พยายามปฏิบัติเป้าหมายมีสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5พันแห่งภายในปี 2020

(VOVWORLD) - ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระยะปี 2011-2020 ได้ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปลายปี 2020 เวียดนามจะมีสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5 พันแห่ง ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาและการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เวียดนามกำลังพยายามปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ

พยายามปฏิบัติเป้าหมายมีสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5พันแห่งภายในปี 2020 - ảnh 1ห้องปฏิบัติการของบริษัทหุ้นส่วนการเกษตรเตรี๋ยนนง(congluan.vn

บริษัทหุ้นส่วนการเกษตรเตรี๋ยนนงเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆของจังหวัดแทงฮว้าที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยนาย เหงวียนห่งฟอง ผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯได้เผยว่า ตั้งแต่ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1995สถานประกอบการได้ถือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา ซึ่งแสดงให้เห็นจากการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา R&D ที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีบุคลากรที่มีทักษะสูง เพื่อศึกษาโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับใช้ในการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของบริษัทไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทเท่านั้น หากยังช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ผลดีอีกด้วย“หลังจากได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1995 ทางบริษัทได้ถือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาในปัจจุบัน โดยแรงงานได้เพิ่มขึ้นจาก 30คนเป็น 600คนและมีรายได้มากถึง 1ล้านล้านด่ง ซึ่งความสำเร็จของบริษัทฯมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ถ้าไม่มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเวียดนามระยะปี 2011-2020 ได้ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปลายปี 2020 เวียดนามจะมีสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5 พันแห่ง เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังผลักดันการจัดทำและปรับปรุงระเบียบนโยบายตามร่างกฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับแก้ไข เอกสารที่แนะนำและเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการบ่มเพาะ จัดตั้งและพัฒนาสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปรับปรุงกลไก นโยบายและเอกสารกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างพร้อมเพรียง เช่น กฎหมายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กฎหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยี กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา กฎหมายการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐและเอกสารแนะนำการปฏิบัติ เป็นต้น เพื่อค้ำประกันกลไกและนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาองค์การที่เป็นกลาง กลไกการโอนลิขสิทธิ์ทางปัญญาและการใช้ผลงานจากโครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน

แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยว่า กลไกและนโยบายยังคงเป็นกำแพงที่ขัดขวางการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระยะปี 2011-2020 ซึ่งกระทรวง หน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆต้องพยายามมากขึ้นเพื่อปฏิบัติเป้าหมายมีสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5 พันแห่งในปลายปีนี้ นาย ฝ่ามดึ๊กเงวียม รองอธิบดีกรมพัฒนาตลาดและสถานประกอบการสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยว่า“หนึ่งคือ จำนวนสถานประกอบการที่ให้ความสนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีไม่มากนัก สองคือมีข้อจำกัดในการปฏิบัติโครงการต่างๆ รวมทั้งกลไกการเบิกจ่ายเงินลงทุน ดังนั้น ในเวลาที่ผ่านมา ทางกระทรวงฯได้พยายามปรับปรุงกลไกการลงทุนและการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการ แต่ยังคงมีปัญหาต่างๆที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะหน่วยงานบริหารภาครัฐต้องอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการในการเข้าถึงเงินช่วยเหลือทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ”

ปัจจุบัน ทั่วประเทศมีสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกว่า 500 แห่ง นาย บุ่ยเท้ยวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้เผยว่า ข้อมูลสถิติและรายงานประเมินศักยภาพของสถานประกอบการด้านวิทยาศาตร์เทคโนโลยีปรากฎว่า จำนวนสถานประกอบการอาจมีมากกว่า 5พันแห่ง แต่มีสถานประกอบการที่ไม่จดทะเบียนเป็นสถานประกอบการด้านวิทยาศาตร์เทคโนโลยีจำนวนมาก ซึ่งเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการด้านวิทยาศาตร์เทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้เสนอให้รัฐบาลมีกลไกและมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการในด้านนี้มากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด