว 

หมู่บ้านอาโก เดอฮงของชาวเอเดที่อยู่กลางเมืองบวนมาถวดเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 3 แห่งที่ปฏิบัติตามมติของพรรคสาขาเมืองบวนมาถวดเกี่ยวกับการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย  นับตั้งแต่ที่หมู่บ้านอาโก เดอฮง พัฒนาการท่องเที่ยว ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น ศิลปิน  อามาลวาน กำนันผู้ใหญ่บ้านอาโกเดอฮงได้เผยว่า สิ่งที่ดีที่สุดคือ เศรษฐกิจพัฒนาในขณะที่ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าเอาไว้ได้“ การทำเครื่องดนตรี รวมทั้ง ฆ้อง การทอผ้าลายพื้นเมืองและการปลูกกาแฟและพริกไทยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น รัฐก่อสร้างถนน โรงเรียนและบ้านชุมชน ซึ่งดีมากๆ”

จังหวัดดั๊กลักมีกลไกพิเศษเพื่อพัฒนาเมืองบวนมาถวดบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์และส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็ง เอกลักษณ์วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสถานะการเป็นศูนย์กลางของเขต เป็นจุดนัดพบของการแลกเปลี่ยนสินค้า ความร่วมมือในเขตสามเหลี่ยม เวียดนาม-ลาว-กัมพูชา ผลักดันการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูป พลังงานสะอาด การพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขตเตยเงวียน ลงทุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สาธารณสุข การศึกษา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การก่อสร้างถนนไฮเวย์บวนมาถวด-ญาจาง จังหวัดแค้งหว่า  ถนนไฮเวย์ที่เชื่อมระหว่างเมืองบวนมาถวดกับเมืองตวีหว่า จังหวัดฟู้เอียน  บวนมาถวด-เลียนเคือง จังหวัดเลิมด่ง นาย บุ่ยวันเกื่อง เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดดั๊กลักได้เผยว่า “เมื่อแผนการได้รับการอนุมัติ พวกเราสามารถมองเห็นภาพรวม ส่วนปัจจุบันนี้  มีหลายปัญหาที่ต้องได้รับการปฏิบัติทันที อาทิเช่น แผนการวางผังเพื่อยื่นเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุญาตให้เช่าที่ปรึกษาต่างประเทศ วางโครงการก่อสร้างถนนไฮเวย์เพื่อยื่นเสนอให้ส่วนกลางระบุในการวางผังระบบถนนไฮเวย์ของประเทศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการพัฒนาในด้านต่างๆที่ถูกระบุในแผนการลงทุนสาธารณะในระยะกลางในช่วงปี 2021 -2025  พวกเรากำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อผลักดันให้เมืองบวนมาถวดสมกับการเป็นตัวเมืองของเขตที่ราบสูงเตยเงวียน”

จากความตั้งใจและการปฏิบัติมาตรการต่างๆ ในเวลาที่จะถึง เมืองบวนมาถวดจะพัฒนาให้สมกับการเป็นตัวเมืองของเขตที่ราบสูงเตยเงวียนเพื่อมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของเขตที่ราบสูงเตยเงวียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด