ทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากการปฏิบัติตามความฝันแห่งสีเขียว

(VOVWORLD) - ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์และบ้านอัจฉริยะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยของคนทั่วโลก มีครูรุ่นใหม่คนหนึ่งในจังหวัดลองอานได้ละทิ้งชีวิตทันสมัยเพื่อค้นหาคุณค่าจากธรรมชาติและระบบนิเวศในบ้านเกิด นั่นคือครูเจิ่นมิงเตี๊ยน โดยเขาได้ทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยความปรารถนาที่จะส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนถุงพลาสติกและหลอดพลาสติกเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน
ทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากการปฏิบัติตามความฝันแห่งสีเขียว - ảnh 1นาย เจิ่นมิงเตี๊ยน ทำหลอดจากไผ่ป่อง

นาย เจิ่นมิงเตี๊ยน อายุ 32ปี เกิดและเติบโต ที่ อำเภอดึ๊กเหวะ จังหวัดลองอาน โดยหลังเรียนจบจากคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยครูจังหวัดลองอาน เขาได้ประกอบอาชีพเป็นครูที่บ้านเกิดของแม่ในจังหวัดเตยนิงเป็นเวลา 5ปี ต่อจากนั้นได้เดินทางกลับจังหวัดลองอานเพื่อสร้างฐานะในบ้านเกิด โดยเริ่มจากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากจากธรรมชาติ นาย มิงเตี๊ยนเผยว่า เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติเพราะการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจะเอื้อให้แก่การทำมาหากินและการสร้างฐานะ“หลังการทำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมาระยะหนึ่งก็พบว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเบ็ดเสร็จ ดังนั้น จึงได้หันมาผลิตผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติเพราะสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้”

นาย เจิ่นมิงเตี๊ยนได้เผยว่า การทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานทำและรายได้ให้แก่ตนเอง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในช่วงแรก เขาได้ลองทำหลอดจากไผ่ป่อง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากในบ้านเกิด โดยในตอนกลางวัน เขาจะเดินหาและเลือกลำไผ่ที่เหมาะสำหรับการทำหลอด ส่วนในช่วงกลางคืน เขาจะศึกษาเรียนรู้วิธีการทำหลอดไม้ไผ่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ซึ่งก็ทดลองทำมาเป็นเวลา1 เดือนจนได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก“ที่บ้านเกิดของผม มักจะใช้ไผ่ป่องแทนไม้ไผ่เพราะมีมากในธรรมชาติ ซึ่งเหมาะสำหรับทำหลอดและต้องเลือกต้นไผ่ป่องที่มีอายุ  5ถึง 6 ปี ต้นไผ่ป่องต้องใช้สิ่วตัด โดยต้องตัดในตอนกลางคืนและต้องไม่ใช่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพราะช่วงนั้นปลวกมักจะขึ้นต้นไผ่”

หลังจากทำหลอดจากไม้ไผ่ป่องมาระยะหนึ่ง นาย เตี๊ยนก็ได้ลองทำหลอดจากกระจูด ซึ่งก็ทำด้วยมือทุกขั้นตอน“ต้องเลือกกระจูดทีมีขนาดเท่ากับตะเกียบถึงจะสามารถใช้ทำหลอดได้ โดยต้องดึงต้นกระจูดในแนวตั้งเพื่อไม่ให้ลำต้นแตกหรือโค้งงอและไม่ต้องถอนทั้งรากเพื่อให้ต้นเดิมยังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ซึ่งเป็นการให้ความเคารพธรรมชาติ”

นายมิงเตี๊ยนได้พยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะนอกจากใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติแล้ว เขาก็ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อให้แก่แหล่งวัตถุดิบดังกล่าว เช่น ต้องเลือกไผ่ป่องที่มีอายุ  5ถึง 6 ปีเพื่อทำหลอด และเก็บต้นกระจูดแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้ที่เหลือสามารถเจริญเติบโตต่อไป

จากความสำเร็จในการทำหลอดจากไผ่ป่องและกระจูด ขณะนี้ นาย มิงเตี๊ยนได้เปิดร้านขายของแห่งหนึ่ง ที่ อำเภอดึ๊กเหวะ จังหวัดลองอานที่มีชื่อว่า 3T ซึ่งชื่อร้านมีความหมายว่า การประหยัด การนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล โดยนอกจากหลอดที่ทำจากไผ่ป่องและกระจูดแล้วก็ ยังมีการวางขายผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้วัสดุธรรมชาติ ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เช่น กระเป๋าและเสื่อที่ทำจากกระจูด คุณเจิ่นถิถวี่วิง พนักงานในร้าน 3T ได้กล่าวถึงความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติว่า“การทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่วางขายในร้าน3T ได้รับการผลิตตามแนวทางให้ความสำคัญต่อธรรมชาติ จากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ดิฉันมีความประสงค์ว่า ประชาชนทุกคนจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

ทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากการปฏิบัติตามความฝันแห่งสีเขียว - ảnh 2หลอดทที่ทำจากไผ่ป่อง 

ปัจจุบัน ร้าน 3T ของนาย เตี๊ยนสามารถขายหลอดที่ทำจากไผ่ป่องจากกระจูดและผลิตภัณฑ์อื่นๆได้กว่า 3000 ชิ้นต่อวันให้แก่ร้านค้าต่างๆทั่วประเทศ สร้างอาชีพและรายได้ 3- 5 ล้านด่งต่อเดือนต่อคนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านรวม 10 คน นาง เหงวียนถิเฝือง พนักงานที่ร้าน3T ได้เผยว่า“การทำงานที่ร้าน 3T มีรายได้ดี ทำให้ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งและหวังว่า จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาขายมากขึ้นเพื่อจะได้มีรายได้มากขึ้น”

การใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง เรียบง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการที่เยาวชนหลายคนกำลังมุ่งปฏิบัติ สำหรับแนวคิดทำธุรกิจโดยอาศัยวัตถุดิบจากธรรมชาติของนาย เจิ่นมิงเตี๊ยนนั้น นอกจากสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความหมายทางมนุษยธรรมอันลึกซึ้งในการรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชน การลดขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการจุดประกายความคิดแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพและความฝันในการสร้างฐานะให้กลุ่มคนรุ่นใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด