ฮานอยขยายพื้นที่ถนนคนเดินรอบทะเลสาบคืนดาบ

(VOVWORLD) -ตั้งแต่ต้นปี ได้รับการขยายถนนคนเดินในโซนทิศใต้ของย่านถนนโบราณ 36 สายที่เชื่อมกับถนนคนเดินในโซนทิศเหนือของทะเลสาบคืนดาบ   โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกรุงฮานอยส่งเสริมการค้าขาย การบริการและการท่องเที่ยวของกรุงฮานอย

ฮานอยขยายพื้นที่ถนนคนเดินรอบทะเลสาบคืนดาบ - ảnh 1ถนนคนเดินรอบทะเลทราบคืนดาบ
 
 

เขตหว่านเกี๊ยมได้จัดพื้นที่ถนนคนเดิน ซึ่งประกอบด้วย ถนนห่างด่าว ห่างงาง ห่างเดื่อง ด่งซวนและห่างเยิ้ยมาตั้งแต่ปี 2004 และเมื่อปี 2014 ก็มีการขยายพื้นที่ถนนคนเดินครอบคลุมถนนห่างบ่วม หมาเมย ด่าวยวีตื่อ เลืองหงอกเกวี๊ยนและต่าเหียน ส่วนตั้งแต่ปี 2016 ได้เพิ่มพื้นที่รอบทะเลสาบหว่านเกี๊ยมและถนนอีก 16 สายให้เป็นถนนคนเดิน   เช่น  ดิงเตียนหว่าง เลลาย เลแถก ดิงเหล เหงวียนซี้ จ่างเตี่ยน ห่างไค เลท้ายโต๋ หล่อสู ห่างเหยิ่ว เป็นต้นและในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก็ได้เพิ่มถนนเกิ่วโก๋ ห่างแบ่ ห่างบาก ดิงเลียด ยางือ ด่าวยวีตื่อส่วนที่เหลือและโอกวานเจื่องให้เป็นถนนคนเดิน ซึ่งการขยายพื้นที่ถนนคนเดินโดยรอบทะเลสาบหว่านเกี๊ยมและบริเวณใกล้เคียงได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว  นาย เหงวียนแองกวน รองประธานคณะกรรมการประชาชนเขตหว่าเกี๊ยมได้เผยว่า

“การขยายพื้นที่ถนนคนเดินในโซนทิศใต้ของย่านถนนโบราณ 36 สายที่เชื่อมกับโซนทิศเหนือของทะเลสาบคืนดาบก็เพื่อสร้างบรรยากาศถนนคนเดินให้สมบูรณ์  ย่านถนนโบราณ 36 สายเป็นเขตโบราณระดับชาติ  ส่วนทะเลสาบคืนดาบได้รับรองเป็นเขตโบราณระดับชาติพิเศษ การเชื่อมเขตโบราณสถาน 2 แห่งดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเสริมคุณค่ากันมากขึ้น”

ฮานอยขยายพื้นที่ถนนคนเดินรอบทะเลสาบคืนดาบ - ảnh 2การแสดงศิลปะบนถนนคนเดินรอบทะเลสาบคืนดาบ

ย่านถนนโบราณ 36 สายฮานอยเป็นสถานที่ที่อนุรักษ์เอกลัษณ์วัฒนธรรมของทังลอง-ฮานอย เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมบ้านโบราณ เขตโบราณสถานต่างๆและอาหารเลิศรสของกรุงฮานอย  ปัจจุบันย่านถนนโบราณ 36 สายฮานอยมีโบราณสถาน 121 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 83 แห่ง โบราณสถานด้านปฏิวัติ 30 แห่งและโบราณสถานอื่นๆ 8 แห่ง  รวมทั้งมีวัด  วิหารและโบถส์ต่างๆ สำหรับชาวฮานอย ถนนแต่ละสายในย่านนี้ล้วนมีประวัติความเป็นมาผูกพันกับอาชีพต่างๆ     นาง เหงวียนหงอกเหยีบอยู่ที่ถนนห่างบากได้เผยว่า

“ ถนนห่างบากมีวิหารกิมเงิน ซึ่งเป็นสถานที่บูชาผู้ให้กำเนิดอาชีพทำเครื่องประดับเงิน ถนนแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของช่างทำเครื่องประดับเงินและทอง”

ถนนคนเดินในย่านโบราณ 36 สายเปิดตั้งแต่เวลา 19.00 น.ของวันศุกร์ถึงเวลา 24.00 น.ของวันอาทิตย์   ส่วนเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในบริเวณก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตลอดทั้งวัน อีกทั้ง ตามถนนสายต่างๆก็มีการจัดรายการแสดงศิลปะที่น่าสนใจมากมาย   นาย ฝามต๊วนลอง ประธานคณะกรรมการประชาชนเขตหว่านเกี๊ยมได้เผยว่า

“ที่ถนนยางือและซอยเกิ่วโก๋ มีร้านอาหารและโรงแรมหลายแห่ง ส่วนถนนห่างแบ่ มีร้านขายสินค้าศิลปะหัตถกรรม ถนนด่าวยวีตื่อและถนนเกิ่วโก๋ มีร้านขายของและร้านอาหาร  ถนนห่างบากมีร้านขายเครื่องเงิน    ถนนโอกวานเจื๋องเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและงานเทศกาล ในโอกาสนี้ จะมีการออกบูธแนะนำสินค้าศิลปะหัตถกรรมและอาหารพื้นเมืองจากทั่วประเทศ”

ถนนคนเดินในย่านถนนโบราณ 36 สายได้กลายเป็นจุดนัดพบของทุกคนและเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจของกรุงฮานอย การขยายพื้นที่ถนนคนเดินได้มีส่วนช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของย่านถนนโบราณ 36 สาย ซึ่งกรุงฮานอยจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้กลายเป็นศูนย์รวมด้านวัฒนธรรมของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด