สร้างก้าวกระโดดให้แก่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ โดยการค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในปัจจุบัน การค้าอิเล็กทรอนิกส์คือช่องทางที่ช่วยให้สถานประกอบการสามารถเข้าถึงบริษัทส่งออกระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากโอกาสต่างๆแล้ว การค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามยังประสบกับความท้าทายไม่น้อย ซึ่งต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในระยะต่อไป
สร้างก้าวกระโดดให้แก่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม - ảnh 1นาย เลดึ๊กแอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสังกัดกรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (moit.gov.vn

 
ตามการพยากรณ์ อัตราการขยายตัวของตลาดการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 30 ต่อปีและจะบรรลุ 1 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 จากการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง การค้าอิเล็กทรอนิกส์นับวันมีบทบาทสำคัญต่อสถานประกอบการ

นาย เลซวนซาง รองหัวหน้าสถาบันเศรษฐศาสตร์เวียดนามได้เผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก แต่ก็มีข้อดีคือ การค้าอิเล็กทรอนิกส์และการบริการที่สนับสนุนการกักตัวและการปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นด้านที่ได้รับประโยชน์จากการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการแพร่ระบาดได้สร้างแรงกระตุ้นให้สถานประกอบการและผู้บริโภคใช้การค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเข้มแข็งมากขึ้น“เวียดนามมีศักยภาพในด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานจำนวนมาก มีแนวโน้มในการบริโภคที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะมีโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตที่พัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อบกพร่องต่างๆของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการผ่านการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์กลับพึ่งพาแต่กรอบทางกฎหมายและนโยบายของรัฐ ความคล่องตัวและทักษะการบริหารของสถานประกอบการเวียดนาม”

ในทางเป็นจริง จำนวนสถานประกอบการที่ประยุกต์ใช้การค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยมีแค่สถานประกอบการขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมบางแขนงเท่านั้นที่เน้นพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเพื่อพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็ว เวียดนามกำลังผลักดันการจัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความพร้อมเพรียง โดยทำการเพิ่มเติมและปรับปรุงกรอบทางนิตินัยและกลไก นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รองศ. ดร.เหงวียนเถื่องหล่างจากสถาบันพาณิชย์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศสังกัดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติฮานอยได้ยืนยันว่า“ปัจจุบัน ระบบการบริหารของเวียดนามสามารถเข้าถึงการค้าดิจิทัลและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลก แต่กลไกบริหารด้านการค้าของเวียดนามยังพัฒนาไม่ทันกับการพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ดังนั้น ต้องเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีผ่านการปฏิรูประบบบริหารการค้าแบบเก่าและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อให้แก่การค้าดิจิทัลและการค้าอิเล็กทรอนิกส์”

ส่วนสำหรับสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมต้องสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์และแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค นาย เลดึ๊กแอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสังกัดกรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้เผยว่า“พวกเรากำลังประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆในการส่งเสริมให้สถานประกอบการเวียดนามเข้าร่วมระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นในปี 2020 ส่วนกรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยเหลือสถานประกอบการภายในประเทศในการเข้าร่วมระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์”

เวียดนามได้กำหนดกรอบทางนิตินัยที่สนับสนุนการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา โดยการขายปลีกออนไลน์มีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ ในเวลาข้างหน้า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามจะพัฒนาท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 และข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ที่เวียดนามเข้าร่วม ดังนั้น การยกระดับและปรับปรุงกรอบทางกฎหมายเพื่อผลักดันการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญ การใช้โอกาสต่างๆเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลคือสิ่งที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก เวียดนามกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการพัฒนา มีความปรารถนาอันแรงกล้าในการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางระดับต่ำเพื่อพัฒนาให้ทันกับยุคสมัย เวียดนามมีปัจจัยขั้นพื้นฐานต่างๆ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการขยายตัวและพัฒนาประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด