ศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุยกับความทุ่มเทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประชาชาติ

(VOVWORLD) - ศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุย ชนเผ่าไทในอำเภอเหมื่องลาด จังหวัดเซินลาเป็นที่รู้จักในท้องถิ่นเนื่องจากความรักและความหลงใหลวัฒนธรรมของชนเผ่าไท โดยได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่การอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไท อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะพื้นเมืองในท้องถิ่น

 

 
ศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุยกับความทุ่มเทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประชาชาติ - ảnh 1ศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุย

ศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุย เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบเพลงพื้นเมืองของชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลาด้วยเสียงร้องที่ทรงพลัง นาย ต่องวันเหงีย อาศัยที่หมู่บ้านหม่อง ตำบลฮวาลา เมืองเซินลา จังหวัดเซินลาได้เผยว่า“ศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุย มีน้ำเสียงและสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ชาวบ้านจำง่ายและสามารถร้องตามได้ อีกทั้งมีความสามารถในการแต่งเพลงที่สื่อถึงปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างตรงไปตรงมา ผมชอบเพลงต่างๆที่ประพันธ์และขับร้องโดยศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุย”

ศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุยมีพ่อเป็นครูสอนภาษาไทโบราณที่ตำบลเหมื่องจาย อำเภอเหมื่อลาและแม่ชอบร้องเพลงพื้นเมืองของชนเผ่าไท ดังนั้น ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เขาได้เรียนการร้องเพลงพื้นเมือง การเป่าขลุ่ย แคนและมีความหลงไหลกับวัฒนธรรมพื้นเมือง โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะระดับหมู่บ้านและตำบลอย่างเข้มแข็งและได้รับความชื่นชอบจากชาวบ้านจำนวนมาก

ในช่วงที่ปฏิบัติงานที่แผนกวัฒนธรรมอำเภอเหมื่องลา นาย เกิ่มวุยได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะในท้องถิ่น โดยได้ส่งเสริมขบวนการวัฒนธรรมและศิลปะระดับหมู่บ้านและตำบลผ่านการจัดตั้งคณะศิลปะประจำหมู่บ้านและตำบลเพื่อแสดงในงานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆในชุมชน อีกทั้งสอนการร้องเพลงและการฟ้อนรำพื้นเมืองให้แก่คณะศิลปะ รวมถึงสอนภาษาไท การเป่าขลุ่ย แคนและการเล่นซออู้ให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบ ซึ่งการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องอดทนเรียนและชอบในสิ่งที่ทำ นาย เกิ่มวุยเผยว่า“ผู้เรียนต้องมีความชื่นชอบและมีความสามารถด้านดนตรี สามารถร้องเพลงให้ตรงจังหวะและถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้เป็นอย่างดี”

ด้วยความหลงใหลวัฒนธรรมของชนเผ่าไท นาย เกิ่มวุย ได้แต่งเพลงที่สรรเสริญบ้านเกิด ประเทศ ประธานโฮจิมินห์และวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น งานแต่งงาน ความรักของคู่หนุ่มสาวและภัยสังคม ซึ่งเป็นอาหารทางใจที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้าน จนถึงปัจจุบัน นาย เกิ่มวุย ได้แต่งเพลง 350 บท โดยได้รับการเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุเวียดนาม สถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเซินลา สำหรับชนเผ่าไทในจังหวัดเดียนเบียน เอียนบ๊าย ลายโจว์และเซินลาในเขตตะวันตกเฉียงเหนือที่อยากเรียนการร้องเพลงหรือขอเพลงสำหรับร้องผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ นายเกิ่มวุย ก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

นาย เหงวียนวันซ้าง หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการสื่อสารอำเภอเหมื่องลา จังหวัดเซินลาได้เผยว่า ปัจจุบัน อำเภอเหมื่องลามีคณะศิลปะประมาณ 300 คณะ โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมต่างๆของคณะศิลปะและบุคคลดีเด่น ดังเช่น ศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุยได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ อีกทั้งสนับสนุนขบวนการสร้างสรรค์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใหม่และการแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น นาย เหงวียนวันซ้าง กล่าวว่า“ศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุยมีความสามารถในการแต่งเพลง อีกทั้งวิจัยและรวบรวมกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆของชนเผ่าไทและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของอำเภอ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยกเลิกขนบธรรมเนียบประเพณีที่ล้าสมัยผ่านการร้องเพลงต่างๆ”

ที่บ้านของศิลปินยอดเยี่ยมเกิ่มวุยที่อำเภอเมืองอิ๊ดออง อำเภอเหมื่องลา มีการเก็บรักษาหนังสือภาษาไทโบราณหลายเล่มที่เรียบเรียงขนบธรรมเนียมประเพณี บทกวี บทเพลงและบทสวดของหมอผีที่มีความเสี่ยงที่จะสูญหายไป ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าเพื่อสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด