พัฒนาท่าเรือดานังแห่งสีเขียวและอัฉริยะด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี Make in Vietnam

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ ท่าเรือดานังในนครดานังได้ใช้ประโยชน์จากผลสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อพัฒนาตามแนวทางที่ทันสมัยและยั่งยืน โดยมีการให้บริการอย่างรวดเร็ว แม่นยำและทันการณ์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลพร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี Make in Vietnam ได้ช่วยให้ท่าเรือดานังสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดช่วยลดค่าใช้จ่ายและมุ่งสู่ท่าเรือแห่งสีเขียวและอัฉจริยะ
 
พัฒนาท่าเรือดานังแห่งสีเขียวและอัฉริยะด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี Make in Vietnam - ảnh 1ระบบกล้องที่ประตูคอนเทนเนอร์

ในเมื่อก่อนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเข้ามาในพื้นที่ของท่าเรือดานังจะต้องมีใบรับรองการจดทะเบียน และข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำหนัก รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ ที่บันทึกไว้ในซอฟต์แวร์การจัดการตู้คอนเทนเนอร์หรือ CATOS ซึ่งทำให้การขนถ่ายสินค้าต้องใช้เวลานาน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่าเรือดานังได้ใช้ซอฟต์แวร์AutoGate ที่พัฒนาโดยบริษัท Phenikaa MaaS ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบอัลกอริทึมที่ทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปิดและปิดประตูเข้าออกท่าเรืออัตโนมัติ และใช้ระบบ RPA  เพื่อส่งข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ไปยังโทรศัพท์ของคนขับรถ ซอฟต์แวร์ Autogate ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำระเบียบราชการได้ทุกที่ผ่านระบบอินเตอร์เพื่อลดระยะเวลาการจัดส่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร เนื่องจากข้อมูลได้เก็บบันทึกในระบบดิจิทัล นาย เหงียนแทงเติม พนักงานขับรถของบริษัท MTV Song Gia Hưng จำกัด ให้ข้อสังเกตว่า ก่อนหน้านี้ การทำระเบียบต้องใช้เอกสารทำให้เกิดปัญหารถติดที่จุดเข้าออกท่าเรือ แต่ปัจจุบันนี้ เราใช้ระบบอิเล็กทรอนิก จึงเร็วมาก แค่ 1 นาทีก็เสร็จแล้ว สะดวกมา ช่วยให้เราสามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ตรงเวลาที่กำหนด

นับตั้งแต่ปลายปี 2020 ท่าเรือดานังได้นำระบบ electronic Port หรือ ePort มาใช้ เพื่อส่งมอบสินค้าทางอิเล็กทรอนิก โดยซอฟต์แวร์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของโลก เช่น ใช้หุ่นยนต์ในบางขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสนใจคือ ทั้ง Autogate และ electronic Port ได้รับการพัฒนาโดยวิศวกรเวียดนาม และได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีนครดานังครั้งที่ 16 ระยะปี 2020-2021 และรางวัลที่ 3 ในการประกวดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามปี 2021 นอกจากนี้ ยังมีการสรุปปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะแต่ละคัน การเติมน้ำมันเองโดยไม่ต้องมีพนักงานประจำสถานีบริการน้ำมัน ทางท่าเรือฯ ได้ใช้มาตรการแก้ไขคือ สถานีบริการน้ำมันอัตโนมัติ – ระบบจัดการเชื้อเพลิง 4.0 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีนครดานังครั้งที่ 16 ระยะปี 2020-2021 นาย หวอห่าเฟือง หัวหน้าตัวแทนของบริษัทต่อเรือ WanHai ในนครดานังกล่าวว่า

“การใช้ระบบขนถ่าย “Electronic Delivery Order ได้อำนวยให้ลูกค้าในภาคกลาง โดยเฉพาะในนครดานังสามารถทำการขนถ่ายได้อย่างสะดวก ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าและได้รับการขานรับอย่างเต็มที่จากลูกค้า

พัฒนาท่าเรือดานังแห่งสีเขียวและอัฉริยะด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี Make in Vietnam - ảnh 2เทียบท่าเรือเตียนซา

ปัจจุบันนี้ ท่าเรือดานังเป็นส่วนหนึ่งในระบบโลจิสติกของโลกด้วยระบบนิเวศการเดินเรือ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการท่าเรือ เนวิเกเตอร์ การรักษาชายแดน ศุลกากร หน่วยงานด้านภาษี บริษัทต่อเรือ และชุมชนสถานประกอบการที่นำเข้าและส่งออกเพื่อค้ำประกันการดำเนินงานอย่างราบรื่นและปลอดภัย นับตั้งแต่ที่ให้บริการ ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ได้นำประสิทธิภาพมาให้แก่ระบบนิเวศการเดินเรือ เช่น ลดเวลาส่งมอบสินค้า ลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ การให้บริการ การขนส่งและแรงงาน นาย เลนามหุ่ง รองผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนโลจิสติกส์ Portserco รองนายกสมาคมการขนส่งสินค้าทางบกนครดานังได้ชื่นชมก้าวใหม่ของนครดานังในกระบวนการมุ่งสู่การสร้างสรรค์ระบบท่าเรืออัจฉริยะว่า

ผมขอชื่นชมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคคลและสถานประกอบการของท่าเรือดานัง มีสถานประกอบการหลายแห่งในสมาคมฯ ได้ใช้บริการของท่าเรือดานัง ซึ่งล้วนชื่นชมการพัฒนาและคุณภาพของซอฟต์แวร์ ePort ที่ใช้ในท่าเรือดานัง ซึ่งช่วยให้การเชื่อมโยงระหว่างบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆ กับสำนักงานศุลกากรมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ”

การประยุกต์ใช้ ePort ได้ช่วยให้ท่าเรือดานังสามารถยกระดับคุณภาพในด้านธรรมาภิบาล ขั้นตอนการผลิตและการให้บริการ ลดค่าใช้จ่ายและยกระดับผลิตภาพในการให้บริการคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการที่นับวันเพิ่มสูงขึ้นของลูก้า การให้บริการแบบ “ไม่ต้องสัมผัส ไม่ใช้กระดาษและไม่ต้องใช้เงินสด” ได้อำนวยความสะดวกให้แก่หุ้นส่วนเป็นอย่างมาก ลดเวลาขนถ่ายสินค้า ตลอดจนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ นาย เจิ่นเลต๊วน ผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนท่าเรือดานังเผยว่า การผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เป็นซอฟต์แวร์ Make in Vietnam ได้ช่วยให้ท่าเรือดานังนับวันมีความสมบูรณ์มากขึ้น

“ท่าเรือดานังได้จัดทำยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลระยะปี 2020-2025 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030 โดยพยายามถึงปี 2024 จะพัฒนาเป็นท่าเรือดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะตั้งใจปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลให้สำเร็จเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่ายและปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ โดยเร็วที่สุดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ค้ำประกันให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต”

การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ของท่าเรือดานังได้ช่วยให้พนักงานและหุ้นส่วนสามารถหาข้อมูลได้อย่างสะดวก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านกระดาษและน้ำมันได้ประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 2 พันล้านด่งต่อปี ePort และ Autogate ได้ช่วยให้ท่าเรือดานังกลายเป็นท่าเรือออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและให้บริการรวดเร็วมาก ซึ่งมีส่วนร่วมยกระดับชื่อเสียงและการให้บริการต่อลูกค้า หลังจากที่ประยุกต์ใช้มาตรการต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล การขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือดานังทุกปีได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปีที่แล้ว ท่าเรือดานังได้เสนอความคิดริเริ่มในด้านต่างๆ 49 ด้าน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทได้เกือบ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1 หมื่น 2 พันล้านด่ง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด