ผลงานที่น่ายินดีในการปฏิรูประเบียบราชการในกรุงฮานอย

(VOVWORLD) - จากเป้าหมายถือประชาชนและสถานประกอบการเป็นศูนย์กลาง ในเวลาที่ผ่านมา กรุงฮานอยได้ปฏิรูปและยกเลิกระเบียบการหลายร้อยรายการ ซึ่งช่วยให้ประชาชนและสถานประกอบการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำระเบียบการต่างๆ อีกทั้งสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในการทำงาน
ผลงานที่น่ายินดีในการปฏิรูประเบียบราชการในกรุงฮานอย - ảnh 1ประชาชนทำระเบียบการที่คณะกรรมการประชาชนแขวงหวิงฟุก เขตบาดิ่ง

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2021 กรุงฮานอยได้ปฏิบัติรูปแบบทางการปกครองตัวเมืองเป็นการนำร่องใน 175 แขวงของ 12 เขตและอำเภอเมืองเซินเตย ซึ่งเป็นก้าวเดินที่สำคัญ สอดคล้องกับลักษณะของตัวเมืองและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนากรุงฮานอยอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

การผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการของทางการปกครองทุกระดับได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชน สถานประกอบการและองค์การต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบ การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ one-stop-service ในการทำระเบียบการ 5 รายการที่ไม่ต้องรอนานได้รับการชื่นชมจากประชาชน นาง ดั่งถิมายฮวา อาศัยในแขวงหวิงฟุก เขตบาดิ่งได้เผยว่า“บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของคณะกรรมการประชาชนแขวงดีมาก เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำระเบียบการต่างๆ”

เพื่อค้ำประกันการทำระเบียบการต่างๆอย่างรวดเร็ว ทางการท้องถิ่นได้จัดระเบียบงานด้านบุคลากรเพื่อสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาย เหงวียนแองหยุง ประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงหวิงฟุก เขตบาดิ่ง ได้เผยว่า บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในการทำระเบียบการ 5 รายการได้ช่วยผลักดันการทำระเบียบการต่างๆให้มีความรวดเร็ว สร้างความคืบหน้าในการปฏิรูประเบียบราชการและปรับปรุงดัชนีความพึงพอใจของประชาชน นาย เหงวียนแองกวน รองประธานคณะกรรมการประชาชนเขตหว่านเกี๋ยม ได้เผยว่า“บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในการทำระเบียบการที่ไม่ต้องรอนานและก้าวสู่ทางการปกครองอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกและช่วยแก้ไขปัญหาการทำระเบียบการที่ล้าสมัย อีกทั้งช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำระเบียบการต่างๆ”

 บริการ one-stop-service ในการทำระเบียบการ 5 รายการที่ไม่ต้องรอนานได้แก่ การรับรองสำเนาเอกสาร การรับรองลายมือชื่อในเอกสาร การจดทะเบียนสมรส การทำสูติบัตรและการทำใบมรณบัตร ซึ่งประชาชนได้รับการแนะนำ ช่วยเหลือและสามารถทำระเบียบการต่างๆ แล้วเสร็จภายในเวลาไม่กี่นาที

ผลงานที่น่ายินดีในการปฏิรูประเบียบราชการในกรุงฮานอย - ảnh 2นาย เจิ่นสีแทง ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย (VNA)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงฮานอยได้ประเมินว่า การเข้าร่วมที่เข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วมปฏิรูประเบียบราชการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและสถานประกอบการ โดยที่กรุงฮานอย ได้ปรับปรุงระเบียบการ 26 รายการ จัดทำใหม่ 33 รายการและยกเลิก  476 รายการ ประกาศมติต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน จนถึงปัจจุบัน มีบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในการทำระเบียบการทุกรายการและมีการตรวจสอบการทำระเบียบการต่างๆอย่างเคร่งครัด  นาย เจิ่นสีแทง ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยได้ยืนยันว่า “ต้องทำการปฏิรูประเบียบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและสถานประกอบการ การพัฒนาแบบก้าวกระโดดและความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งทางกรุงฮานอยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นวาระจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการชื่นชมและการสนับสนุนจากประชาชนและสถานประกอบการ”

ปัจจุบัน กรุงฮานอยได้ประกาศแผนการปฏิรูประเบียบราชการวาระปี 2021-2025 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการต่างๆ การพัฒนาทางการปกครองอิเล็กทรอนิกส์และทางการปกครองดิจิทัล จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและยกระดับดัชนีการปฏิรูประเบียบราชการหรือ PAR Index ดัชนีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานราชการและจัดตั้งคณะกรรมการชี้นำการจัดทำโครงการแบ่งอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นก้าวพัฒนาที่สำคัญและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนากรุงฮานอยอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน การปฏิรูประเบียบราชการควบคู่กับการสร้างสรรค์กรุงฮานอยที่มีอารยธรรมและเอกลักษณ์วัฒนธรรม พยายามสร้างสรรค์กรุงฮานอยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและอยู่แถวหน้าในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด