พัฒนาเมืองหลวงที่มีอายุนับพันปีให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมของภูมิภาค

(VOVWORLD) -1 ในแนวทางใหญ่ในการพัฒนากรุงฮานอยคือการพัฒนาเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมควบคู่กับการประกาศเกียรติคุณ“นครแห่งสันติภาพ” ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของนครหลวงที่มีอายุนับพันปี มีส่วนร่วมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาที่ร้อนระอุในกระบวนการพัฒนาตัวเมืองในปัจจุบัน

พัฒนาเมืองหลวงที่มีอายุนับพันปีให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมของภูมิภาค - ảnh 1กรุงฮานอยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Photo: TTXVN )

 
11 ศตวรรษได้ผ่านพ้นไปนับตั้งช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 1010  พระมหากษัตริย์ลี้ท้ายโต๋ได้ประกาศย้ายเมืองหลวงจากฮวาลือ จังหวัดนิงบิ่งมายังพระราชวังทังลองหรือกรุงฮานอยในปัจจุบัน   ซึ่งทังลอง-ฮานอยเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ มีคุณค่าประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีทักษะความสามารถ มีเกียรติประวัติและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ  ฮานอยได้รับการประกาศยกย่องให้เป็น “เมืองแห่งมโนธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” “เมืองแห่งวีรกรรม”และ “เมืองเพื่อสันติภาพ”

เมื่อเดือนตุลาคมปี 2019 ในโอกาสรำลึกครบรอบ 20 ปีนับตั้งแต่ที่ฮานอยได้รับการประกาศยกย่องให้ เป็นเมืองแห่งสันติภาพจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองแห่งการออกแบบในเครือข่ายเมืองแห่งความสร้างสรรค์ของยูเนสโก  ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของฮานอยในการพัฒนากรุงฮานอยที่เป็นเอกลักษณ์ให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมในภูมิภาคและโลก  ซึ่งการประกาศให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งการออกแบบในเครือข่ายเมืองแห่งความสร้างสรรค์ของยูเนสโกและแนวทางใหม่ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงฮานอยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชุมชนและหุ้นส่วนต่างชาติ นาย เวืองดิ่งเหวะ เลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยได้ยืนยันว่า ควบคู่กับการระดมแหล่งพลังภายใน ฮานอยยังกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากรุงฮานอยให้นับวันมีอารยธรรมและทันสมัย

“จากการปฏิบัติคำมั่นต่างๆกับยูเนสโกหลังจากที่กรุงฮานอยได้รับการประกาศให้เป็นเมืองแห่งการออกแบบในเครือข่ายเมืองแห่งความสร้างสรรค์ของยูเนสโก ฮานอยจะปฏิบัติโครงการและแผนปฏิบัติงานในระยะยาวเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และการเชื่อมโยงด้านนโยบายของกรุงฮานอย สนับสนุนการพัฒนาการออกแบบนวัตกรรม ยกระดับจิตสำนึกและเชื่อมโยงในชุมชนเพื่อปฏิบัติความคิดริเริ่มต่างๆและสร้างภาพลักษณ์ฮานอย-เมืองแห่งความสร้างสรรค์”

พัฒนาเมืองหลวงที่มีอายุนับพันปีให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมของภูมิภาค - ảnh 2ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านศิลปาชีพลงรักขัดเงา หะท้ายได้รับความสนใจจากลูกค้า 

การพัฒนาเมืองแห่งนวัตกรรมต้องอาศัยบนพื้นฐานของคุณค่าวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมก็เพื่อลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการพัฒนาของเศรษฐกิจ ดังนั้น  จากเกียรติประวัติ-วัฒนธรรมที่มีอายุนับพันปีของฮานอย    บรรดานักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่า ฮานอยสามารถส่งเสริมศักยภาพด้านการค้าและวัฒนธรรม   ความสร้างสรรค์ของฮานอยและหมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมืองประมาณ 1500 แห่งในกรุงฮานอยได้เปิดโอกาสเพื่อพัฒนาเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและเป็นตัวเมืองที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

“ประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์วัฒนธรรมทั้งนามธรรมและรูปธรรมเป็นสมบัติพิเศษที่สร้างความแตกต่างให้แก่ฮานอยในโลกแห่งการพัฒนาในปัจจุบัน ความแตกต่างเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อผลักดันการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองต่างๆในทั่วโลก”

จากการเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ของยูเนสโก ฮานอยได้เข้าร่วมเครือข่ายตัวเมืองกว่า 240 แห่งของ 84 ประเทศที่ถือความสร้างสรรค์เป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสความร่วมมือและผลักดันการพัฒนาหน่วยงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์กับเมืองแห่งนวัตกรรมในโลก เช่น กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน เป็นต้น นาย เวืองดิ่งเหวะ เลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยได้เห็นว่า แหล่งพลังด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานของแหล่งพลังภายใน เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนากรุงฮานอย

“เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดคือ จนถึงปี 2025 จะพัฒนากรุงฮานอยอย่างรวดเร็วและยั่งยืนตามแนวทางเป็นเมืองแห่งสีเขียว เมืองอัจฉริยะและทันสมัยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน แนวทางจนถึงปี 2030คือ ฮานอยจะพัฒนาเป็นเมืองแห่งสีเขียว อัจฉริยะและทันสมัย พัฒนาอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคและโลก ส่วนวิสัยทัศน์พัฒนากรุงฮานอยจนถึงปี 2045คือ ชาวฮานอยจะมีคุณภาพชีวิตสูง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาในทุกด้านและยั่งยืน เป็นเมืองแห่งการเชื่อมโยงในโลกและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน”

จากการกำหนดแนวทางพัฒนาเมืองแห่งนวัตกรรม ฮานอยจะเข้าร่วมแนวโน้มของโลก โดยความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อผลักดันการพัฒนาตัวเมืองอย่างยั่งยืน การเข้าร่วมเครือข่ายเมืองแห่งความสร้างสรรค์ของยูเนสโกเป็นก้าวเดินแรกแต่มีความหมายสำคัญเพื่อให้ฮานอยปฏิบัติเป้าหมายการยกระดับสถานะและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ คนเวียดนามและกรุงฮานอย เป็นการแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง เป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและบทบาทการเชื่อมโยงกับเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด