10 ปีแห่งการพัฒนาช่องวิทยุ-วีโอวีจราจร

(VOVWORLD) - ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ช่องวีโอวีจราจรสังกัดสถานีวิทยุเวียดนามถือเป็นรายการวิทยุที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ฟัง ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนกับทางการท้องถิ่นในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคม

10 ปีแห่งการพัฒนาช่องวิทยุ-วีโอวีจราจร - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกเยือนสถานีวิทยุเวียดนามและช่องวิทยุ-วีโอวีจราจรเมื่อเดือนกันยายนปี 2018

“ผมได้ฟังช่องวีโอวีจราจรมา10 ปีแล้วเนื่องจากมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะ สำหรับคนขับรถ การฟังวีโอวีจราจรทำให้พวกเราทราบว่า จุดไหนกำลังมีการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุเพื่อเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ผมชอบทุกรายการ น่าสนใจมาก”

  “วีโอวีจราจรรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาจราจรอย่างทันการณ์ทั้งในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย ช่วยให้คนขับรถสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่รถไม่ติด ทุกรายการมีสาระที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะปัญหาด้านความปลอดภัยทางจราจร”

  “ผม ฟังช่องวีโอวีจราจรบ่อยมากเพราะ ผมกลัวปัญหารถติด รายการดีมากจึงผมมีความประสงค์ว่า รายการนี้จะได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการจราจร”

  ช่องวิทยุวีโอวีจราจรออกอากาศบนความถี่ FM 91.00 Mhz  และทางวีโอวีจราจรได้ลงทุนติดตั้งระบบกล้องตรวจสอบสภาพการจราจรที่ทันสมัยตามทุกเส้นทางหลัก เปิดโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับข้อมูลจากผู้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์การจราจรและอุบัติเหตุบนถนนเพื่อรายงานสภาพการจราจรให้แก่ผู้ฟังอย่างทันการณ์และถูกต้อง นอกจากนี้ ยังรายงานข่าวในด้านอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมและสังคม ส่วนรายการ “ชั่วโมงเร่งด่วน”ของช่องวิทยุวีโอวีจราจรออกอากาศสามช่วงเวลาต่อวันโดยรายงานสภาพการจราจร กฎหมายจราจรและแนะนำทักษะในการขับขี่ โดยเป็นรายการสดร้อยละ 30   ซึ่งได้รับความสนใจและความนิยมจากผู้ฟังเป็นจำนวนมาก นาย จางกงเตี๊ยน ผู้อำนวยการช่องวิทยุวีโอวีจราจรได้เผยว่า

“ช่องวิทยุวีโอวีจราจรมีความหมายต่อสังคม ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนแก้ไขประเด็นร้อนในสังคม โดยเฉพาะ ลดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุการจราจรในเมืองใหญ่ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับช่องวิทยุวีโอวีจราจร นอกจากนี้ ช่องวิทยุวีโอวีจราจรยังนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับชีวิตสังคมผ่านข้อมูลของผู้ฟังนับล้านคนและระบบกล้องตรวจสอบสภาพการจราจรซึ่งมีส่วนร่วมที่สำคัญในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่น”

  ช่องวิทยุวีโอวีจราจรมุ่งสู่เป้าหมายคือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนน รายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาการจราจร รายงานพยากรณ์อากาศ และย้ำเตือนในจุดอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุ เป็นสื่อกลางในการส่งความคิดเห็นของประชาชนถึงสำนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีมาตรการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นาย เจืองหว่าบิ่ง  รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการจราจรแห่งชาติได้ประเมินว่า

ในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ช่องวิทยุวีโอวีจราจรได้เดินพร้อมกับผู้ใช้รถใช้ถนนและสำนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ หน่วยงานจราจรและตำรวจจราจร มีส่วนร่วมเผยแพร่แนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในการจัดทำนโยบายและข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร

10 ปีแห่งการพัฒนาช่องวิทยุ-วีโอวีจราจร - ảnh 2 นาย จางกงเตี๊ยน ผู้อำนวยการช่องวิทยุวีโอวีจราจรแนะนำเกี่ยวกับช่องวิทยุวีโอวีจราจรให้แก่คณะผู้แทนของประเทศต่างๆ

เพื่อเป้าหมายลดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุการจราจรในตัวเมือง เมื่อปี 2017 ช่องวิทยุวีโอวีจราจรได้ขยายขอบเขตการออกอากาศไปยังจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงผ่านการรเปิดช่องวีโอวีจราจรแม่โขง FM90 MHz    ซึ่งก็ได้กลายเป็นช่องวิทยุที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันโดยนอกจากรายงานข่าวเหตุการณ์เด่นและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงงแล้วช่องวีโอวีจราจรแม่โขงยังช่วยประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นผ่านการจัดรายการศิลปะพื้นเมือง เช่น การร้องเพลงทำนองก๋ายเลืองและการร้องเพลงพื้นเมืองต่างๆ  แต่อย่างไรก็ดี ในสภาวการณ์ที่ต้องแข่งขันกับรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ ช่องวิทยุวีโอวีจราจรต้องพยายามพัฒนาให้มากขึ้น นาย เหงวียนเท้กี๋ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุเวียดนามได้ชี้ชัดว่า

“ในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ช่องวิทยุวีโอวีจราจรได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่องวิทยุวีโอวีจราจรเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญและมีประโยชน์ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ในเวลาที่จะถึง ในสภาวการณ์ที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยี และวิธีการรับข้อมูลของความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนน ช่องวิทยุวีโอวีจราจรต้องส่งเสริมความได้เปรียบ แก้ไขข้อจำกัดเพื่อมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา”

  ในตลอด 10 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนา เจ้าหน้าที่ นักข่าวและบรรณาธิการของช่องวิทยุวีโอวีจราจรได้พยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาให้สมกับความหวังและตอบสนองความต้องการของแฟนๆรายการทั่วประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด