เยาวชนชนกลุ่มน้อยเผ่าดั๊กลั๊กกับความปรารถนาอันแรงกล้าในการทำธุรกิจสตาร์อัพ

(VOVWORLD) -จากการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านแนวความคิดบวกกับความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ เยาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจังหวัดดั๊กลั๊กได้พยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนและสามารถสร้างฐานะที่มั่นคง พร้อมทั้งสร้างงานทำให้แก่แรงงานท้องถิ่นจำนวนมาก ซึ่งช่วยปลูกเร้าความปรารถนาอันแรงกล้าเกี่ยวกับการสร้างฐานะในท้องถิ่น
 
 
เยาวชนชนกลุ่มน้อยเผ่าดั๊กลั๊กกับความปรารถนาอันแรงกล้าในการทำธุรกิจสตาร์อัพ - ảnh 1คุณ อี เกอน๊าฟกำลังจัดไหเหล้า “เกิ่น” ใส่กล่องเพื่อส่งให้ลูกค้าใช้ในช่วงตรุษเต๊ตประเพณี

คุณ อี เกอน๊าฟ ชนผ่าเมอนง เกิดเมื่อปี 1989 ในตำบลอีอา เมอโร อำเภอ กือ เมอการ์ จังหวัดดั๊กลั๊กกำลังจัดไหเหล้า “เกิ่น” หรือเหล้าอุเหล้าไหใส่กล่องเพื่อส่งให้ลูกค้าใช้ในช่วงตรุษเต๊ตประเพณี ปีนี้ ลูกค้าสั่งซื้อมากขึ้น เขาจึงต้องขอความช่วยเหลือจากญาติๆ ให้มาช่วยห่อและขนส่ง คุณ อี เกอน๊าฟ เล่าว่า หลังจบมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม เขาทำงานที่นครโฮจิมินห์เป็นเวลา 3 ปี หลังจากแต่งงาน เขาและภรรยาได้กลับไปอาศัยและทำงานในหมู่บ้าน อีอา เมอโร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยา ถึงแม้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยเผ่าเอเด แต่คุณ อี เกอน๊าฟ ยังคงคิดถึงอาชีพการทำหล้า “เกิ่น” ซึ่งเป็นอาชีพพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่าเมอนง ดังนั้นเขาจึงหารือกับภรรยาและได้กลับบ้านเกิดเพื่อเรียนวิธีการทำเหล้าไหกับผู้สูงอายุ หลังเรียนเป็นเวลา 6 เดือน เขาก็เริ่มผลิตเหล้าไหเพื่อขายโดยใช้ยี่ห้อ “อามาเติม” หลังการทำธุรกิจเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันนี้ เขาขายเหล้า “เกิ่น” ได้ประมาณ 30-50 ไหต่อเดือน โดยเฉพาะในช่วงตรุษเต๊ตปีนี้ เขาได้รับใบสั่งซื้อถึง 200 ไห ซึ่งเขาเผยว่า ใบสั่งซื้อมากขึ้นและตลาดจำหน่ายนับวันมีการขยายถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้เขาสามารถพัฒนาอาชีพพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่าเมอนงต่อไป            “ถ้าผลิตเหล้าอุในแบบอุตสาหกรรมจะไม่ได้รสชาติแบบพื้นเมือง ดังนั้น ผมต้องผลิตตามสูตรของบรรพบุรุษ หวังว่า ในอนาคต ผมจะสามารถผลิตเหล้าอุได้มากขึ้นและขายดีขึ้น”

ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ นาย อีชิง เบอกรง ที่หมู่บ้าน กาลา ในตำบล เดอไร ซ๊าป อำเภอ เกอรง อานา ถือเป็นตัวอย่างในด้านการเพาะเห็ด เขาเผยว่า เมื่อปี 2016 หลังเข้าร่วมคอร์สสอนเพาะเห็ด ณ ศูนย์ฝึกสอนอาชีพอำเภอ กรง อานา เขาได้ตัดสินใจกู้เงินเกือบ 30 ล้านด่งเพื่อก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีพื้นที่เกือบ 100 ตารางเมตร หลังการประกอบอาชีพเพาะเห็ดเป็นเวลา 4 ปี เขาก็ได้ขยายโรงเรือนเพาะเห็ดอีก 3 แห่งและโรงเรือนผลิตก้อนเห็ด 1 แห่งรวมพื้นที่เกือบ 1,000 ตารางเมตร มีกำไรกว่า 150 ล้านด่งต่อปี นาย อีชิง เผยว่า การเพาะเห็ดทำได้ง่าย วัตถุดิบก็หาได้ไม่ยาก ราคาขายมีเสถียรภาพ ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะและสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้            “ผมคิดว่าต้องพยายามสร้างฐานะให้มั่นคง นับวันมีลูกค้ามาซื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผมมีความมั่นใจในการเพาะเห็ด ในเวลาข้างหน้า หวังว่า ผมจะมีเงินทุนพอเพื่อขยายพื้นที่เพาะเห็ด ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้มากขึ้น”

เยาวชนชนกลุ่มน้อยเผ่าดั๊กลั๊กกับความปรารถนาอันแรงกล้าในการทำธุรกิจสตาร์อัพ - ảnh 2นาย อีชิง เบอกรง เป็นตัวอย่างในด้านการเพาะเห็ด

นาย อีเล ปาสเตอร์ รองเลขาธิการกองเยาวชนจังหวัดดั๊กลั๊กได้เผยว่า ขณะนี้ในจังหวัดดั๊กลั๊ก มีเยาวชนชนกลุ่มน้อยหลายคนมีความปรารถนาที่จะทำธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาฐานะ แต่อย่างไรก็ตาม เส้นทางการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ยังคงประสบความยากลำบากในด้านเงินทุน เทคโนโลยีและการเชื่อมโยง เป็นต้น ดังนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นการทำธุรกิจรายย่อยแบบต่างคนต่างทำ ดังนั้นในเวลาข้างหน้า กองเยาวชนจังหวัดฯจะประสานงานกับองค์กรสังคมต่างๆ เพื่อช่วยแนะแนวอาชีพและสนับสนุนเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนชนกลุ่มน้อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและขยายรูปแบบสตาร์ทอัพที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนชนกลุ่มน้อยในเขตชนบทและหมู่บ้านที่ยากจนเดินหน้าเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  “เพื่อเดินพร้อมกับเยาวชน กองกำลังเยาวชนทุกระดับในจังหวัดฯได้เปิดคอร์สฝึกอบรม การสนทนาและฟอรั่มต่างๆ ยกระดับความรู้ โดยเฉพาะความคิดของเยาวชนในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ เรายังช่วยให้เยาวชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารนโยบายสังคม ตลอดจนผลักดันการสนับสนุนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านศูนย์บ่มเพาะสถานประกอบการของสมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งช่วยหาตลาดจำหน่ายให้แก่เยาวชนที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ”

ทั้งนี้และทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า เยาวชนชนกลุ่มน้อยในจังหวัดดั๊กลั๊กสามารถยืนยันความมุ่งมั่นตั้งใจของเยาวชนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างฐานะที่มั่นคงในบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมีส่วนร่วมกระตุ้นและส่งเสริมการใช้ศักยภาพที่เป็นจุดแข็งต่างๆของท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด