สตรีผู้ทุ่มเทให้แก่การรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา สมาคมสตรีเมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงได้ปฏิบัติรูปแบบ “การคัดแยกขยะในบ้าน”และ“การสร้างรายได้จากขยะพลาสติก” เป็นต้น ซึ่งช่วยแก้ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม สร้างงานทำและเพิ่มรายได้ให้แก่บรรดาสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งนาง ด่าวถิเหวี่ยน นายกสมาคมสตตรีแขวงห่าจุง เมืองฮาลองเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมและช่วยผลักดันกิจกรรมดังกล่าว

สตรีผู้ทุ่มเทให้แก่การรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล - ảnh 1นาง ด่าวถิเหวี่ยน นายกสมาคมสตรีแขวงห่าจุง 
 

เราได้เข้ามาที่ห้องทำงานของนาง ด่าวถิเหวี่ยน นายกสมาคมสตรีแขวงห่าจุง เมืองฮาลอง ซึ่งก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเห็นกล่องใส่ปากกาและแจกันดอกไม้ที่ทำจากขยะพลาสติก จากความคิดริเริ่มของสมาชิกคนหนึ่งเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะพลาสติก  นางด่าวถิเหวี่ยนได้เรียกร้องและขยายรูปแบบการผลิตนี้ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ

“แขวงห่าจุงมีชื่อเสียงด้านการทำม่านและมู่ลี่จากต้นอ้อเล็กและการทำเครื่องจักสาน ดิฉันได้ไปหาคุณป้าคุณอาที่เคยทำอาชีพนี้และเสนอแนวคิดการทำเครื่องจักสานด้วยเส้นพลาสติก ซึ่งดิฉันได้หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก”

ในช่วงแรก ผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมที่ทำจากเส้นพลาสติกโดยสมาชิกสมาคมสตรีแขวงห่าจุงมีรูปแบบพื้นๆและไม่สวยมากนักแต่คุณ เหวี่ยนก็ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านอินเตอเน็ตและคิดค้นวิธีการทำใช้วัสดุรีไซเคิลมาผลิต    หลังจากทดลองทำ นำไปขายและถอดประสบการณ์ คุณเหวี่ยนก็แนะนำวิธีการทำให้แก่บรรดาสมาชิก   

สตรีผู้ทุ่มเทให้แก่การรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล - ảnh 2นาง ด่าวถิเหวี่ยน กำลังแนะนำวิธีการทำตะกร้าที่ทำจากเส้นพลาสติกให้แก่สมาชิกสมาคมสตรีห่าจุง

เพื่อมีวัตถุดิบให้แก่การผลิต มีส่วนร่วมลดการทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเล การเก็บเส้นพลาสติกที่ถูกใช้ในการก่อสร้าง โรงงานและเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆได้กลายเป็นกิจกรรมประจำของสมาชิกสมาคมฯแขวงห่าจุง  ซึ่งตะกร้านับหมื่นใบและเครื่องใช้สำนักงานที่ทำจากเส้นพลาสติกของสมาคมสตรีห่าจุงถูกวางขายในงานแสดงสินค้า OCOP ของจังหวัดกว๋างนิงและเริ่มได้รับการจำหน่ายในต่างจังหวัด นางหว่างถิหมื่ง สมาชิกสมาคมสตรีแขวงห่าจุง ได้ประเมินส่วนร่วมของนางด่าวถิเหวี่ยนว่า

“ พวกเราดีใจเป็นอย่างมากเนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณเหวี่ยนก็พยายามหาใบสั่งซื้อจากภาคใต้และภาคเหนือ ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยส่งเสริมบทบาทของสตรีในการลดขยะพลาสติก”

นอกจากรูปแบบการรีไซเคิลขยะพลาสติก คุณเหวี่ยนยังเรียกร้องให้ประชาชนคัดแยกขยะในบ้านและเก็บถุงพลาสติกไว้ใช้ซ้ำ เป็นต้น             ซึ่งปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมของนางด่าวถิเหวี่ยนและสมาคมสตรีแขวงห่าจุง เมืองฮาลองไม่พียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกเท่านั้นหากยังมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของชุมชน ร่วมกันลดขยะพลาสติก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด