เวียดนามผลักดันการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจ Start up

(VOVWORLD) -ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI  เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นโอกาสใหม่ให้แก่เวียดนามในยุคดิจิตอลผ่านการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ เครือบริษัทเทคโนโลยีและสถานประกอบการ Start up

เวียดนามผลักดันการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจ Start up - ảnh 1 นาย บุ่ยเท้ยวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวปราศรัยเปิดงานแห่งปัญญาประดิษฐ์เวียดนามปี 2019

ประเทศต่างๆได้เริ่มเตรียมแนวโน้มการพัฒนาหลักและผลกระทบของ AI ในทุกด้านของชีวิตสังคม การเปลี่ยนแปลงความสมดุลด้านอำนาจเศรษฐกิจ กลาโหมและการเมือง ซึ่งเวียดนามก็อยู่ในแนวโน้มการพัฒนาดังกล่าว ปัญญาประดิษฐ์ในเวียดนามได้รับความคาดหวังว่า เป็นหนึ่งในพื้นฐานและเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเทคโนลยี AI ให้แก่เวียดนาม เป้าหมายของเวียดนามคือผลักดันการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในหน่วยงานเศรษฐกิจ-สังคมหลัก เช่น สาธารณสุข การศึกษา การประกอบธุรกิจ การค้า การเงินและการเกษตร เป็นต้น นาย บุ่ยเท้ยวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามได้เผยว่า “ในหลายปีที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ได้รับความสนใจจากบรรดาสถานประกอบการ สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ  โดยเฉพาะ การจัดตั้งชมรมการวิจัย พัฒนา การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในเวียดนาม ถ้าหากพวกเราอยากพัฒนา AI ในเวียดนามพวกเราต้องระดมส่วนร่วมจากบุคคล นักวิจัยและผู้บริหารเครือบริษัทและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งถ้าทำได้  พวกเราก็จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม โดยเฉพาะ  พัฒนา AI”

เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการจัดวันงานแห่งปัญญาประดิษฐ์เวียดนามปี 2019 ภายใต้หัวข้อ “ผลักดันการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับ AI โดยสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงระหว่างบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานประกอบการ Start up ด้านเทคโนโลยี หน่วยงานวิจัยและประยุกต์ใช้ AI เป็นต้น  โดยมีปัญญาชนในด้าน AI ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยคนเข้าร่วม วัตถุประสงค์ของงานนี้ก็เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แก่หน่วยงานอุตสาหกรรม AI ของเวียดนามผ่านการบรรยาย การหารือ workshop และงานแสดงสินค้า เป็นต้น นาย ต๋าหายตุ่ง หัวหน้าสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮานอยได้เผยว่า AI เป็นปัจจัยหลักของกระบวนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิตอลที่บรรดาสถานประกอบการเวียดนามกำลังมุ่งเน้น นี่ไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดลูกค้าและ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจเท่านั้น หากยังช่วยให้สถานประกอบการสามารถตามทันการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 “วันงานแห่งปัญญาประดิษฐ์เวียดนามเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเชื่อมโยงที่ดีเนื่องจากมีส่วนร่วมในการจัดตั้งชมรมเพราะนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนา AI เพราะไม่ตื่นตัว พวกเราก็จะทำได้แค่ใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศเท่านั้น พวกเราใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ พวกเราจะขาดข้อมูล ไม่สามารถเป็นฝ่ายรุกในการใช้เทคโนโลยีและพึ่งพาด้านเทคโนโลยี”

ในหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงาน AI ของเวียดนามได้รับความสนใจลงทุนและพัฒนา นับตั้งแต่ปี 2014 รัฐบาลเวียดนามได้ระบุปัญญาประดิษฐ์เข้าในรายชื่อเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับความสนใจในการลงทุนพัฒนา ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0  เทคโนโลยี AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่สร้างก้าวกระโดดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ มติของการประชุมรัฐบาลประจำเดือนมีนาคมปี 2018ได้กำหนดหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยให้ความสนใจต่อการพัฒนาหน่วยงาน AIผ่านการปฏิบัตินโยบายต่างๆ  เมื่อเดือนตุลาคมปี 2018 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประกาศแผนการ “วิจัยและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์จนถึงปี 2025”เพื่อเชื่อมโยงฝ่ายต่างๆที่พัฒนา วิจัย ปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ผลักดันเทคโนโลยีในด้านหลักที่มีจุดแข็ง  ปี 2018 ยังเป็นปีที่จัดตั้งเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เวียดนาม โดยมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและชมรม AI .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด