สร้างงานทำและค้ำประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

(VOVWORLD) - ตามรายงานการพัฒนามนุษย์ทั่วโลกประจำปี 2020 โดยโครงการพัฒนาของสหประชาชาติประสานกับกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามประกาศเมื่อเร็วๆนี้ปรากฎว่า เวียดนามติดกลุ่มประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูงสุดในโลก ที่น่าสนใจคือ ความก้าวหน้าในการพัฒนามนุษย์ของเวียดนามได้ประสบความสำเร็จโดยมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในระดับปานกลางและมีเสถียรภาพ การลดลงของค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์หรือ HDI ของเวียดนามเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันเมื่อปี 2019 คือร้อยละ 16.5 และการลดลงของรายได้เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันคือร้อยละ 19.1 บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินว่า ใช่ว่าความสำเร็จนี้ทุกประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำก็สามารถทำได้เช่นกัน
สร้างงานทำและค้ำประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ - ảnh 1แรงงานสูงอายุมีความได้เปรียบเกี่ยวกับประสบการณ์และทักษะ (phapluatxahoi.vn)

 

- เมื่อก่อน ผมทำงานที่สำนักงานภาครัฐ แต่ขณะนี้ได้เกษียณอายุราชการไปนานแล้ว ปีนี้ ผมอายุ 65 ปีสุขภาพยังแข็งแรงจึงสามารถทำงานและขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ ทำงานได้สบาย

-ผมรู้สึกว่า การอยู่บ้านน่าเบื่อจึงขอให้คนที่รู้จักแนะนำให้ทำงานเป็นยามเฝ้ารถ

นี่คือความเห็นของนาย เหงียนวันหุ่ง ในเขตหายบ่าจึงและนาย เจิ่นฮวีนาม ในเขตหว่านเกี๊ยม กรุงฮานอย ทั้งสองเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและต้องการทำงานเพื่อหารายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว ในหลายปีมานี้ แนวโน้มที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมตลาดแรงงานนับวันเพิ่มขึ้น ตามรายงานนโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับตัวของประชากรสูงวัยและการทาบทามความคิดเห็นปี 2020 ของกรมคุ้มครองสังคมของกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม รวมทั้งผลการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปี 2020 ในท้องถิ่น 3  แห่ง ได้แก่ นครโฮจิมินห์ จังหวัดเหงะอานและจังหวัดหายเยืองปรากฎว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 40-45 ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยผู้สูงอายุหลายพันคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสอน กิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะ

เมื่อกล่าวถึงความต้องการในการทำงานของผู้สูงอายุในปัจจุบัน นาย เหงียนหิวหาย อุปนายกสมาคมการฝึกสอนอาชีพและงานด้านสังคมเวียดนามได้เผยว่า คุณภาพชีวิตนับวันได้รับการปรับปรุงให้สูงขึ้น ดังนั้น ถึงแม้เข้าสู่วัยเกษียณ แต่ผู้สูงอายุหลายคนที่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงก็มีความประสงค์ไปทำงานเพื่อความสุข มีรายได้เพิ่มขึ้นและไม่ต้องพึ่งพาลูก นอกจากนั้น ผู้สูงอายุหลายคนในชนบทที่ไม่มีเงินบำนาญก็ต้องทำงานหาเงินเพื่อดำรงชีวิต

“อัตราผู้สูงอายุยากจนในครอบครัวยากจนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นประมาณร้อยละ 8 และเมื่อเทียบกับมาตรฐานความยากจนที่รัฐบาลเพิ่งประกาศใช้ คนกลุ่มนี้สูงกว่ามาตรฐาน 2 เท้าเนื่องจากหลายคนยังคงต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ ในเขตชนบท อัตราผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง ถึงแม้จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 40-50 แต่ยังคงมีผู้สูงอายุร้อยละ 60-70 ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากลูกหลาน สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนต่ำ ทั่วประเทศมีไม่ถึง 6 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่ได้รับเงินชดเชยระหว่างการว่างงาน 3 ล้านคนที่ได้รับเงินสนับสนุน 270,000 ด่ง ซึ่งระดับนี้เรียกว่า มีรายได้ต่ำ”

สร้างงานทำและค้ำประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ - ảnh 2ดร.ด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน เหงียนเลมิงห์ (dangcongsan.vn)

ตามความเห็นของดร.ด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน เหงียนเลมิงห์ การสร้างงานทำให้แก่ผู้สูงอายุในสภาวการณ์ที่เวียดนามเข้าสู่ระยะประชากรสูงวัยและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะค้ำประกันสิทธิการทำงาน มีส่วนร่วมต่อสังคมและใช้ประสบการณ์ของคนกลุ่มนี้

“ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในด้านวิชาชีพต้องทำงานต่อไป เพราะถ้าพวกเขาทำงานในด้านที่มีความเชี่ยวชาญก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่สุขภาพที่อ่อนแอกส่งผลต่อผู้สูงอายุ ดังนั้น บทบาทขององค์การต่างๆ เช่น วีซีซีไอหรือสมาคมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมต้องหาแนวทางในการให้คำปรึกษาในเรื่องการทำงานแก่ผู้สูงอายุ”

เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีงานทำที่มีรายได้มั่นคง กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ประสานงานกับกระทรวง หน่วยงาน สมาคมผู้สูงอายุ องค์กรและท้องถิ่นต่างๆผลักดันการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการแห่งชาติตามข้อบังคับการทำงาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงกลไกและนโยบาย อีกทั้งมีแผนการ โครงการจัดสรรข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน จัดตลาดแนะนำงานทำที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ นาย เหงยีนหว่าบิ่งห์ อุปนายกสมาคมผู้สูงอายุเวียดนามได้เผยว่า

สมาคมผู้สูงอายุกำลังเน้นวิจัย เสนอแนวทางแก้ไขและเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายและกลไกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับคนแก่ ประการที่สองคือผลักดันการดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบัน เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนไร้ที่พึ่ง ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ทางสมาคมต้องมีแนวทางแก้ไขเพื่อตอบสนองสถานการณ์ใหม่ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมติของส่วนกลางเกี่ยวกับการปรับปรุงองค์กรและเจ้าหน้าที่ให้มีความคล่องตัว”

ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน การมีนโยบายที่เหมาะสมมากขึ้นเพื่อให้ความสนใจและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุได้ทำงานต่อไปไม่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจผู้สูงอายุยากจนเท่านั้น หากยังส่งเสริมให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ช่วยให้ประเทศได้รับประโยชน์จากแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์ ตอบสนองความต้องการที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของประเทศและสถานการณ์ที่เป็นจริงในยุคประชากรสูงวัยในปัจจุบัน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด