มหาวิทยาลัยต่างๆในนครโฮจิมินห์ยืนหยัดแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

(VOVWORLD) -จากการตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงที่นับวันเพิ่มมากขึ้นจากขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยต่างๆในนครโฮจิมินห์ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงานและครูอาจารย์เพื่อจำกัดและมุ่งสู่การไม่ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น หลอด ขวดและแก้วพลาสติก  ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต่างๆกำลังพยายามปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยต่างๆในนครโฮจิมินห์ยืนหยัดแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก - ảnh 1หลอดที่ทำจากหญ้า 

จนถึงขณะนี้ มหาวิทยาลัยเปิดนครโฮจิมินห์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในนครโฮจิมินห์ที่รณรงค์ให้บรรดาเจ้าหน้าที่และครูอาจารย์เลิกใช้ขวดน้ำและหลอดพลาสติก นับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมทางมหาวิทยาลัยฯได้เลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในการประชุมต่างๆ เช่น ขวดน้ำ หลอด แก้วและช้อนส้อม ต่อจากนั้น นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม บรรดาครูอาจารย์จะใช้ขวดน้ำส่วนตัวแทนขวดน้ำพลาสติก ทางมหาวิทยาลัยฯยังมีแผนการแจกขวดน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานและครูอาจารย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงความเคยชิน รองศาสตราจารย์ หวูหึวดึ๊ก  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเปิดนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า ถ้าหากบรรดาครูอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดี แน่นอนว่า บรรดานักศึกษาก็จะปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ “แม้การใช้ขวดพลาสติกจะสะดวกแต่ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก พวกเราควรหันมาใช้ขวดนำส่วนตัว ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า”

มหาวิทยาลัยเปิดนครโฮจิมินห์ยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาช่วยกันลดขยะพลาสติก โดยติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดพร้อมแก้วเพื่อบริการให้แก่นักศึกษา นาย เหงวียนวันเหงีย นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า จะแนะนำกิจกรรมดังกล่าวให้แก่ครอบครัวและเพื่อนๆเพื่อช่วยลดการใช้ขยะพลาสติก

“ตอนแรก ผมก็รู้สึกแปลกๆเพราะทุกคนเคยชินกับการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก แต่ตอนนี้ ผมคิดว่า ถ้าหากพวกเราเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ ก็จะช่วยลดขยะ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่พวกเราควรทำ”

มหาวิทยาลัยต่างๆในนครโฮจิมินห์ยืนหยัดแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก - ảnh 2มหาวิทยาลัยเปิดนครโฮจิมินห์ 

ส่วนศูนย์รับสมัครนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมอาหารนครโฮจิมินห์ได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก นาย ฝามท้ายเซิน ผู้อำนวยการศูนย์ฯได้เผยว่า  ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกครั้งเดียว เช่น แก้ว ขวดน้ำและหลอดให้เจ้าหน้าที่พนักงานได้รับทราบ นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯยังจัดการประกวด “การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากขยะ “ทางมหาวิทยาลัยฯผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาและครูอาจารย์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม พวกเรามุ่งสู่การไม่ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกในมหาวิทยาลัยฯ”

ส่วนบรรดานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์-การเงินนครโฮจิมินห์ได้ปฏิบัติหัวข้อต่างๆในวิชาการออกแบบโครงการภายใต้หัวข้อ “สิ่งแวดล้อม” เพื่อมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ให้แก่การรณรงค์ลดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะพลาสติก เปลี่ยนความเคยชินจากการใช้หลอดพลาสติกมาเป็นหลอดจากหญ้าและหลอดสแตนเลส ประชาสัมพันธ์ผลเสีย แนะนำและจัดกิจกรรมแจกถุงผ้าที่ตลาดถิแหง่เพื่อรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมในกรอบโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบรรดานักศึกษาในเดือนมิถุนายนนี้ ศูนย์เชื่อมโยงชุมชนของมหาวิทยาลัยฯจะปฏิบัติโครงการ “ยกระดับจิตสำนึกของครูอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์-การเงินนครโฮจิมินห์เกี่ยวกับขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ” ดอกเตอร์ โห่เหวียนเฟือง ปลัดสำนักงานมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์-การเงินนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า “เป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียจากขยะพลาสติกเพื่อจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินในการรีไซเคิลและแก้ไขปัญหาขยะ สุขภาพของประชาชนดีขึ้น และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

มหาวิทยาลัยต่างๆในนครโฮจิมินห์กำลังพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบรรดานักศึกษาและครูอาจารย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าขยายผลการปฏิบัติต่อไป ขบวนการนี้จะช่วยสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด