ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในสมุดปกขาว“ศาสนาและนโยบายด้านศาสนาในเวียดนาม”ที่ประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ระบุเกี่ยวกับผลงานในการค้ำประกันสิทธิเสรีภาพทางศาสนาของเวียดนาม รวมถึงเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาและนโยบายต่างๆ...
หลักนโยบายด้านวัฒนธรรมเวียดนาม“เป็นประทีปส่องทางให้แก่ประชาชน”

หลักนโยบายด้านวัฒนธรรมเวียดนาม“เป็นประทีปส่องทางให้แก่ประชาชน”

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังพยายามสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เรียนรู้ความดีเลิศของมนุษยชาติ ลงทุนด้านวัฒนธรรมและวรรณศิลป์ควบคู่กับการพัฒนามนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกระบุและเป็นการสานต่อหลักนโยบายด้านวัฒนธรรมเวียดนามปี 1943
สร้างสรรค์เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาชั้นนำของประเทศ

สร้างสรรค์เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาชั้นนำของประเทศ

(VOVWORLD) - “ตามการชี้นำและมติที่ 30 ของกรมการเมืองพรรคฯและแผนการปฏิบัติของรัฐบาลได้วางแนวทางและวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญที่สุดของประเทศ” นี่คือเนื้อหาของการประชุมเพื่อดำเนินแผนการปฏิบัติของรัฐบาลและมติที่ 30 ของกรมการเมืองพรรคฯเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนปี 2022 เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ค้ำประกันงานด้านกลาโหมและความมั่นคงของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045...
มุ่งมั่นตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้แก่งานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคฯ

มุ่งมั่นตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้แก่งานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคฯ

(VOVWORLD) - การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ปี 1930 เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เวียดนามและนำการปฏิวัติเวียดนามไปสู่ความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งในตลอด 93ปีแห่งการก่อตั้งและพัฒนา พรรคฯได้ให้ความสำคัญต่องานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคฯ ความเป็นหนึ่งเดียวในการสานต่อและพัฒนนาแนวทางที่สอดคล้องกับระยะต่างๆ...
ข้อตกลงปารีสปี 1973 นิมิตหมายที่สำคัญของการทูตเวียดนาม

ข้อตกลงปารีสปี 1973 นิมิตหมายที่สำคัญของการทูตเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 27 มกราคมปี 1973 ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการยุติสงคราม นำสันติภาพมาสู่เวียดนามอีกครั้งได้รับการลงนาม ณ กรุงปารีส...
ขยายระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนามนุษย์

ขยายระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนามนุษย์

(VOVWORLD) - การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้สร้างพื้นฐานให้แก่การบรรลุผลงานที่สำคัญในการค้ำประกันสวัสดิการสังคมของเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเวียดนามกำลังพยายามยกระดับประสิทธิภาพกิจกรรมของระบบสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนามนุษย์ท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันระหว่างประเทศต่างๆ ผลกระทบจากการปฏิวัติ 4.0 ปัญหาประชากรสูงอายุ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและโรคระบาด
ปรับปรุงระเบียบการเพื่อให้พรรคฯมีความเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้น

ปรับปรุงระเบียบการเพื่อให้พรรคฯมีความเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้น

(VOVWORLD) - ปี 2022 เป็นปีที่ 2 ที่ทั้งประเทศปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ซึ่งการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคฯถือเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรก ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นในระดับสูง งานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคฯในหลายปีที่ผ่านมาได้ประสบผลงานแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในงานด้านบุคลากร การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นบนเจตนารมณ์...
สภาแห่งชาติเดินหน้าเปลี่ยนแปลงใหม่และยกระดับประสิทธิภาพกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนภารกิจการพัฒนาประเทศ

สภาแห่งชาติเดินหน้าเปลี่ยนแปลงใหม่และยกระดับประสิทธิภาพกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนภารกิจการพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 5 มกราคม ณ อาคารสภาแห่งชาติ ได้มีการเปิดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่ 9 มกราคม...
มอบสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติภารกิจการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม

มอบสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติภารกิจการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม

(VOVWORLD) - พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ระบุว่า การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการสร้างคนนั้นมีความผูกพันแน่นแฟ้น โดยการพัฒนาวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพและสร้างคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมเพราะมนุษย์เป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์ เผยแพร่และได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนั้น ควรมอบสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติภารกิจการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศเวียดนาม
ต้องประเมินสถานการณ์เสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนามอย่างมีภาวะวิสัย

ต้องประเมินสถานการณ์เสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนามอย่างมีภาวะวิสัย

(VOVWORLD) - ในประกาศของนาย แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมาได้ระบุเวียดนามในรายชื่อที่ต้องติดตามพิเศษเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา...
เดินหน้าสร้างสรรค์และพัฒนาวรรณศิลป์เวียดนาม

เดินหน้าสร้างสรรค์และพัฒนาวรรณศิลป์เวียดนาม

(VOVWORLD) - การสัมมนาเชิงวิชาการทั่วประเทศ “หวนมองดู 15 ปี ของการปฏิบัติมติที่ 23 ของกรมการเมืองพรรคฯสมัยที่ 10 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนาวรรณศิลป์ในยุคใหม่” จะจัดขึ้น ฯ กรุงฮานอยในเร็วๆนี้ ซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์...
เวียดนามผลักดันการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

เวียดนามผลักดันการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

(VOVWORLD) - ในระบบคุณค่าอันดีเลิศที่มนุษยชาติได้สร้างสรรค์นั้น สิทธิมนุษยชนมีบทบาทที่สำคัญ เป็นทั้งเป้าหมาย พลังขับเคลื่อนและเป็นปัจจัยที่เอื้อให้แก่การส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าต่างๆ ซึ่งการให้ความเคารพและส่งเสริมการค้ำประกันสิทธิมนุษยชนเป็นแนวโน้มที่ทั่วโลกมุ่งปฏิบัติ ดังนั้นการให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนถือเป็นความต้องการที่เร่งด่วนของยุคสมัย ซึ่งเช่นเดียวกันทุกประเทศในทั่วโลก...
“ถือประชาชนเป็นรากฐาน” – พื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แนวร่วมปิตุภูมิ

“ถือประชาชนเป็นรากฐาน” – พื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แนวร่วมปิตุภูมิ

(VOVWORLD) - ต้องถือแนวคิด “ถือประชาชนเป็นรากฐาน”เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แนวร่วมปิตุภูมิ นี่คือคำยืนยันของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องในการพบปะกับคณะผู้แทนประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับตำบลและหัวหน้าคณะกรรมการงานด้านแนวร่วมปิตุภูมิดีเด่น 63 นายที่เข้าร่วมการประชุมยกย่องสดุดีประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับตำบลและหัวหน้าคณะกรรมการงานด้านแนวร่วมปิตุภูมิดีเด่นทั่วประเทศเมื่อวันที่ 26...
25 ปีแห่งการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต – พื้นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลในเวียดนาม

25 ปีแห่งการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต – พื้นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลในเวียดนาม

(VOVWORLD) - เวียดนามได้เปิดใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนปี 1997 ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่สำคัญของหน่วยงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลังจากนั้น 25 ปี อินเตอร์เน็ตได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นส่วนหนึ่งของทุกด้านในชีวิตสังคมของประชาชนเวียดนามหลายล้านคน อีกทั้งเป็นพื้นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลในเวียดนาม
งานวันมหาสามัคคีชนในชาติส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติเวียดนาม

งานวันมหาสามัคคีชนในชาติส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติเวียดนาม

(VOVWORLD) - ปัจจัยที่เสมอต้นเสมอปลายในประวัติศาสตร์ของเวียดนามคือพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ซึ่งสิ่งนี้ได้ซึมซับเข้าในแนวคิดและจิตใจของประชาชนเวียดนามทุกคนและเป็นแนวทางหลักของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามทั้งในการปฏิวัติประชาชาติประชาธิปไตยประชาชนและการปฏิวัติเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมในปัจจุบัน ซึ่งงานวันมหาสมัคคีชนในชาติ 18 พฤศจิกายนในทุกๆ ปีเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติเพื่อส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติในการปฏิบัติภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยให้ประสบความสำเร็จ
จิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวและความเป็นเอกฉันท์นำประเทศพัฒนาแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองนำความรุ่งโรจน์มาให้แก่ประชาชาติ

จิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวและความเป็นเอกฉันท์นำประเทศพัฒนาแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองนำความรุ่งโรจน์มาให้แก่ประชาชาติ

(VOVWORLD) - เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคฯและประชาชนเวียดนามทุกคนกำลังปฏิบัติตามแนวทางการชี้นำของการประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 อย่างเข้มแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายและหน้าที่การพัฒนาประเทศในปี 2022 สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนในปี 2023 และปีต่อๆไป
แผนพัฒนาแบบบูรณาการแห่งชาติเพื่อปฏิบัติความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ

แผนพัฒนาแบบบูรณาการแห่งชาติเพื่อปฏิบัติความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - รัฐบาลได้ยื่นเสนอแผนการพัฒนาแบบบูรณาการแห่งชาติระยะปี 2021-2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2050 ให้สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 พิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย ก่อนหน้านั้น เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา...