ยกย่องสดุดีประธานโฮจิมินห์ต่อโลก หน้าที่อันสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ของสถานีวิทยุเวียดนาม

(VOVWORLD) - เพื่อมุ่งสู่การรำลึกครบรอบ 130 ปีวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ทุ่มเทตลอดชีวิตให้แก่ประชาชาติและประเทศเวียดนาม ในหลายวันที่ผ่านมา ข้อมูลและภาพถ่ายเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆทั้งภายในและต่างปรระเทศ ส่วนสถานีวิทยุเวียดนามได้ทำการยกย่องสดุดีประธานโฮจิมินห์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเป็นประจำ ไม่ใช่แค่ในโอกาสพิเศษนี้เท่านั้น

ยกย่องสดุดีประธานโฮจิมินห์ต่อโลก หน้าที่อันสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ของสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 1นาย เหงวียนเท้กี๋ ประธานสถานีวิทยุเวียดนาม 

ในตลอดกว่า 7 ทศวรรษแห่งการพัฒนา สถานีวิทยุเวียดนามให้ความสนใจเป็นพิเศษต่องานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องสดุดีประธานโฮจิมินห์  ซึ่งถือเป็นหน้าที่อันสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ของสถานีวิทยุเวียดนามเพราะประธานโฮจิมินห์เป็นผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเวียดนาม  ตามคำสั่งของท่านภายหลัง 5 วันที่ประธานโฮจิมินห์ประกาศให้โลกรับทราบถึงการก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม  เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันที่ 7 กันยายนปี 1945 สถานีวิทยุเวียดนามได้ออกอากาศเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเสียงพูดของเวียดนาม เสียงพูดแห่งเสรีภาพของประเทศที่มีเอกราช ซึ่งปฏิญญาเอกราชที่ประธานโฮจิมินห์อ่านที่จัตุรัสบาดิ่งเมื่อบ่ายวันที่ 2 กันยายนปี 1945ได้รับการออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ภาษากวางตุ้ง  ซึ่งเป็นวิธีที่สถานีวิทยุเวียดนามแนะนำภาพลักษณ์ของประธานโฮจิมินห์ต่อโลกและเป็นนิมิตหมายแรกเกี่ยวกับการที่สถานีวิทยุเวียดนามในการเป็นสำนักงานสื่อสารมวลชนที่เดินหน้าในการประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องสดุดีภาพลักษณ์ของประเทศเวียดนามและประธานโฮจิมินห์ในต่างประเทศ การรายงานข่าวเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ ส่วนอุทิศเพื่อประชาชนและประเทศของท่าน แนวทางการชี้นำการปฏิวัติเวียดนามของประธานโฮจิมินห์ ผลสำเร็จของกองทัพและประชาชนเวียดนามในภารกิจการสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิถือเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์และสดุดีประธานโฮจิมินห์ในตลอด 75 ปีแห่งการพัฒนาของสถานีวิทยุเวียดนาม นาย เหงวียนเท้กี๋ ประธานสถานีวิทยุเวียดนามได้ยืนยันว่า “สถานีวิทยุเวียดนามได้ยืนหยัดและมีความคิดสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์แนวคิด คุณธรรม วัฒนธรรมและบุคลิกภาพของประธานโฮจิมินห์ต่อเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ  ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์ต่อเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ สถานีวิทยุเวียดนามตระหนักได้ดีว่า ประธานโฮจิมินห์เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามและเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในโลก เป็นบุคคลแห่งอดีตและแห่งอนาคต ดังนั้น เมื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของท่านต่อโลก สถานีวิทยุเวียดนามอยากขยายผลคุณค่าที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับแนวคิด บุคลิก จิตใจและคุณธรรมของท่าน”

จากเกียรติประวัติแห่งการพัฒนา สถานีวิทยุเวียดนามมีแหล่งบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ   มีทั้ง 4 รูปแบบการสื่อสารคือ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์และสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ สถานีวิทยุเวียดนามมีความภาคภูมิใจที่เป็นสำนักงานสื่อสารมวลชนหลักในการประชาสัมพันธ์แนวทางการต่างประเทศของพรรค รัฐและรัฐบาล รวมทั้ง การยกย่องสดุดีประธานโฮจิมินห์ในต่างประเทศ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหาและมีการประสานงานระหว่างสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ มีส่วนช่วยขยายผลในประชามติโลก นักข่าว เหงวียนถวี่เวิน หนึ่งในนักข่าวของสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศฝรั่งเศสและเคยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อสดุดีประธานโฮจิมินห์ทั้งภายในและต่างประเทศได้เผยว่า “นอกจากการรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเพื่อสดุดีประธานโฮจิมินห์ของสถานทูตและสมาคมชาวเวียดนามในประเทศฝรั่งเศส  พวกเรายังมีกิจกรรมพิเศษคือ เรียนรู้และประชาสัมพันธ์สถานที่ที่ประธานโฮจิมินห์เคยไปเยือนและเอกสารที่มีค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์ในประเทศฝรั่งเศส”

สำหรับงานด้านการสื่อสารต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนาม โดยเฉพาะ การประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องสดุดีประธานโฮจิมินห์ต่อโลก ต้องกล่าวถึงส่วนร่วมของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามหรือวีโอวี 5 ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารเดียวในเวียดนามที่ออกอากาศ 13 ภาษาต่างประเทศ   วีโอวี 5 เป็นสำนักงานที่เดินหน้าของสถานีวิทยุเวียดนามในงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องสดุดีภาพลักษณ์ของประธานโฮจิมินห์ต่อโลก ช่วยให้เพื่อนมิตรชาวต่างชาติมีความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนอุทิศที่ยิ่งใหญ่ของประธานโฮจิมินห์ต่อการปฏิวัติเวียดนาม รวมทั้ง การต่อสู้ของประชาชาติต่างๆเพื่อสันติภาพ เอกราชของประชาชาติ ประชาธิปไตย ความก้าวหน้าทางสังคมในโลก มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการส่งเสริมความเข้าใจและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชาติต่างๆในโลก นาย เหงวียนเตี๊ยนลอง ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้ยืนยันว่า “ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้ทำรายการต่างๆเพื่อยกย่องสดุดีและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประธานโฮจิมินห์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช่แค่ในโอกาสพิเศษเท่านั้น  ซึ่งดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษจากผู้ฟัง ซึ่งพวกเราได้รายงานข่าว ลงบทความและสารคดีเกี่ยวกับผู้นำที่ใกล้ชิดกับประชาชน มีส่วนอุทิศที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศเวียดนามและการต่อสู้ของประชาชาชาติต่างๆในโลกเพื่อช่วงชิงเอกราช    ดังนั้น แม้ประธานโฮจิมินห์จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ภาพลักษณ์ของท่านยังคงสถิตอยู่ในใจของเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ  รวมทั้ง ในรายการต่างๆของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศในตลอด 75 ปีที่ผ่านมา”

ด้วยความภาคภูมิใจและความเคารพศรัทธที่มีต่อประธานโฮจิมินห์ สถานีวิทยุเวียดนามจะปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องสดุดีประธานโฮจิมินห์และส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของท่านต่อเพื่อนมิตรชาวต่างชาติเป็นอย่างดีต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด