เวียดนามเตรียมความพร้อมให้แก่การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่ 45

(VOVWORLD) -การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่ 45 ปี 2019 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 28 สิงหาคม ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย ในครั้งนี้ เวียดนามจะแข่งขันใน 19 สาขาอาชีพ โดยตั้งเป้าไว้ว่า จะคว้าเหรียญรางวัลหลายเหรียญ ซึ่งถือเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของคณะนักเรียนเวียดนามในการแข่งขันครั้งนี้

เวียดนามเตรียมความพร้อมให้แก่การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่ 45 - ảnh 1คุณ ดว่านมิงต๊วน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกำลังรับฟังคำสอนของครูอาจารย์ ( Photo: baobariavungtau)

ทบวงการฝึกสอนอาชีพสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า เวียดนามจะเข้าร่วมการแข่งขันใน 19 สาขาอาชีพ เช่น สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์- CAD เมคคาทรอนิกส์ สาขาช่างเครื่องกลึง CNC ช่างเครื่องกัดCNC และการออกแบบทรงผม เป็นต้น นี่เป็นโอกาสเพื่อให้แรงงานรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 22 ปีและแรงงานในบางสาขาอาชีพที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีได้แสดงฝีมือแรงงานในการแข่งขันระดับโลก

นาย เหงวียนชี้เจื่อง อธิบดีกรมทักษะวิชาชีพสังกัดทบวงการฝึกสอนอาชีพได้เผยว่า ในครั้งนี้เวียดนามได้ส่งแรงงานไปเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมา ซึ่งสาขาอาชีพที่เข้าร่วมล้วนเป็นสาขาอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงและสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศต่างๆได้  ซึ่งเวียดนามทำผลงานได้ดีในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนและโลกในสาขาอาชีพดังกล่าว  โดยเฉพาะ  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใน 6  สาขาอาชีพที่ใช้งบประมาณของรัฐในการฝึกอบรมสามารถคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเมื่อปี 2018 ซึ่งก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติปี 2019 นี้ด้วย

เวียดนามเตรียมความพร้อมให้แก่การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่ 45 - ảnh 2บรรดาผู้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงความตั้งใจคว้าเหรียญรางวันในการแข่งขันครั้งนี้ 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การแข่งขันทบวงการฝึกสอนอาชีพได้ประสานงานกับกระทรวง หน่วยงาน โรงเรียนฝึกสอนอาชีพและสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศระดมการสนับสนุนจากสังคมในการฝึกสอนอาชีพ ผลักดันให้แรงงานได้เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย แข่งขันกับแรงงานที่มีฝีมือดีและถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมในบางสาขาอาชีพ นาย เหงวียนชี้เจื่องได้เผยว่า

“จากความพยายามและความตั้งใจของกระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่นและโรงเรียนฝึกสอนอาชีพ โดยเฉพาะ กลุ่มผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือก หวังว่า พวกเราจะทำผลงานได้ดีกว่าการแข่งขันครั้งก่อน  พวกเราได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะคว้าเหรียญรางวัลในบางสาขาอาชีพ เช่น สาขาช่างเครื่องจักรกล CNC สาขาช่างก่ออิฐ เป็นต้น”

ในจำนวนสาขาอาชีพดังกล่าว อาชีพช่างก่ออิฐถือเป็นสาขาความหวังในการคว้าเหรียญรางวัล เวียดนามเคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในสาขานี้มา 5 ครั้งและสามารถคว้าได้ 10 เหรียญทอง ดั้งนั้นในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติปี 2019 เวียดนามตั้งเป้าไว้ว่า จะสามารถคว้าเหรียญทองในสาขาอาชีพนี้ ซึ่งถือเป็นแรงกดดันต่อนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญ นาย เจิ่นต๊วนลอง ครูจากวิทยาลัยการก่อสร้างกิจการตัวเมืองและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพช่างก่ออิฐได้ยืนยันว่า ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับการฝึกอบรม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันต่าง ๆ และได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด ทำให้มีความมั่นใจในการแสดงฝีมือและแข่งขันกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศที่พัฒนาต่างๆ

“พวกเราได้วางแผนการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตาม 2 ระยะคือการแก้ไขจุดอ่อนและฝึกอบรมตามหัวข้อการสอบของการแข่งขันครั้งก่อนเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นฝ่ายรุกในการทำข้อสอบ”

นาย เหงวียนห่งมิง อธิบดีทบวงการฝึกสอนอาชีพและหัวหน้าคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติได้เผยว่า กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามถือปี 2019 เป็นปีที่สำคัญในการฝึกสอนอาชีพ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้แก่การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งนี้ที่จะมีขึ้นที่ประเทศรัสเซียจึงได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและการประชาสัมพันธ์ให้แก่การแข่งขัน

ส่วนดอกเตอร์ ด่งวัหงอก ครูใหญ่วิทยาลัยเมคคาทรอนิกส์ฮานอยได้เผยว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 4 คนที่เข้าร่วมใน 3 สาขาอาชีพ ซึ่งในนั้น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในสาขาอาชีพเมคคาทรอนิกส์ 2 คนได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทซัมซุงในการไปฝึกอบรมที่สาธารณรัฐเกาหลี ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในสาขาอาชีพช่างเครื่องกัดได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทเดนโซของญี่ปุ่นและผู้เข้าร่วมการแข่งขันในสาขาอาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียน คุณ เจืองเท้เหยียว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในสาขาอาชีพ CNC ได้เผยว่า “ สถานประกอบการได้ให้คำมั่นว่า หลังจากที่จบการแข่งขัน จะรับพวกเราเข้าทำงาน ถ้าหากพวกเราคว้าเหรียญรางวัล พวกเราก็จะมีโอกาสได้งานทำมากขึ้น”

เพื่อประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติได้ประสานงานกับหุ้นส่วนต่างชาติ โรงเรียนฝึกสอนอาชีพ สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศจัดการฝึกอบรมนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญในการแข่งขัน ตามแผนการ พิธีส่งคณะเวียดนามที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่ 45ที่จะมีขึ้นในกลางเดือนสิงหาคมนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด