การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือแนวโน้มที่นครไฮฟองกำลังมุ่งปฏิบัติ

(VOVWORLD) - เมื่อเร็วๆนี้ นครไฮฟองได้ประกาศมติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลถึงปี 2025 กำหนดแนวทางถึงปี 2030 ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนของการพัฒนาและเป็นหน้าที่หลักในการดำเนินงานของสำนักงาน องค์กร ประชาชนและสถานประกอบการทุกแห่งเพื่อพัฒนาเป็นหนึ่งในตัวเมืองดิจิทัลชั้นนำของประเทศ

การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือแนวโน้มที่นครไฮฟองกำลังมุ่งปฏิบัติ - ảnh 1การสัมมนาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลที่จัดโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครไฮฟองเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม (haiphong.gov.vn)

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่เฉพาะหน้าเท่านั้น หากยังเป็นหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์และก้าวกระโดดเพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาเป็นตัวเมืองและประเทศดิจิทัลอีกด้วย โดยเฉพาะในเวลาที่ผ่านมาที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการและสุขภาพของประชาชน อีกทั้งทำให้เศรษฐกิจโลกประสบอุปสรรคเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เราสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือการแพร่ระบาดและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด -19

เนื่องจากการเป็นตัวเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศและเป็นประตูสู่ทะเลทางทิศเหนือของเวียดนาม ทำให้นครไฮฟองเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคแต่ถึงกระนั้น นครไฮฟองก็ยังคงสามารถยืนยันถึงการเป็นเขตที่ปลอดภัยและมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูงของประเทศ หนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้นครไฮฟองบรรลุเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการปกป้องและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คือการเป็นฝ่ายรุกปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งในการผลิตประกอบธุรกิจและการรับมือการแพร่ระบาดที่มีประสิทธิภาพ นาย เจิ่นกวางต๊วน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนครไฮฟองเผยว่า “ผ่านการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล สถานประกอบการไฮฟอง โดยเฉพาะสถานประกอบการในด้านเครื่องจักรกล การขายปลีก การขนส่ง ท่าเรือและโลจิสติกส์ได้ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อภารกิจการรักษาเสถียรภาพและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครไฮฟอง

เพื่อรับโอกาสทองจากการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล นครไฮฟองได้ใช้โอกาสต่างๆจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในเวลาข้างหน้า นาย เจิ่นกวางต๊วน เผยต่อไปว่า “นครไฮฟองได้จัดทำกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ศักยภาพ ทักษะความสามารถในด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นครฯบรรลุมาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับนครอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและมีอารยธรรมโดยเร็ว พร้อมทั้งถือการพัฒนาสถานประกอบการดิจิทัลเป็นหน้าที่หลักในการผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือแนวโน้มที่นครไฮฟองกำลังมุ่งปฏิบัติ - ảnh 2นาย เจิ่นกวางต๊วน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนครไฮฟอง (haiphong.gov.vn)

ด้วยความตั้งใจทางการเมืองอย่างเต็มที่ นครไฮฟองได้พยายามให้เศรษฐกิจดิจิทัลมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 30 ของจีอาร์ดีพี และสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลในแต่ละสาขาภาคส่วนต้องบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 20 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ซึ่งทางนครฯได้กำหนดแนวทางใหญ่ๆ เช่น พัฒนาสถานประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆในหน่วยงานและเศรษฐกิจทุกภาคส่วน พัฒนาสถานประกอบการสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างระบบสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนครเพื่อผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในการผลิต ประกอบธุรกิจ การบริโภคและชีวิตประจำวันของประชาชน สร้างสรรค์และปฏิบัติแผนการสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สถานประกอบการที่ประกอบอาชีพพื้นเมือง สถานประกอบการที่ผลิตสินค้าแต่เปลี่ยนมาเป็นสถานประกอบการให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและการผลิตอัจฉริยะ สร้างสรรค์ตลาดอี – คอมเมิร์ซที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างโปร่งใสและพัฒนาอย่างเข้มเข็ง โดยประยุกต์ใช้อี – คอมเมิร์ซในสถานประกอบการและชุมชนอย่างกว้างขวาง ผลักดันการสร้างสรรค์ระบบโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของอี – คอมเมิร์ซและการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

ด้วยเป้าหมายคือปฏิรูปการชี้นำและการบริหารของนครฯอย่างรอบด้านผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลดิจิทัล นครไฮฟองได้ระบุสร้างมูลค่าการขยายตัวใหม่จากเศรษฐกิจดิจิทัล โดยอาศัย 3 เสาหลักเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ท่าเรือ โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและการค้า สร้างสรรค์บรรยากาศสตาร์ทอัพนวัตกรรม เป็นฝ่ายรุกในการเข้าถึงและใช้โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ทางการนครไฮฟองได้สร้างพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อพัฒนาเป็นนครอุตสาหกรรมที่ทันสมัย อารยธรรมและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2030./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด