สตรีผู้ทุ่มเทกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าค้าง

(VOVWORLD) -ชนเผ่าค้างในอำเภอกวิ่งญาย จังหวัดเซินลามีขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะ แต่อย่างไรก็ดี จากผลกระทบต่างๆ งานเทศกาลพื้นเมือง เพลงพื้นเมืองและการระบำรำฟ้อนพื้นเมืองของชนเผ่ากำลังถูกหลงลืม จากสถานการณ์ดังกล่าว นาง หล่อถิเฟ้อ ชาวเผ่าค้าง ตำบลเจี่ยงเอินได้รณรงค์ให้ประชาชนชนเผ่าค้างจัดตั้งกลุ่มนักแสดงศิลปะสมัครเล่นเพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชนเผ่าค้าง

สตรีผู้ทุ่มเทกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าค้าง - ảnh 1นาง หล่อถิเฟ้อ 

 

นางหล่อถิเฟ้อเผยว่า เพื่อจัดตั้งและธำรงการดำเนินงานของกลุ่มนักแสดงศิลปะสมัครเล่นชนเผ่าค้างอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนในปัศิลปะสมัครเล่น แม้การทำไร่ทำนาจะหนักมาก แต่โชคดีที่สามีของดิฉันให้การสนับสนุนดิฉันเข้าร่วมกลุ่มฯ ดิฉันดีใจเป็นอย่างมาก  สมาชิกคนใดที่ไม่รู้เรื่องการร้องเพลงพื้นเมืองหรือฟ้อนรำ  นางเฟ้อก็สอนให้ ปัจจุบันนี้ ทุกคนสามารถร้องเพลงและฟ้อนรำเป็น”

จจุบัน เธอต้องประสบความยากลำบากในการรณรงค์เป็นอย่างมาก

“สิ่งที่ยากลำบากที่สุดคือการรณรงค์ให้สามีและพ่อแม่ของสมาชิกเห็นพ้อง มีสมาชิกคนหนึ่งที่สามีสนับสนุนแต่พ่อแม่สามีไม่อนุญาต ดังนั้น ดิฉันจึงได้ไปพูดคุยกับแต่ละครอบครัวและอธิบายว่า ปัจจุบัน พรรค รัฐและทางการท้องถิ่นให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ รวมทั้ง ชนเผ่าค้างและส่งเสริมให้ทุกคนเข้าร่วม”

จากการตระหนักถึงความรักและความกระตือรือร้นของนางหล่อถิเฟ้อในการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ ชาวบ้านในตำบลเจี่ยงเอินได้เริ่มเข้าใจและเข้าร่วมกลุ่มนักแสดงศิลปะสมัครเล่นของชนเผ่าค้าง  ซึ่งกลุ่มนักแสดงศิลปะสมัครเล่นได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2017 โดยมีสมาชิกเป็นผู้ชาย 10คนและผู้หญิง 10 คน  หมู่บ้านของชาวเผ่าค้างแต่ละแห่งมีสมาชิก 2-3 คน ซึ่งมากที่สุดคือหมู่บ้านด๊านดำ  นาง เฟ้อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มศิลปะ

จากบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ริเริ่มและเป็นหัวหน้ากลุ่มฯ ในช่วงเวลาว่างและในตอนค่ำทุกๆวัน นาง หล่อถิเฟ้อพร้อมสมาชิกคนอื่นจะทำการตัดเย็บชุดแต่งกายพื้นเมืองที่เอาไว้ใส่ในการแสดง ส่วน

สมาชิกที่เป็นผู้ชายจะทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง ซึ่งมีส่วนช่วยแก้ไขอุปสรรค  นาง หล่อถิยุง สมาชิกของสโมสรการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่าค้างได้เผยว่า

“นางเฟ้อได้มารณรงค์และให้กำลังใจพวกเราให้เข้าร่วมกลุ่มนักแสดงศิลปะสมัครเล่น แม้การทำไร่ทำนาจะหนักมาก แต่โชคดีที่สามีของดิฉันให้การสนับสนุนดิฉันเข้าร่วมกลุ่มฯ ดิฉันดีใจเป็นอย่างมาก  สมาชิกคนใดที่ไม่รู้เรื่องการร้องเพลงพื้นเมืองหรือฟ้อนรำ  นางเฟ้อก็สอนให้ ปัจจุบันนี้ ทุกคนสามารถร้องเพลงและฟ้อนรำเป็น”

สตรีผู้ทุ่มเทกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าค้าง - ảnh 2กลุ่มนักแสดงศิลปะสมัครเล่น 

ตำบลเจี่ยงเอินมีหมู่บ้าน 6 แห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าไท ลาฮาและค้าง ซึ่งชนเผ่าค้างคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของประชากรในตำบล การธำรงการดำเนินงานของกลุ่มนักแสดงศิลปะสมัครเล่นชนเผ่าค้างมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเอกลักษณ์ของชนเผ่า ซึ่งกลุ่มนักแสดงศิลปะสมัครเล่นชนเผ่าค้างได้ฝึกแสดงเพื่อฟื้นฟูงานเทศกาลพื้นเมืองปางอ๊า งานเทศกาลขอฝน เป็นต้นที่ถูกหลงลืม ภายใต้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมของอำเภอฯ

จากการเป็นกลุ่มนักแสดงศิลปะชนเผ่าค้างเพียงกลุ่มเดียวของอำเภอกวี่ญยาย กลุ่มศิลปะไม่เพียงแต่ทำการแสดงให้ชาวบ้านในตำบลฯรับชมเท่านั้นหากยัง เข้าร่วมงานมหกรรมและงานแสดงศิลปะในท้องถิ่น หรือแสดงการระบำรำฟ้อนและการร้องเพลงในงานเทศกาลในหมู่บ้าน  ซึ่งนางหล่อถิเฟ้อมีความประสงค์ว่า ลูกหลานจะสานต่อและอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชนเผ่าตน สิ่งที่นางเฟ้อทำได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆของเวียดนาม

“ปัจจุบัน สังคมได้พัฒนา ดิฉันมีความปรารถนาว่า ชนเผ่าค้างรุ่นต่างๆจะให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์และพัฒนาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าตน   หมู่บ้านชนเผ่าค้างแต่ละแห่งจะจัดตั้งกลุ่มนักแสดงศิลปะเพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าค้าง”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด