สตรีจังหวัดซอกจังกับรูปแบบ “การเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน“

(VOVWORLD) - ด้วยความปรารถนาที่จะจำกัดการก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อหลายปีก่อน สตรีในจังหวัดซอกจังได้มีแนวคิดทำการเก็บรวบรวมและคัดแยกขวดน้ำอัดลม กล่องกระดาษ เศษกระดาษ ท่อน้ำและถังน้ำพลาสติกชำรุดเพื่อนำไปขาย ซึ่งวิธีการปฏิบัตินี้ได้รับการเรียกว่า รูปแบบ "เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน"  จนถึงขณะนี้ รูปแบบนี้ได้มีส่วนร่วมในการจำกัดการทิ้งขยะที่ผิดวิธีและช่วยให้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสะอาดและสวยงามมากขึ้น   
สตรีจังหวัดซอกจังกับรูปแบบ “การเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน“ - ảnh 1สตรีจังหวัดซอกจังปฏิบัติรูปแบบ "การเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน" 

ที่หมู่บ้าน เฟือกถ่วนในตำบลฟู้เติน อำเภอ โจวแถ่ง ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 ทุกเดือน สตรีในหมู่บ้านจะพากันนำถุงที่เก็บรวบรวมขยะไปรวมตัวกันที่หอชุมชนเพื่อขายขยะ คุณ เจี่ยวถิวุย สมาชิกของกลุ่มเผยว่า ขยะ เช่น ขวดน้ำอัดลม ขวดแชมพู เศษเหล็กและพลาสติกใช้แล้วที่สามารถขายได้ บรรดากลุ่มสตรีจะทำการเก็บรวบรวมไว้ยังพื้นที่ส่วนกลาง โดยเงินที่ได้จากการขายขยะจะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก เป็นที่น่าสังเกตว่า นับตั้งแต่รูปแบบนี้ได้รับการปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คุณ เจี่ยวถิวุย เผยว่า “การเข้าร่วมสโมสรนี้ช่วยให้ดิฉันจัดบ้านให้เรียบร้อย จากนั้นก็เผยแพร่ ระดมสตรีในหมู่บ้านให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”.

ส่วนที่หมู่บ้านอานแจก ในตำบลอานเหียบ อำเภอโจวแถ่ง สโมสร"เก็บขยะเพื่อระดมทุน" ของสตรีในหมู่บ้านที่เพิ่งได้รับการก่อตั้งไม่ถึง 1 ปีก็กำลังปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ ทุกเดือนเงินที่ได้จาการขายขยะจะไม่มากนัก แต่กลุ่มสตรีก็ยังคงเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งเนื่องจากอยากช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย นาง แถกถิซาลี สมาชิกของสโมสรเผยว่า ก่อนเข้าร่วมสโมสรฯ เธอได้รับการฝึกอบรมแนะนำวิธีการแยกประเภทและกำจัดขยะ แม้ในช่วงแรกเธอจะทำได้ไม่คล่องแคล่วนัก แต่ขณะนี้ การเก็บขยะได้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเธอ ซึ่งช่วยให้ที่อยู่อาศัยปลอดขยะ “การเข้าร่วมสโมสรฯช่วยให้พวกเรารู้จักสิ่งดีๆมากขึ้น ตลอดจนการแยกประเภทขยะ การรักษาความสะอาดรอบ ๆ บ้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สะอาดและสวยงาม ตลอดจนช่วยให้สตรีมีเงินเพื่อดำรงชีวิต”

สตรีจังหวัดซอกจังกับรูปแบบ “การเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน“ - ảnh 2สตรีในหมู่บ้าน อานแจก เรียนรู้วิธีการแยกขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ขณะนี้ รูปแบบ "เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน" และ "การเก็บขยะเพื่อระดมทุน" ได้ปรากฏขึ้นในหมู่บ้านเฟือกถ่วน ตำบลฟู้เติน หมู่บ้านอานแจก บึงชอบและหมู่บ้านหย่งจั่วอา ในตำบลอานเหียบและหมู่บ้านหมีอาน ในตำบลเถียนหมี ซึ่งรูปแบบนี้ได้ยกระดับจิตสำนึกของสตรีและประชาชนในเขตชนบทเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นาง ฝ่ามถิหงอกบิ๊ก นายกสมาคมสตรีในตำบลอานเหียบ อำเภอโจว์แถ่ง ประเมินว่า รูปแบบ "เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน" มีประโยชน์เพราะช่วยยกระดับจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำจัดขยะ ช่วยให้สตรีเงินและท้องถิ่นสะอาดสวยงาม มีส่วนร่วมเสร็จสิ้นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจากจำนวนทั้งหมด 19 มาตรฐานในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ นาง ฝ่ามถิบิ๊กหงอก เผยว่า “การเข้าร่วมสโมสรฯได้ช่วยให้สตรีรู้จักการแยกขยะประเภทต่างๆ วิธีการนำขยะอินทรีย์ไปหมักเป็นปุ๋ยสำหรับพืช นอกจากนี้ กลุ่มสตรียังประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตาม”

เมื่อปี 2014 รูปแบบ "เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน" ของสมาคมสตรีจังหวัดซอกจังได้รับเลือกเพื่อรายงานในการประชุมประจำปีครั้งที่ 3 ของเขตชายฝั่ง ณ กัมพูชาและไทยโดยสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN จัดขึ้น ตั้งแต่นั้นมา สมาคมตรีทุกระดับของจังหวัดซอกจังได้ขยายผลและพัฒนารูปแบบนี้ ซึ่งมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบของปัญหาขยะในเขตชนบท./. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด